Puc permetre diversos intents per a les tasques que utilitzen SafeAssign?

Sí. SafeAssign pot informar de diversos intents en una sola tasca. Si es permet més d'un intent, l'informe inclou els fitxers adjunts de tots els intents. SafeAssign reconeix que el nou intent prové del mateix estudiant i és per a la mateixa tasca; aleshores, no el comprova amb el contingut dels intents anteriors.


Puc crear tasques de grup amb SafeAssign?

Sí. SafeAssign permet crear informes sobre tasques de grup. A l'informe apareixen els membres del grup que tramet el treball. Quan es consulta en el Centre de qualificacions, l'informe està vinculat a cada estudiant.


Hi ha una mida màxima per als fitxers que es trameten?

Sí. SafeAssign només pot processar fitxers de menys de 10 MB.


Quins tipus de fitxers són compatibles amb SafeAssign?

SafeAssign només accepta els formats de fitxer següents:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Els fitxers en altres formats no es comproven.


Es poden analitzar els intents en altres idiomes a SafeAssign?

Encara que, oficialment, SafeAssign només és compatible amb l'anglès, s'anima els clients a provar d'utilitzar-lo en altres idiomes. SafeAssign no té cap limitació tècnica que impedeixi el seu ús en altres idiomes, però els resultats podrien variar i no es garanteixen.

Més informació sobre els idiomes compatibles a SafeAssign


Què passa si suprimeixo una tramesa? La puc recuperar?

SafeAssign és un servei al núvol; per tant, els treballs dels estudiants s'emmagatzemen a la base de dades de SafeAssign. SafeAssign manté enllaços de referència entre el curs, la tasca, l'estudiant o el grup i el treball al qual està associat un document o Originality Report. No obstant això, és possible que un fitxer recuperat o una còpia exacta d'un curs (incloses les trameses) puguin contenir referències a treballs que s'han suprimit.

Exemple:

 1. La setmana 1, un estudiant tramet un treball d'una tasca amb SafeAssign activat.
 2. A la fi del curs, l'instructor arxiva el curs i suprimeix el curs, la tasca o la tramesa.
 3. Més endavant, l'instructor pot recuperar el curs amb el paquet per arxivar cursos.

Pel que fa a SafeAssign, l'enllaç entre el curs, la tasca o la tramesa i el document s'ha trencat a causa de les accions de l'instructor al pas 2. Per tant, en el curs recuperat, l'instructor no pot consultar l'Originality Report de SafeAssign que correspon a la tramesa. Per restaurar l'enllaç entre les dades de SafeAssign i el curs, la tasca o la tramesa, seleccioneu Sincronitza el curs.


Ha canviat el procés de tramesa de tasques?

No s'ha implantat cap canvi en el procés que els estudiants han de seguir per trametre les tasques amb SafeAssign activat.


Puc fer servir la qualificació anònima i delegada amb SafeAssign?

Sí. Quan la qualificació anònima està activada, els qualificadors no poden veure la informació de SafeAssign. Un cop finalitza la qualificació, s'executa la detecció de plagi. Podeu fer un seguiment dels estudiants que podrien tenir algun problema i modificar les seves qualificacions, si escau.


Funciona SafeAssign en altres parts de Blackboard Learn, com ara Autoavaluació i Avaluació dels companys, els fòrums o Col·leccions de contingut?

De moment, no.


ULTRA: Puc permetre diversos intents per a les tasques que utilitzen SafeAssign? I per a les tasques de grup?

Sí. SafeAssign funciona amb altres configuracions d'avaluació, com ara diversos intents i grups. Per qualificar les tasques i les proves amb grups o amb diversos intents amb SafeAssign, feu servir el mateix flux de treball. Si permeteu diversos intents amb SafeAssign per a una avaluació, es genera un Originality Report per a cada intent. Podeu veure l'Originality Report de cada intent a la llista Trameses.

Més informació sobre com qualificar diversos intents


ULTRA: Funciona SafeAssign en altres parts de Blackboard Learn?

Sí. SafeAssign també funciona amb les proves de la vista de curs Ultra.