This information applies only to the Ultra Course View.

Om frågebanker

Lärare kan använda frågebanker för att skapa en databas med frågor som de kan återanvända i flera utvärderingar. Du kan skapa nya frågebanker eller importera befintliga frågebanker som du kan använda i dina kurser. Det finns mer information om att återanvända frågor i utvärderingar i ämnet ”Återanvänd frågor”. 

Gå till Frågebanker för att

 • skapa nya, tomma frågebanker i dina Ultra-kurser
 • visa och söka efter frågor i en frågebank
 • lägga till, redigera och ta bort alla delar av en fråga i nya och befintliga frågebanker
 • kopiera frågor från andra banker eller utvärderingar till en frågebank
 • importera frågebanker från Original-kurser till Ultra.

Den här funktionen är tillgänglig både på datorn och i mobilappen. Du kan komma åt dessa alternativ från Hantera banker i avsnittet Information och åtgärder på kursens huvudsida. 

Location of Manage banks highlighted in the Details & Actions panel on the left of the Course Content page

Ämnen på den här sidan inkluderar:


Titta på en video om frågebanker

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video på Youtube: Frågebanker i Blackboard Learn

 


Skapa eller redigera frågebanker

Klicka på plustecknet på panelen Frågebanker. Välj Ny i rullgardinsmenyn.

Question Banks panel, showing the dropdown menu to create a new question bank

Ange en titel och eventuellt en beskrivning. Du kan nu lägga till frågor. Det finns mer information om typer av frågor i Ultra i ämnet ”Frågetyp”. 


Generera frågebanker från Ultra-dokument

Ultra-dokument blandar text- och mediakomponenter, vilket förbättrar presentationen av innehållet. Gå till avsnittet ”Skapa Ultra-dokument” för att lära dig mer om hur du skapar Ultra-dokument.

Frågebanker är uppsättningar med frågor som du kan använda i flera utvärderingar. AI-designassistenten kan bygga frågebanker baserat på ett Ultra-dokument för att uppskatta deltagarnas förståelse av dokumentets ämne, samtidigt som du sparar tid. Gå till ämnet ”Frågebanker” för att lära dig mer om hur du skapar och redigerar frågebanker.

Klicka på Generera frågebank i ditt Ultra-dokument.

Generate a question bank from the text content of an Ultra Document

Det finns flera sätt att definiera de frågor som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa frågornas fokus
 • Justera frågornas komplexitet
 • Välj antalet frågor

Du kan välja mellan följande frågetyper:

 • Öppen fråga
 • Luckfråga
 • Para ihop-fråga
 • Flervalsfråga
 • Sant/falskt-fråga

Frågetypen ”Inspirera mig!” föreslår en mängd olika frågetyper för att ge dig fler alternativ. Gå till ämnet ”Frågetyper” för att läsa mer om olika typer av frågor i Learn.

Define, select, and add questions to a question bank

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Välj de frågor du vill lägga till i frågebanken och välj sedan Lägg till i frågebank.

Generated question bank, with options to filter, search, and edit questions

Granska varje fråga för att se om den är korrekt. Du kan även redigera frågor så att de passar dina inlärningsmål bättre. Det finns mer information om att redigera frågor i avsnittet ”Redigera prov och frågor”.


Använda frågebanker

När du väljer frågor från en frågebank och lägger till dem i en utvärdering skapas kopior av frågorna som läggs till i utvärderingen. Välj Återanvänd frågor i rullgardinsmenyn när du ska skapa en ny fråga i en utvärdering genom att klicka på plustecknet.

The dropdown menu for adding a question for a new assessment, with Reuse Questions highlighted

Frågebanker visas som en kategori. Du kan välja mellan flera frågebanker. Välj de frågor som du vill lägga till i utvärderingen och välj sedan Kopiera frågor.

Du kan redigera de frågor som du har kopierat till din utvärdering. De ändringar du gör i en kopia av frågan eller innehållet återspeglas inte i de andra kopiorna. Om du vill att ändringar ska visas överallt måste du hitta och redigera varje kopia. 

Du kan importera frågepooler som tidigare exporterats från Original-kursvyn till din kurs. 

Frågor som importeras från ett QTI-paket stöds endast i Original-kursvyn.


Sortera och sök efter frågebanker

Använd sorteringskontroller för att enkelt navigera i frågebanker. Du kan sortera frågebanker efter namn, antal frågor i en bank eller efter det datum som banken senast redigerades.
 

Question Banks sorting controls: Sorting arrows added for name, number of questions, and last edited date

Med sökfältet kan du enkelt hitta en specifik frågebank i en kurs. Du kan söka efter namn eller beskrivning.

Search field for Question Banks; descriptions appear beneath the Question Bank name

Kopiera frågebanker från andra kurser

Lärare kan spara tid genom att återanvända utvärderingsfrågor i flera kurser.  Du kan kopiera frågebanker från både Original- och Ultra-kurser för att spara tid. 

I menyn Kopiera innehåll ska du välja mappen Frågebanker från önskad kurs. För att kopiera alla banker ska du markera kryssrutan för mappen Frågebanker. 
 

Question Banks folder option from Copy Content menu


Om du vill kopiera enskilda banker öppnar du mappen Frågebanker och markerar kryssrutan för varje bank som du vill kopiera. 

List of all Question Banks

Kopierade banker visas i området Frågebanker. Välj Hantera banker på panelen Information och åtgärder på kursens huvudsida för att granska alla frågebanker i kursen. 


Importera frågebanker

På sidan Kursinnehåll väljer du Hantera frågebanker på panelen Information och åtgärder. På sidan Frågebanker klickar du på plustecknet och bläddrar efter en eller flera ZIP-filer som du vill importera.

Question Banks panel when there are no question banks, prompting the user to either create or import a question bank

När filen importeras kan du se vilka frågetyper som stöds. Du får ett meddelande när filen har importerats. Du får även ett meddelande om filen eller vissa frågetyper inte har laddats upp.

Det kan ta lite tid att generera meddelandet. Du kan uppdatera sidan för att se om importen lyckades eller inte. Du får även ett e-postmeddelande när åtgärden har slutförts.

Den senast importerade frågebanken visas först i listan. Ett utropstecken visas för frågebanker där en eller flera frågor som inte stöds har tagits bort.

Question banks file processing banner

Se en video om hur du importerar frågor

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.Video: Importera utvärderingsfrågor visar hur du importerar frågor till kursutvärderingar.


Frågetyper som stöds

Följande frågetyper som stöds visas i en frågebank efter import:

 • Beräkningsfråga
 • Beräknad numerisk fråga
 • Öppen fråga
 • Luckfråga
 • Fyll i flervalsfråga
 • Hotspot-fråga
 • Likertskala
 • Para ihop-fråga
 • Flervalsfråga
 • Flersvarsfråga
 • Sant/Falskt

Frågetyper som inte stöds tas bort. Om filen saknar frågetyper som stöds läggs inte frågebanken till i kursen.

Om du har laddat upp en fil med flera frågebanker och vissa objekt inte importerades klickar du på länken Visa information. Panelen Importinformation öppnas för mer information.

Alert saying the file type wasn't supported with the link to learn more details

Andra meddelanden kan visas:

 • Frågetyper som inte stöds togs bort: Endast frågor som stöds i den här filen visas i avsnittet Frågebanker på sidan Återanvänd frågor.
 • Frågebanken har inte importerats eftersom inga kompatibla frågor hittades: Inga frågor i den här filen visas i avsnittet Frågebanker på sidan Återanvänd frågor. Frågebanken läggs inte till på sidan Frågebanker.

Radera frågebanker

När du tar bort en frågebank tas den bort från din kurs permanent. Om du har kopierat frågor från frågebanken till en eller flera utvärderingar finns dessa frågor i dina utvärderingar efter att du har tagit bort frågebanken. Men du kan inte ta bort frågebanker som används i frågepooler. Det finns mer information om frågepooler i ämnet ”Prov, pooler och enkäter”.


Vanliga frågor om frågebanker

Kan jag importera filer från en tredje part eller utgivare på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera frågebanker från en tredje part eller utgivare om paketet är i ett tidigare angett Blackboard Original- eller Ultra-format.

Vad händer med frågepooler från Original-kurser när de konverteras till Ultra?

Frågepoolerna från din Original-kurs visas som Ultra-frågebanker efter konverteringen. Frågetyper som inte stöds tas bort.

När du konverterar en Original-kurs till Ultra förs två decimaler över.

Kan jag importera filer från Original-kursvyn på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera följande filer:

 • Kurspaket som innehåller frågepooler
  • Endast frågepoolerna importeras och konverteras till Ultra-frågebanker.
 • Frågetyper exporterade från Original-kursvyn
  • Om du packar upp filen och ändrar den kan importen misslyckas.

Vilka lösningar kan jag använda för att importera filer från Original-kursvyn?

Om du har andra typer av filer som fungerar i Original-kursvyn kan du importera filerna till en Original-kurs och exportera dem på sidan Pooler. Sedan importerar du ZIP-filerna till din Ultra-kurs på sidan Frågebanker.

Du kan även konvertera en Original-kurs till Ultra om du vill konvertera de befintliga frågepoolerna till Ultra-frågebanker.

Kan jag importera filer från Ultra-kursvyn på sidan Frågebanker?

Ja, du kan importera Ultra-kursvypaket som innehåller frågebanker. Endast frågebanker importeras.


Terminologi för utvärderingar i Ultra- vs. Original-kursvy

Vi har gjort ändringar i namn på utvärderingsfunktioner baserat på efterforskningar och industristandarder. Ultra-kursvyn använder den nya terminologin som stämmer överens med aktuella standarder.

Denna tabell listar namnen på funktioner för utvärderingsfrågor i de två kursvyerna.

Ultra- kontra Original-kursvyns terminologi i utvärderingar
Ultra-kursvynUrsprungliga kursvyn
FrågepoolSlumpvist block och frågeuppsättning
FrågebankFrågepool
FrågeanalysObjektanalys