SafeAssign, metin eşleşmesine göre otomatik olarak not oluşturmaz. Bunun yerine eğitmenler, gönderimlerin orijinalliğini değerlendirmek ve öğrencilerin, kaynaklardaki içeriği değiştirerek yeniden yazmak yerine uygun şekilde atıfta bulunarak kullanmalarına yardımcı olmak için SafeAssign’ı kullanmalıdır.

Ultra: SafeAssign ile not verme

Orijinal: SafeAssign ile not verme

Satır içi not verme

SafeAssign Orijinallik Raporları

Ultra: SafeAssign ile not verme

SafeAssign’ı, Ultra Kurs Görünümü’nde öğrencilerin hem ödev hem de test gönderimlerini olası intihal açısından kontrol etmek için kullanabilirsiniz.

SafeAssign özelliği etkinken değerlendirmelere not verdiğinizde, öğrencinin gönderdiği içeriğin daha önce yayımlanmış diğer materyallerle ne ölçüde çakıştığını görmek için Orijinallik Raporu'na bakabilirsiniz. SafeAssign sonuçları, anonim not verme etkin durumdayken gizlenir. Siz notları gönderdikten sonra adlar görünür ve SafeAssign sonuçları ile Orijinallik Raporlarına bakabilirsiniz.

SafeAssign, ayar devre dışıyken gönderilen herhangi bir denemeyi kontrol etmez.

This is how SafeAssign originality report looks like.

Başlamak için bir denemeyi açın. Öğrenci, çalışmasını gönderdikten sonra SafeAssign, gönderim içeriği üzerinde otomatik olarak işlem yapmaya başlar. Orijinallik Raporunun işlenmesi bitince gönderim içeriğinin yanında bir SafeAssign paneli görünür. Bu panel görünmezse raporun işlenmesine devam ediliyordur.

Rapor hazır olduğunda, denemenin SafeAssign Orijinallik Raporu panelinde yüzdeler görünür. SafeAssign, metin yanıtları ve ekler de dâhil olmak üzere denemenin her bölümünü analiz eder. Ayrıntılı sonuçları yeni bir pencere görüntülemek için Orijinallik Raporu listesinden bir giriş seçin.

Orijinallik Raporları hakkında daha fazla bilgi

Gruplar veya birden fazla denemenin kullanıldığı ödevlere ve testlere not vermek için aynı iş akışını kullanın. SafeAssign kullanılan bir ödev veya test için birden fazla denemeye izin verirseniz her deneme için bir Orijinallik Raporu oluşturulur. Her bir denemeye ait Orijinallik Raporu'nu, Gönderimler listesinde görüntüleyebilirsiniz.

Birden fazla denemeye not verme hakkında daha fazla bilgi

Orijinal: SafeAssign ile not verme

Ödev oluştururken SafeAssign orijinalliği algılama hizmetini etkinleştirebilirsiniz. Notları atarken; kullanılan kaynaklarla ilgili mevcut bilgileri içeren Orijinallik Raporuna erişebilirsiniz.

 

 

Bir SafeAssign raporunun işleme alınması tamamlandığında, rapora Ödeve Not Ver sayfasından erişebilirsiniz. Not Merkezi veya Not Verme Gerekiyor sayfasından Ödeve Not Ver sayfasına erişin.

Not Merkezi'nde, SafeAssign seçeneklerini etkinleştirdiğiniz ödevin konumunu bulun. Öğrenciler gönderimde bulunduğunda, Not verilmesi gerekiyor ifadesini görürsünüz. Hücre menüsüne gidin ve denemeyi seçin.

Ödeve Not Ver sayfasında, not verme kenar çubuğunda bir SafeAssign bölümü görüntülenir. Rapor işleme alınırken bu ifade görüntülenir: Rapor işlemleri sürdürülüyor...

Rapor görüntülenmeye hazır olduğunda, not verme kenar çubuğunda bir yüzde değeri görüntülenir. Sonuçları yeni bir pencerede görüntülemek için SafeAssign'ı genişletin ve Orijinallik Raporu'nu Görüntüle'yi seçin.

Orijinallik Raporları hakkında daha fazla bilgi

Grade assignment page in Original course view

Satır İçi Not Verme

SafeAssign ile birlikte satır içi not verme dipnotlarını kullanmak istiyorsanız öğrencilerin ödevlerini aşağıdaki dosya biçimlerinde göndermesi gerekir:

  • DOC
  • DOCX
  • PDF