Kan ik meerdere pogingen toestaan voor opdrachten met SafeAssign?

Ja. Rapporten van SafeAssign kunnen informatie bevatten over meerdere pogingen voor een opdracht. Als meerdere pogingen zijn toegestaan, bevat het rapport bijlagen voor alle pogingen. Elke nieuwe poging wordt door SafeAssign herkend als afkomstig van dezelfde student en dezelfde opdracht. De nieuwe poging wordt dan ook niet vergeleken met inhoud uit eerdere pogingen.


Kan ik groepsopdrachten maken met SafeAssign?

Ja. SafeAssign biedt ook ondersteuning voor groepsopdrachten. Het rapport bevat de groepsleden die inzendingen versturen. Het rapport wordt in het Grade Center gekoppeld aan elke afzonderlijke student.


Geldt er een limiet voor bestanden die studenten meesturen?

Ja. SafeAssign kan alleen bestanden verwerken met een maximale grootte van 10 MB.


Welke bestandstypen worden ondersteund door SafeAssign?

SafeAssign accepteert alleen deze bestandsindelingen:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Bestanden in andere indelingen worden niet gecontroleerd.


Worden pogingen in een andere taal geanalyseerd met SafeAssign?

SafeAssign ondersteunt een groot aantal talen.

Meer informatie over taalondersteuning in SafeAssign


Ik ben vergeten om SafeAssign in te schakelen voordat studenten werk gingen inleveren. Kan ik SafeAssign nog steeds inschakelen?

Ja, maar ingeleverd werk wordt dan niet alsnog geanalyseerd. SafeAssign kan alleen ingeleverd werk analyseren als de service is ingeschakeld. Als studenten werk inleveren terwijl SafeAssign is uitgeschakeld, worden de inzendingen niet verwerkt of gecontroleerd op originaliteit. Inzendingen die worden ontvangen terwijl SafeAssign is ingeschakeld, worden verwerkt en gecontroleerd.

Als je de niet-verwerkte inzendingen wilt controleren met SafeAssign, download je de bestaande inzendingen, comprimeer je in een ZIP-bestand en upload je het ZIP-bestand naar DirectSubmit. SafeAssign genereert vervolgens originaliteitsrapporten voor de inzendingen.


Wat gebeurt er als ik een inzending verwijder in een beoordeling waarvoor SafeAssign wordt gebruikt?

Als je de inzending van een student verwijdert en dezelfde student dezelfde paper opnieuw inlevert, verwerkt SafeAssign de paper en wordt de vorige inzending herkend als afkomstig van dezelfde student. SafeAssign herkent dit niet als een overeenkomst en negeert dit dan ook in het originaliteitsrapport. Dit gedrag geldt voor beoordelingen met eenmalige pogingen en meerdere pogingen.

Wanneer de inzending van een student wordt verwijderd, blijft de inhoud aanwezig in de database en kan deze worden gebruikt voor het vinden van toekomstige overeenkomsten uit inzendingen van andere studenten. Als een andere student werk inlevert dat overeenkomt met een verwijderde inzending, wordt in het originaliteitsrapport een niet-bestaande paper vermeld als een bron. SafeAssign stelt een overeenkomst vast, maar je kunt de bron niet openen om overeenkomsten te vergelijken omdat de bron is verwijderd.

Je kunt ervoor kiezen om inzendingen helemaal niet op te nemen in de database of voor een deel, bijvoorbeeld als je alleen 'definitieve' inzendingen wilt toevoegen aan de database.


Wat gebeurt er als ik een cursus herstel die SafeAssign-inzendingen bevat?

SafeAssign is een cloudservice en werkstukken van studenten worden opgeslagen in de SafeAssign-database. SafeAssign onderhoudt een referentiële link tussen de cursus/opdracht/student of groep EN de inzending waaraan een bepaald werkstuk en het bijbehorende Originality Report zijn gekoppeld. Het is echter mogelijk dat een hersteld archief of een exacte kopie van een cursus (inclusief inzendingen) verwijzingen bevat naar inzendingen die eerder zijn verwijderd.

Voorbeeld:

 1. In week 1 levert een student werk in voor een opdracht waarvoor SafeAssign is ingeschakeld.
 2. Aan het einde van de cursus wordt deze gearchiveerd door de cursusleider en vervolgens verwijdert hij of zij de cursus, opdracht of inzending.
 3. Enige tijd later herstelt de cursusleider de cursus via het archiefpakket van de cursus.

Uit het perspectief van SafeAssign is de 'koppeling' tussen de cursus, de opdracht of de inzending en het onderliggende werkstuk verbroken door de acties van de cursusleider in stap 2. Hierdoor kan de cursusleider het originaliteitsrapport van SafeAssign voor de inzending niet bekijken in de herstelde cursus. Selecteer Cursus synchroniseren om de koppeling tussen de SafeAssign-gegevens en de cursus/opdracht/inzending te herstellen.


Is het proces voor het inleveren van opdrachten veranderd?

Nee. De procedure die studenten gebruiken om opdrachten in te leveren met SafeAssign ingeschakeld is ongewijzigd.


Kan ik anonieme en gedelegeerde beoordeling gebruiken met SafeAssign?

Ja. Als anonieme beoordeling is ingeschakeld, kunnen beoordelaars geen SafeAssign-informatie zien. De functie voor het opsporen van plagiaat wordt uitgevoerd wanneer de beoordeling is afgerond. U kunt dan contact hebben met studenten die mogelijk plagiaat hebben gepleegd en het cijfer indien nodig aanpassen.


Werkt SafeAssign ook op andere plaatsen in Blackboard Learn, zoals in het Building Block Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling, in forums of in Content Collections?

Op dit moment nog niet.


ULTRA: Kan ik meerdere pogingen toestaan voor opdrachten met SafeAssign? En hoe zit het met groepsopdrachten?

Ja. SafeAssign werkt met andere instellingen voor beoordelingen, zoals meerdere pogingen en groepen. Gebruik dezelfde werkstroom om met SafeAssign groepsopdrachten en groepstoetsen te beoordelen of opdrachten en toetsen met meerdere pogingen. Als je meerdere pogingen toestaat voor een beoordeling met SafeAssign, wordt er voor elke poging een originaliteitsrapport gegenereerd. Je kunt het originaliteitsrapport voor een poging bekijken in de lijst Inzendingen.

Meer informatie over het beoordelen van meerdere pogingen in Blackboard Learn


ULTRA: Werkt SafeAssign op andere plekken in Blackboard Learn?

Ja. SafeAssign werkt ook in toetsen in de Ultra-cursusweergave.