Puc permetre diversos intents per a les tasques que utilitzen SafeAssign?

Sí. SafeAssign pot informar de diversos intents en una sola tasca. Si es permet més d'un intent, l'informe inclou els fitxers adjunts de tots els intents. SafeAssign reconeix que el nou intent prové del mateix estudiant i és per a la mateixa tasca; aleshores, no el comprova amb el contingut dels intents anteriors.


Puc crear tasques de grup amb SafeAssign?

Sí. SafeAssign permet crear informes sobre tasques de grup. A l'informe apareixen els membres del grup que tramet el treball. Quan es consulta en el Centre de qualificacions, l'informe està vinculat a cada estudiant.


Hi ha una mida màxima per als fitxers que es trameten?

Sí. SafeAssign només pot processar fitxers de menys de 10 MB.


Quins tipus de fitxers són compatibles amb SafeAssign?

SafeAssign només accepta els formats de fitxer següents:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Els fitxers en altres formats no es comproven.


Es poden analitzar els intents en altres idiomes a SafeAssign?

SafeAssign és compatible amb molts idiomes.

Més informació sobre els idiomes compatibles amb SafeAssign


He oblidat activar SafeAssign abans que els alumnes comencessin a trametre feines. Encara puc activar SafeAssign?

Sí, però les trameses existents no s'analitzaran. SafeAssign analitza les trameses rebudes només quan està activat. Si els alumnes trameten feines mentre SafeAssign està desactivat, les trameses no es processaran ni se'n comprovarà l'originalitat. Les trameses rebudes mentre SafeAssign està activat es processaran i comprovaran.

Per comprovar trameses no processades amb SafeAssign, baixeu les trameses existents, comprimiu-les com un fitxer ZIP i carregueu el fitxer ZIP a DirectSubmit. SafeAssign genera Originality Reports per a les trameses.


Què passa quan suprimeixo una tramesa d'una tasca amb SafeAssign?

Si suprimiu una tramesa d'un alumne i el mateix alumne torna a enviar el mateix treball, SafeAssign processa el treball i reconeix que la tramesa anterior era del mateix alumne. SafeAssign no la reconeix com una coincidència i la ignora a l'Originality Report. Aquest comportament és vàlid per a les tasques amb intents únics i amb diversos intents.

Quan la tramesa d'un alumne se suprimeix, el seu contingut roman a la base de dades i es pot fer servir per detectar coincidències futures en altres trameses dels alumnes. Si un altre alumne envia feina que coincideix amb una tramesa suprimida, un Treball inexistent apareix enumerat com a font a l'Originality Report. SafeAssign detecta una coincidència, però, com que la font ha estat suprimida, no s'hi poden fer comparacions.

Podeu triar d'excloure les trameses de la base de dades completament o per a una part de la tasca si preferiu enviar només trameses "finals" a la base de dades.


Què passa quan restauro un curs amb trameses de SafeAssign?

SafeAssign és un servei al núvol; per tant, els treballs dels alumnes s'emmagatzemen a la base de dades de SafeAssign. SafeAssign manté enllaços de referència entre el curs, la tasca, l'estudiant o el grup i el treball al qual està associat un document o Originality Report. No obstant això, és possible que un fitxer recuperat o una còpia exacta d'un curs (incloses les trameses) puguin contenir referències a treballs que s'han suprimit.

Exemple:

 1. La setmana 1, un estudiant tramet un treball d'una tasca amb SafeAssign activat.
 2. A la fi del curs, l'instructor arxiva el curs i suprimeix el curs, la tasca o la tramesa.
 3. Més endavant, l'instructor pot recuperar el curs amb el paquet per arxivar cursos.

Pel que fa a SafeAssign, l'enllaç entre el curs, la tasca o la tramesa i el document s'ha trencat a causa de les accions de l'instructor al pas 2. Per tant, en el curs recuperat, l'instructor no pot consultar l'Originality Report de SafeAssign que correspon a la tramesa. Per restaurar l'enllaç entre les dades de SafeAssign i el curs, la tasca o la tramesa, seleccioneu Sincronitza el curs.


Ha canviat el procés de tramesa de tasques?

No s'ha implantat cap canvi en el procés que els estudiants han de seguir per trametre les tasques amb SafeAssign activat.


Puc fer servir la qualificació anònima i delegada amb SafeAssign?

Sí. Quan la qualificació anònima està activada, els qualificadors no poden veure la informació de SafeAssign. Un cop finalitza la qualificació, s'executa la detecció de plagi. Podeu fer un seguiment dels estudiants que podrien tenir algun problema i modificar les seves qualificacions, si escau.


Funciona SafeAssign en altres parts de Blackboard Learn, com ara Autoavaluació i Avaluació dels companys, els fòrums o Col·leccions de contingut?

De moment, no.


ULTRA: Puc permetre diversos intents per a les tasques que utilitzen SafeAssign? I per a les tasques de grup?

Sí. SafeAssign funciona amb altres configuracions d'avaluació, com ara diversos intents i grups. Per qualificar les tasques i les proves amb grups o amb diversos intents amb SafeAssign, feu servir el mateix flux de treball. Si permeteu diversos intents amb SafeAssign per a una avaluació, es genera un Originality Report per a cada intent. Podeu veure l'Originality Report de cada intent a la llista Trameses.

Més informació sobre la qualificació d'intents múltiples a Blackboard Learn


ULTRA: Funciona SafeAssign en altres parts de Blackboard Learn?

Sí. SafeAssign també funciona amb les proves de la vista de curs Ultra.