This information applies only to the Ultra Course View.

Du kan ange att ett slumpmässigt urval frågor ska visas varje gång en deltagare gör utvärderingen.

När du skapar en utvärdering kan du använda frågepooler för att se till att varje elev får en unik version av utvärderingen.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi för utvärderingar

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvyn Ursprungliga kursvyn
Frågepool Slumpvist block och frågeuppsättning
Frågebank Frågepool
Frågeanalys Objektanalys

Om frågepooler

På sidan Lägg till frågepool kan du bläddra, förhandsgranska, filtrera och välja frågor från andra utvärderingar och frågebanker i den kurs du är i just då. Du kan se frågorna, men du kan inte redigera dem förrän du lagt till frågepoolen till din utvärdering.

 • Du kan använda nyckelordssökning för att hitta frågor som ska läggas till.
 • Du väljer hur många frågor från frågepoolen som ska visas för deltagarna. Du kan till exempel visa 3 frågor av 50. Frågorna distribueras sedan slumpvis så att varje deltagare ser olika uppsättningar bestående av 3 frågor.
 • Du kan visa alla frågor i en pool. Frågorna visas i slumpvis ordning för varje deltagare.
 • När du har gjort dina val ställer du in samma möjliga poäng för alla frågor i poolen.
 • Du kan ta bort frågor från en pool. Frågan tas bort från poolen men tas inte bort från kursen.
 • I deltagarläget visas de frågor som slumpvis har valts från en pool på samma sätt som andra frågor. Deltagare vet inte att frågorna kommer från en pool.

Du kan inte lägga till frågepooler till utvärderingar vid följande inställningar eller villkor:


Lägg till en frågepool

Klicka på plustecknet där du vill lägga till en frågepool i utvärderingen. Välj Lägg till frågepool i menyn. Frågepoolen infogas nu i utvärderingen.

Edit view of a test. The add question menu is open and add question pool is highlighted.

Lägg till frågebankssida

På sidan Lägg till frågepool, välj de utvärderingar, frågebanker och frågetyper som du vill bläddra i.

Panelen Filterkriterier öppnas som standard och alla frågor visas i det aktiva filterområdet till höger. Det aktiva filterområdet ändras automatiskt när du väljer eller rensar kriterier. Du kan visa och dölja avsnitt.

På mindre enheter är panelen Filterkriterier stängd som standard.

Informationen längst upp i panelen visar hur många objekt du har att välja mellan. Om du gör val i panelen Filterkriterier visas siffran ovanför panelen bredvid Filtrering. Klicka på X för att dölja panelen och göra visningsområdet för frågorna större. Välj Filtrera för att öppna panelen.

Add question pool panel is open with the filter criteria panel open. The sources section is expanded showing the options.

På panelen Filterkriterier kan du köra en grundläggande sökning efter nyckelord. När du har angett ett nyckelord visas ett annat fält. Varje gällande nyckelord kan öka antalet resultat. I resultaten ingår ordets singular- och pluralform samt vissa böjningar. Det går inte att söka efter delvisa ord eller använda innehåller-logik i den här grundläggande sökningen.

Add question pool panel is open with the filter criteria panel open. The keyword search section is highlighted.

Visa frågor

På sidan Lägg till pool kan du expandera frågor för att visa dem.

Edit view of a test showing the matching question before and after it is expanded.

Välj frågor

Om du gör val i panelen Filterkriterier visas siffran ovanför panelen bredvid Filtrering. Välj kryssrutorna i det aktiva filterområdet till höger för de frågor som du vill lägga till. Du kan se hur många objekt som du har valt längst ned på skärmen.

Välj Rensa alla för att avmarkera kryssrutorna i avsnittet Källor. Om du redan har valt några frågor att lägga till är de fortfarande redo att läggas till. Rensa kryssrutorna i det aktiva filterområdet för de frågor som du inte längre vill kopiera. Du kan även använda Markera alla och Rensa alla om du vill välja alla och ta bort alla frågor.

Du kan inte redigera frågorna eller poängen på sidan Lägg till frågepool. Frågor med överensstämmelser för målsättningar visas med troféikoner bredvid poängen. Överensstämmelser för målsättningar läggs till med frågorna.

Add question pool panel is open with the filter criteria panel open. The clear all option is highlighted.

Välj Lägg till frågor. Den här frågepoolen visas i din utvärdering. Ange det poängvärde och antalet frågor som ska visas för deltagare. Poängvärdet tilldelas varje fråga i poolen. Du kan inte tilldela separata poängvärden för enskilda frågor i samma pool.

Välj Spara för att lägga till frågepoolen till din utvärdering.

Edit view of a test showing a question pool.
Redigera poäng

Du kan redigera de poäng som har tilldelats varje fråga i poolen även efter att inlämningar har gjorts och på så sätt utlösa en ny bedömning.

Viktigt scenario för redigering av poäng:

Till exempel bedömer du en öppen fråga i en grupp som är värd 10 poäng och lägger upp resultaten för flera deltagare. Du väljer att ändra poängen för varje fråga i poolen till 5. Om du tidigare har tilldelat fler än 5 poäng för vissa deltagares öppna frågor, gäller dessa fortfarande. Du kan redigera varje deltagares poäng var för sig för den öppna frågan.

A question in a test.

Redigera frågepooler som används i ett prov

Innan deltagare öppnar en utvärdering kan du lägga till, ta bort och redigera enskilda frågor i en frågepool. När du tar bort en fråga i en pool tas inte frågan bort från din kurs. Du kan även ta bort en pool eller flytta poolen till en ny plats i utvärderingen.

Edit view of a test showing a question pool. The question pool options menu, view questions link, and add question function after the pool are highlighted.
 1. När du har sparat frågepoolen trycker du på Dra för att ändra ordning i en poolrad för att flytta den till en ny plats. Frågornas nummer uppdateras automatiskt. Öppna menyn och välj Redigera för att göra ändringar i poolen, som till exempel frågornas poäng. Välj Radera för att ta bort poolen från utvärderingen.

  Du kan använda tangentbordet för att flytta ett objekt.

  1. Använd tabbtangenten och gå till ikonen Dra för att ändra ordning för ett objekt.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Välj en plats med piltangenterna.
  4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.
 2. Du kan visa frågorna i en pool och lägga till, ta bort eller redigera frågor.
 3. Klicka på plustecknet där du vill lägga till ännu en frågepool.

Om du vill se frågorna i poolen väljer du Visa frågor. På sidan Frågepool visas antalet frågor i poolen längst upp till vänster. Källutvärderingen för varje fråga i poolen visas.

View of a question pool

När du väljer Redigera/bedöm på nytt visas ett meddelande som anger hur många andra utvärderingar som påverkas. Om du redigerar en fråga i en frågepool visas ändringarna överallt där frågan används. Det samma gäller för ändringar som du gör i frågor i källutvärderingar. Dessa ändringar påverkar alla frågepooler där frågan visas.

A banner that alerts you the question is used in a test and edits to the question will apply everywhere.

Efter att deltagarna har öppnat en utvärdering eller gjort inlämningar kan du inte lägga till eller ta bort frågor från en pool eller ta bort en pool från en utvärdering. Du kan inte heller flytta poolen till en ny plats i utvärderingen. Du kan redigera, bedöma om och ge full poäng för frågor när inlämningar finns. Till exempel, om du ändrar rätt svar bedöms frågan på nytt i alla utvärderingar där frågan används.

Alternativet Ge full poäng

Du kan ge alla full poäng på en fråga som du inte förklarade tydligt eller inte reflekterade dina föreläsningar eller läroboksmaterialet korrekt.

Du kan ge full poäng för en fråga från länken Visa frågor i en frågepool eller från en deltagares inlämningssida. Om du ger full poäng till en fråga i en källutvärdering eller i en frågepool tillämpas full poäng för den frågan på alla ställen där den visas.

När du har valt Redigera/Omvärdera i en frågemeny kan du markera rutan för Ge full poäng för frågan. När du har tilldelat full poäng kan du rensa rutan om du vill återgå till det automatiska resultatet eller till ett tidigare tilldelat manuellt resultat.

Give full credit for question

Din uppdatering påverkar befintliga försök, pågående försök och efterföljande inlämningar. Studentresultaten uppdateras men de nya resultaten eller upphävandet kanske inte visas omedelbart.

När du ger full poäng kan du inte ändra deltagarens poäng för en enskild fråga. Du kan skriva över varje deltagares utvärderingspoäng för att justera poängen.

Mer information om hur du redigerar utvärderingar och frågor

Mer information om att skriva över resultat

Deltagarvy av full poäng

När bedömningen är klar och du visar rätt svar för deltagarna kan de se vilka frågor som fått full poäng. Full poäng visas bredvid resultatkapseln och noteras även i svarssektionen.

Question with full credit given

Befintliga utvärderingar, mappar och frågebanker

Du kan inte ta bort källutvärderingar för frågepooler från följande områden:

 • Sidan Kursinnehåll
 • Kursadministration och resultat, list- eller rutnätsvy

Du kan inte heller ta bort följande objekt:

 • Mappar som innehåller källutvärderingar för frågepooler
 • Frågebanker som används i frågepooler


Vad händer med frågeuppsättningar från Original-kurser i Ultra-kursvyn?

Frågeuppsättningar och slumpvisa block från din Original-kurs visas som frågepooler efter konvertering. Frågetyper som inte stöds tas bort. Om en Original-frågeuppsättning eller slumpvist block endast har frågetyper som inte stöds tas uppsättningen eller blocket bort under konverteringen.

Du kan endast komma åt dina Ultra-frågepooler i den utvärdering som de visas i.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra förs två decimaler över.