Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-cursusweergave.

Video: Reuse Questions

Watch a video about reusing questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Reuse questions explains how to reuse questions in assessments.


Vragen hergebruiken

In de Ultra-cursusweergave kun je vragen en andere inhoud hergebruiken uit alle bestaande toetsen, opdrachten en vragenbanken in een cursus. Je kunt ook vragen importeren in je cursus om je beoordelingen toe te voegen.

Op de pagina Vragen hergebruiken kun je vragen zoeken, bekijken, filteren en selecteren die je hebt gemaakt of geïmporteerd in je cursus. Je kunt de vragen bekijken, maar je kunt pas wijzigingen aanbrengen nadat je de vragen naar de beoordeling hebt gekopieerd. Je kunt ook andere content hergebruiken die je hebt toegevoegd aan beoordelingen, zoals tekstblokken, bestanden, afbeeldingen en video's.

Je kunt geen vragen hergebruiken als deze instellingen bestaan of aan deze voorwaarden wordt voldaan:

Bovendien kun je geen tekstblokken of bestanden hergebruiken als je vragen in willekeurige volgorde aanbiedt.

Zoeken naar vragen

Selecteer in een beoordeling het plusteken op de plek waar je vragen of andere inhoud van een beoordeling wilt hergebruiken. Selecteer Vragen hergebruiken in het menu. De gekopieerde vragen en inhoud worden op het gekozen punt ingevoegd in de beoordeling.

Op de pagina Vragen hergebruiken is het deelvenster Filtercriteria standaard geopend en worden alle vragen en inhoud van de beoordeling weergegeven in het actieve filtergebied aan de rechterkant. Het actieve filtergebied wordt automatisch aangepast wanneer je criteria selecteert of uitschakelt. Je kunt gedeelten uitvouwen en samenvouwen.

De informatie bovenaan het deelvenster geeft aan wat het totale aantal items is waaruit je kunt kiezen. Als je een keuze maakt in het deelvenster Filtercriteria , wordt het nummer boven het deelvenster naast Filter weergegeven. Selecteer de X om het deelvenster in te klappen, zodat je meer ruimte hebt om de inhoud weer te geven. Selecteer Filter om het venster te openen.

Op kleine apparaten is het deelvenster Filtercriteria standaard gesloten.

Selecteer de beoordelingen, vragenbanken, vraagtypen en tags waarin je wilt bladeren. Lege bronnen, vraagtypen of tags worden gefilterd.

De secties Vragenbanken enTags secties worden alleen gevuld bij het converteren van originele cursussen of het importeren van originele vragenpools of andere bronnen.

Tekst en bestanden die je hebt toegevoegd aan je beoordelingen, worden in de sectie Vraagtypen als Overig weergegeven.

In het deelvenster Filtercriteria kun je een trefwoord invoeren en een standaardzoekopdracht uitvoeren. Nadat je één trefwoord hebt getypt, wordt er nog een veld weergegeven. Elk trefwoord kan het aantal resultaten doen toenemen. Resultaten bestaan onder andere uit enkelvouds- en meervoudsvormen van een woord en werkwoordstijden, zoals -end en -t. Gedeeltelijke woorden en 'bevat'-logica werken niet met deze standaardzoekopdracht.

Je kunt vragen en inhoud uitvouwen om ze te bekijken. Je kunt de inhoud of de puntwaarden pas bewerken nadat je de items naar een beoordeling hebt gekopieerd. Vragen met overeenstemmingen met doelen herken je aan een pictogram van een beker naast de puntwaarden. Overeenstemmingen met doelen worden samen met de vragen gekopieerd.

Schakel de selectievakjes in van de vragen en inhoud die je wilt kopiëren. Onderaan het scherm kun je zien hoeveel items je hebt geselecteerd.

Selecteer Alles wissen om de selectievakjes bij Bronnen uit te schakelen. Als je al items hebt gekozen om te kopiëren, blijven deze items nog steeds geselecteerd. Schakel in het actieve filtergebied de selectievakjes uit voor de vragen en de inhoud van de beoordeling die je niet meer wilt kopiëren. Je kunt ook gebruik maken van Alles selecteren en Alles wissen om alles te kiezen en alle vragen te verwijderen.

Selecteer Vragen kopiëren. De vragen en inhoud van de beoordeling worden naar de toets of opdracht gekopieerd. In de beoordeling zie je deze melding: X vragen gekopieerd naar de opdracht.

Je kunt de kopieën van je beoordeling zonder problemen bewerken. Dit heeft namelijk geen gevolgen voor andere beoordelingen. Wijzigingen in de ene versie van de vraag of inhoud worden niet doorgevoerd in andere exemplaren. Als je wijzigingen wilt doorvoeren in alle exemplaren van die vraag, moet je elk gekopieerd exemplaar van de vraag opzoeken en afzonderlijk wijzigen.

Vragen en inhoud uitvouwen

Je kunt vragen en inhoud uitvouwen om ze te bekijken.


Toetsenbordnavigatie

Je kunt het toetsenbord gebruiken om op deze manieren te navigeren:

  • Gebruik de pijlen omhoog/omlaag om door vragen te navigeren.
  • Gebruik de pijlen naar rechts/links om vragen uit te vouwen en samen te vouwen.
  • Gebruik Tab om door brongroepen te navigeren.
  • Schakel de selectievakjes in met de spatiebalk.

Vragen hergebruiken en cursusconversie

De vragenpools van de originele cursus worden als vragenbanken weergegeven na de conversie. Niet-ondersteunde vraagtypen worden verwijderd. De vragenbanken zijn alleen toegankelijk via de pagina Vragen hergebruiken.

Wanneer je een originele cursus omzet naar Ultra, worden twee decimalen overgedragen.