Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

DirectSubmit genererar SafeAssign-rapporter för uppsatser som inte laddats upp till en uppgift med hjälp av SafeAssign-tjänsten. Du kan använda DirectSubmit för att ladda upp uppsatser till institutionens databas. Blackboard rekommenderar att du skapar uppgifter med alternativet SafeAssign-inlämningar valt när det är möjligt.

DirectSubmit är inte integrerat med Kursadministration och resultat. Innehåll som du skickar via DirectSubmit läggs endast till i Institutional Database. Innehållet läggs inte till i Global Reference Database.

Under en och samma session med DirectSubmit kan du skicka in en eller flera uppsatser i en samlad komprimerad ZIP-fil. DirectSubmit kan inte bearbeta filer som är större än 10 MB.

Skicka in uppsatser genom DirectSubmit

 1. Gå till kontrollpanelen, klicka på pilarna vid Kursverktyg och sedan på SafeAssign.
 2. Klicka på DirectSubmit. En lista över filer och uppsatser visas. I den här listan finns uppsatser som redan laddats upp via DirectSubmit. Vi rekommenderar inte att du raderar filer från DirectSubmit eftersom de då raderas från institutionens databas med befintligt material.
 3. Gå till mappen där du vill ladda upp uppsatsen eller ZIP-filen.
 4. Klicka på Skicka in uppsats.

  Om du får ett felmeddelande om att du inte är inloggad kontrollerar du dina webbläsarinställningar. Dina webbläsarinställningar bör tillåta cookies och webbplatsdata från tredje part.

 5. Klicka på Ladda upp fil och bläddra fram till önskade filer. Du kan även klicka på Kopiera/klistra in dokument och klistra in dokumenttexten i rutan.
 6. Välj uppladdningsalternativ:
  • Skicka som utkast: SafeAssign-rapporter genereras, men uppsatserna läggs inte till i institutionens databas och används heller inte för att kontrollera andra uppsatser.
  • Hoppa över plagieringskontroll: Laddar upp uppsatserna till institutionens databas utan att söka efter innehåll som kopierats från andra källor. Använd detta alternativ när du ska ladda upp uppsatser från en tidigare kurs, så att de nuvarande deltagarna inte kan återanvända arbeten.
 7. Klicka på Skicka.

Delade och privata mappar

Alla med tillgång till DirectSubmit-verktyget via din kurs kan se delade mappar i DirectSubmit. Med delade mappar kan flera lärare och assistenter se inlämningar relaterade till en kurs.

Du kan även använda privata mappar för att hantera uppsatser. Dina privata mappar följer dig och är tillgängliga i alla kurser där du har behörigheter på lärarnivå.


Filtyper som stöds

Det går att använda tre typer av filer med DirectSubmit:

 • Microsoft® Word-dokument (DOC, DOCX)
 • Rich Text Format (RTF)
 • HTML (HTM, HTML)
 • Text (TXT, TEXT)
 • Flera ZIP-komprimerade filer (ZIP)
 • Portable Document Format (PDF)
 • Open Document Format (ODT)