Språkstöd

SafeAssign gör mer än bara översätter ord från ett språk till ett annat. SafeAssign använder algoritmer som fattar beslut om potentiell plagiering baserat på ordfrekvens, meningsstruktur och andra lingvistiska kännetecken som för närvarande bara är specifika för det engelska språket.

Även om SafeAssign officiellt endast fungerar med texter på engelska får klienterna gärna försöka använda SafeAssign med andra språk. Det finns inga tekniska begränsningar i SafeAssign som hindrar att tjänsten används med andra språk, men resultaten kan variera och kan inte garanteras.

Blackboard arbetar för att lägga till officiellt stöd för ytterligare språk i SafeAssign under 2018.