Kan ik meerdere pogingen toestaan voor opdrachten met SafeAssign?

Ja. Rapporten van SafeAssign kunnen informatie bevatten over meerdere pogingen voor een opdracht. Als meerdere pogingen zijn toegestaan, bevat het rapport bijlagen voor alle pogingen. Elke nieuwe poging wordt door SafeAssign herkend als afkomstig van dezelfde student en dezelfde opdracht. De nieuwe poging wordt dan ook niet vergeleken met inhoud uit eerdere pogingen.


Kan ik groepsopdrachten maken met SafeAssign?

Ja. SafeAssign biedt ook ondersteuning voor groepsopdrachten. Het rapport bevat de groepsleden die inzendingen versturen. Het rapport wordt in het Grade Center gekoppeld aan elke afzonderlijke student.


Geldt er een limiet voor bestanden die studenten meesturen?

Ja. SafeAssign kan alleen bestanden verwerken met een maximale grootte van 10 MB.


Welke bestandstypen worden ondersteund door SafeAssign?

SafeAssign accepteert alleen deze bestandsindelingen:

 • DOC
 • DOCX
 • DOCM
 • PPT
 • ODT
 • TXT
 • RTF
 • PDF
 • HTML

Bestanden in andere indelingen worden niet gecontroleerd.


Worden pogingen in een andere taal geanalyseerd met SafeAssign?

Alhoewel SafeAssign officieel alleen Engels ondersteunt, kunnen gebruikers SafeAssign ook voor andere talen dan Engels gebruiken. SafeAssign kent geen technische beperkingen waardoor het niet voor andere talen gebruikt kan worden, maar de resultaten kunnen verschillen en zijn geen garantie.

Meer informatie over taalondersteuning in SafeAssign


Wat gebeurt er wanneer ik inzendingen verwijder? Kan ik die nog herstellen?

SafeAssign is een cloudservice en werkstukken van studenten worden opgeslagen in de SafeAssign-database. SafeAssign onderhoudt een referentiële link tussen de cursus/opdracht/student of groep EN de inzending waaraan een bepaald werkstuk en het bijbehorende Originality Report zijn gekoppeld. Het is echter mogelijk dat een hersteld archief of een exacte kopie van een cursus (inclusief inzendingen) verwijzingen bevat naar inzendingen die eerder zijn verwijderd.

Voorbeeld:

 1. In week 1 levert een student werk in voor een opdracht waarvoor SafeAssign is ingeschakeld.
 2. Aan het einde van de cursus wordt deze gearchiveerd door de cursusleider en vervolgens verwijdert hij of zij de cursus, opdracht of inzending.
 3. Enige tijd later herstelt de cursusleider de cursus via het archiefpakket van de cursus.

Uit het perspectief van SafeAssign is de 'koppeling' tussen de cursus, de opdracht of de inzending en het onderliggende werkstuk verbroken door de acties van de cursusleider in stap 2. Hierdoor kan de cursusleider het Originality Report van SafeAssign voor de inzending niet bekijken in de herstelde cursus. Selecteer Cursus synchroniseren om de koppeling tussen de SafeAssign-gegevens en de cursus/opdracht/inzending te herstellen.


Is het proces voor het inleveren van opdrachten veranderd?

Nee. De procedure die studenten gebruiken om opdrachten in te leveren met SafeAssign ingeschakeld is ongewijzigd.


Kan ik anonieme en gedelegeerde beoordeling gebruiken met SafeAssign?

Ja. Als anonieme beoordeling is ingeschakeld, kunnen beoordelaars geen SafeAssign-informatie zien. De functie voor het opsporen van plagiaat wordt uitgevoerd wanneer de beoordeling is afgerond. U kunt dan contact hebben met studenten die mogelijk plagiaat hebben gepleegd en het cijfer indien nodig aanpassen.


Werkt SafeAssign ook op andere plaatsen in Blackboard Learn, zoals in het Building Block Zelfbeoordeling en collegiale beoordeling, in forums of in Content Collections?

Op dit moment nog niet.


ULTRA: Kan ik meerdere pogingen toestaan voor opdrachten met SafeAssign? En hoe zit het met groepsopdrachten?

Ja. SafeAssign werkt met andere instellingen voor beoordelingen, zoals meerdere pogingen en groepen. Gebruik dezelfde werkstroom om met SafeAssign groepsopdrachten en groepstoetsen te beoordelen of opdrachten en toetsen met meerdere pogingen. Als je meerdere pogingen toestaat voor een beoordeling met SafeAssign, wordt er voor elke poging een Originality Report gegenereerd. Je kunt het Originality Report voor een poging bekijken in de lijst Inzendingen.

Meer informatie over het beoordelen van meerdere pogingen


ULTRA: Werkt SafeAssign op andere plekken in Blackboard Learn?

Ja. SafeAssign werkt ook in toetsen in de Ultra-cursusweergave.