SafeAssign jämför deltagarinlämningar med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta överlappningar mellan den inlämnade texten och befintliga arbeten.

SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Använd SafeAssign för att kontrollera originaliteten i inlämnade test och skapa möjligheter för deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om.


Filer som stöds

SafeAssign har endast stöd för filtyper som kan konverteras till oformaterad text, däribland följande typer: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML och HTM. Det går inte att använda kalkylbladsfiler.

SafeAssign godtar även ZIP-filer och bearbetar filer som matchar dessa filtyper.

SafeAssign räknar och visar det totala antalet bilagor i en inlämning och även antalet bilagor som SafeAssign bearbetat. SafeAssign bearbetar och skapar endast originalitetsrapporter för bilagor som matchar de filtyper som stöds. För filtyper som inte stöds utelämnar originalitetsrapporten från SafeAssign matchande poäng.


SafeAssign originalitetsrapporter

När en uppsats har bearbetats genereras en rapport med procentsatsen text i den inskickade uppsatsen som matchar befintliga källor. Rapporten visar de misstänkta källorna till varje del av den inskickade uppsatsen som får en matchning. Du kan ta bort matchande källor från rapporten och bearbeta den igen om uppsatsen är en fortsättning på ett arbete som tidigare har skickats in av samma deltagare.

Läs rapporten noga och utred om varje textblock är korrekt källhänvisat.

Mer information om SafeAssign-originalitetsrapporter


Blackboard Learn: Ursprungliga kursvyn

Känner du inte igen det? Gå till hjälpen för Ultra-gränssnittet för information om att använda SafeAssign i uppgifter.

Du kan utföra plagieringskontroll med SafeAssign på alla uppgifter som lämnas in.

 1. På sidan Skapa uppgift visar du Sändningsöversikt.
 2. Markera Kontrollera inlämnade uppgifter efter plagiat med SafeAssign.
 3. Alternativt väljer du ett eller båda alternativen:
  • Låt deltagare se originalitetsrapporter från SafeAssign om sina inlämningar.
  • Ingen av deltagarnas inlämnade uppgifter ska läggas in i Institutional eller Global Reference Database.
 4. Fyll i sidan Skapa uppgift.
 5. Klicka på Skicka.

När du skapar en uppgift med SafeAssign skapas automatiskt en resultatkolumn i Kursadministration och resultat. När en uppgift är redo för bedömning visas ikonen Behöver bedömas i cellen i Kursadministration och resultat. Bedöm uppgifter från Kursadministration och resultat eller öppna dem från sidan Behöver bedömas.


Blackboard Learn: Ultra-kursvyn

Känner du inte igen det? Gå till "Original"-hjälpen för information om att använda SafeAssign.

Du kan använda SafeAssign för att söka efter möjlig plagiering i deltagarnas inlämningar för både uppgifter och tester i Ultra-kursvyn.

 1. Öppna Uppgiftsinställningar eller Testinställningar i en ny eller befintlig utvärdering.
 2. Under SafeAssign väljer duAktivera originalitetsrapport.
 3. Välj Kontrollera inlämningar för plagiering med SafeAssign.
  • När du aktiverar SafeAssign för uppgiften kan du även göra det möjligt för deltagare att se Originality Report. Om du tillåter flera försök genereras en Originality Report för varje försök som deltagaren lämnar in.
  • Välj om du vill undanta inlämningar från Institutional eller Global Reference Database.
 4. Stäng lagret. Dina ändringar sparas!
SafeAssign panel, with Enable SafeAssign selected

När du aktiverar Originality Report läggs en originalitetskolumn till på sidan Inlämningar. Titta igenom listan för att snabbt kunna avgöra vilka inlämningar som kan innehålla plagierat material.

Du kan när som helst aktivera SafeAssign-originalitetsrapporten, även efter deltagarna har påbörjat inlämningarna, men inlämningar kontrolleras bara när SafeAssign är aktiverad. Inlämningar som skickas in innan du aktiverar inställningen kontrolleras inte med SafeAssign.

SafeAssign-resultat döljs medan anonym bedömning är aktiverad. När du har publicerat resultaten och namnen visas kan du visa SafeAssign-resultaten och Originality Reports.

Flera bilagor och försök

SafeAssign känner igen om flera försök skickas in av samma deltagare för samma test. Texten i ditt senaste försök kontrolleras inte mot texten i tidigare försök. Du kan visa originalitetsrapporterna bredvid respektive försök.

Om en deltagare skickar med mer än en bilaga med ett test listas de i avsnittet Originality Report i SafeAssign-panelen. Välj en filnamnslänk för att visa filens text i ett nytt fönster, tillsammans med en detaljerad textmatchningsanalys.


Om alternativet att undanta inlämnade uppgifter

Bland SafeAssign-inställningarna finns alternativet att ”undanta inlämningar” när du skapar uppgiften. Med det här alternativet kan lärare skapa uppgifter som deltagarna inte skickar in till Institutional eller Global Reference Database. Precis som med andra alternativ för bedömningar gäller det här alternativet från och med att det ställts in, och det kan ändras efter att uppgiften skapats. Om alternativet ändras vid ett senare tillfälle följer nya inlämningar den nya inställningen. Ett användningsexempel:

En lärare vill att en enstaka uppgift ska tillåta icke-slutgiltiga inlämningar och sedan en enda ”slutgiltig” inlämning. Endast den slutgiltiga inlämningen ska inkluderas av SafeAssign i institutionens databas, som referens gentemot senare inlämningar.

Du kan uppnå detta med följande steg:

 1. Skapa en uppgift med flera försök, SafeAssign och alternativet att ”undanta inlämningar” markerat.
 2. Deltagarna skickar in sina ”utkast” och inlämningarna skickas inte till institutionens databaser eller till några globala databaser.
 3. Innan den slutgiltiga inlämningen ska skickas in avmarkerar du alternativet att ”undanta inlämningar”.
 4. Deltagare lämnar in sina slutgiltiga arbeten och inlämningarna inkluderas då i institutionens eller globala databaser.

Video: Use SafeAssign in the Original Course View

Watch a video about SafeAssign

Doesn't seem familiar? Jump to the "Ultra" video about using SafeAssign in assignments and tests.

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Use SafeAssign shows you how to enable SafeAssign on an assessment in the Original Course View.