Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook and rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Notları geçersiz kılma

Hesaplanan puanın yerine manuel olarak farklı bir not girerek bir notu geçersiz kılabilirsiniz.

Override grade option on a graded submission.

Not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer girebilirsiniz. Ondalık virgülden sonra iki basamak daha ilave edebilirsiniz.

Birden fazla deneme için notu geçersiz kılma: Birden fazla denemeye izin verirseniz her denemenin notlarını değil yalnızca son notu geçersiz kılabilirsiniz. Geçersiz kılma notu, bir öğrencinin siz geçersiz kılma notunu atadıktan sonra gönderdiği denemeler de dâhil olmak üzere girilen tüm notların önüne geçer.

  • Ayrıca bir soruya tekrar not verirseniz deneme puanına tekrar verilen o puan uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.
  • Son notu el ile değiştirdikten sonra başka bir denemeye not vererek devam ederseniz geçersiz kılma notu, verdiğiniz ikinci deneme notuna göre yine aynı şekilde daha fazla öncelik taşımaya devam eder. Bir öğrenci tüm denemeleri yaptıktan veya son tarih geçtikten sonra puan kırmak isteyebilirsiniz.

Bir gönderimin son notunu geçersiz kılmak için son notun yanındaki menüyü seçin.

Shows the menu selected for a students multiple attempts where you can override the final grade

İlişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarına sahip bir notu geçersiz kılma: İlişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarına sahip bir notu geçersiz kılarsanız dereceli puanlama anahtarının not kutucuğunda geçersiz kılma notu görünür. İçeriği görüntülediğinizde, Dereceli Puanlama Anahtarı Ayrıntıları panelinde notun geçersiz kılındığı belirtilir.

Example message of when you have overriden a grade
  • Mevcut bir notu ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarından da geçersiz kılabilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna yeni bir puan yazın. Dereceli puanlama anahtarında geçersiz kılma iletisini ve not defterinde de geçersiz kılma etiketini görürsünüz. Dereceli puanlama anahtarını şu anda kullanamasanız da ölçeği genişleterek açıklamaları görebilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer girebilirsiniz. Ondalık virgülden sonra bir basamak daha ilave edebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarı toplam notu her zaman bir ondalık basamağa yuvarlanır.

  • Notu değiştirmeye karar verir ve not vermek için dereceli puanlama anahtarını kullanırsanız dereceli puanlama anahtarıyla yeniden not ver'i tıklatın. Dereceli puanlama anahtarı etkinleşir ve ödev için notları vermek üzere onu kullanabilirsiniz. Yeni not, not defterinde görünür ve geçersiz kılma etiketi kaldırılır.

Genel notu geçersiz kılma: Kursunuz için bir genel not ayarlarsanız notun otomatik hesaplanmasını geçersiz kılabilirsiniz. Not defterinin Notlar görünümüne gidin ve öğrencinin genel not hücresini seçin. Yeni bir değer girebilir veya kurs için oluşturduğunuz genel not notasyonlarından seçim yapabilirsiniz. Not hücresi, notun geçersiz kılındığını belirtmek üzere grileşir. Geçersiz kılma işlemini geri almak için hücreyi seçin ve Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı seçin. Not, kurs için ayarladığınız genel not hesaplamasına geri alınır.

Genel notun nasıl ayarlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi

Geçersiz kılınan notlar için geri bildirim girme

Not defterinin Notlar görünümünden not kutucuğundaki geçersiz kılınan notu seçin ve menüden Geri Bildirim'i seçin. Not ve Geri Bildirim paneli açılır. Öğrenci için geri bildiriminizi girin ve kaydedin.

Öğrenciler, geçersiz kılma geri bildirimini notlar gönderildikten sonra görüntüleyebilir.

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Gönderilen notlar

Notları göndermeyi seçer ve ardından o notları geçersiz kılarsanız öğrenciler güncelleştirilmiş notları görür. Gönderilen bir notu tamamen kaldırırsanız öge "not verilmedi" durumuna geri döner. Yeni notları verdikten sonra, o notları tekrar göndermeniz gerekir.


Geçersiz kılma notunun öğrenci görünümü

Birden fazla deneme için geri bildirim bıraktıysanız notları göndermenizin ardından öğrenciler her bir denemenin geri bildirimini okuyabilir. Ögenin son notunu geçersiz kıldıysanız bir ileti görüntülenir.

Example of a grade override from the student view