This information applies only to the Ultra Course View.

En frågebank är en samling frågor som har lagrats för upprepad användning.

Du kan importera frågebanker för att använda dem i utvärderingar i dina kurser. Lärare använder vanligtvis frågebanker för att skapa en databas med frågor som de kan återanvända i flera utvärderingar.

Mer information om att återanvända frågor i utvärderingar

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi för utvärderingar

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvyn Ursprungliga kursvyn
Frågepool Slumpvist block och frågeuppsättning
Frågebank Frågepool
Frågeanalys Objektanalys

Om frågebanker

När du väljer frågor ur en frågebank för en utvärdering skapas kopior av frågorna som läggs till i utvärderingen. Du kan redigera kopiorna i utvärderingen utan att behöva vara orolig. Andra utvärderingar påverkas inte. De ändringar du gör i en instans av frågan eller innehållet återspeglas inte i de andra instanserna. Om du vill att ändringar ska visas överallt måste du hitta och redigera varje kopia.

Du kan importera frågepooler eller filer från externa resurser till din kurs. Endast ZIP-filer stöds.

Frågor som importeras från ett QTI-paket stöds endast i Original-kursvyn.


Importera frågebanker

På sidan Kursinnehåll väljer du Hantera frågebanker i panelen Information och åtgärder. På sidan Frågebanker klickar du på plusikonen och bläddrar efter en eller flera ZIP-filer att importera.

Question banks panel open with add questions button highlighted.

När filen importeras kan du se vilka frågetyper som stöds. Du får ett meddelande när filen har importerats. Du får även ett meddelande om filen eller vissa frågetyper inte har laddats upp.

Det kan ta lite tid att generera meddelandet. Du kan uppdatera sidan för att se om importen lyckades eller inte. Du får även ett e-postmeddelande när åtgärden har slutförts.

Den senaste importerade frågebanken visas först i listan. Ett utropstecken visas för frågebanker där en eller flera frågor som inte stöds togs bort.

Question banks file processing banner

Du kan för närvarande inte öppna enskilda frågebanker på sidan Frågebanker. Du kan inte heller redigera eller ta bort enskilda frågor i en frågebank.


Frågetyper som stöds

Följande frågetyper som stöds visas i en frågebank efter import:

 • Beräkningsfråga
 • Öppen fråga
 • Luckfråga
 • Fyll i flerval-fråga
 • Para ihop-fråga
 • Flervalsfråga
 • Flersvarsfråga
 • Sant/Falskt

Frågetyper som inte stöds tas bort. Om filen saknar frågetyper som stöds läggs inte frågebanken till i kursen.

Om du har laddat upp en fil med flera frågebanker och några objekt inte importerades klickar du på länken Visa information. Panelen Importinformation öppnas för mer information.

Alert saying the file type wasn't supported with the link to learn more details

Andra meddelanden kan visas:

 • Frågetyper som inte stöds togs bort: Endast frågor som stöds i den här filen visas i avsnittet Frågebanker på sidan Återanvänd frågor.
 • Frågebanken har inte importerats eftersom inga kompatibla frågor hittades: Inga frågor i den här filen visas i avsnittet Frågebanker på sidan Återanvänd frågor. Frågebanken läggs inte till på sidan Frågebanker.

Radera frågebanker

När du tar bort en frågebank från sidan Frågebanker tas frågebanken bort från din kurs permanent. Om du har kopierat frågor från frågebanken till en eller flera utvärderingar finns dessa frågor i dina utvärderingar efter att du har tagit bort frågebanken. Men du kan inte ta bort frågebanker som används i frågepooler.

Mer om frågepooler


Vad händer med frågepooler från Original-kurser när de konverteras till Ultra?

Frågepoolerna från din Original-kurs visas som Ultra-frågebanker efter konverteringen. Frågetyper som inte stöds tas bort.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra förs två decimaler över.

Kan jag importera filer från Original-kursvyn på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera följande filer:

 • Kurspaket som innehåller frågepooler
  • Endast frågepoolerna importeras och konverteras till Ultra-frågebanker.
 • Frågetyper exporterade från Original-kursvyn
  • Om du packar upp filen och ändrar den kan importen misslyckas.

Kan jag importera filer från Ultra-kursvyn på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera Ultra-kursvypaket som innehåller frågebanker. Endast frågebanker importeras.

Kan jag importera filer från en tredje part eller utgivare på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera frågebanker från en tredje part eller utgivare om paketet är i ett tidigare angett Blackboard Original- eller Ultra-format.

Vilka lösningar kan jag använda?

Om du har andra typer av filer som fungerar Original-kursvyn kan du importera filerna till en Original-kurs och exportera dem på sidan Pooler. Sedan importerar du ZIP-filerna till din Ultra-kurs på sidan Frågebanker.

Du kan även konvertera en Original-kurs till Ultra om du vill konvertera de befintliga frågepoolerna till Ultra-frågebanker.