Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook and rubrics are always available to instructors in the Ultra Course View.

Notları geçersiz kılma

Geçersiz kılınan notlar manuel olarak verdiğiniz (örneğin, not defterindeki not kutucuğuna yazdığınız) notlardır. Notun yanında bir geçersiz kılma etiketi görünür.

Override grade option on a graded submission.

Not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer yazabilirsiniz. Ondalık virgülden sonra iki basamak daha ilave edebilirsiniz.

Birden fazla denemeye izin verirseniz ögenin son notunu el ile düzenlediğinizde bir geçersiz kılma notu atamış olursunuz. 

Notları gönderdiğinizde öğrenciler bu notları ve varsa sağladığınız geri bildirimleri görebilir. Tüm denemelere ait bütün geri bildirimler, hatta not verilmemiş denemeler bile öğrencilere gösterilir.

Sadece son notu geçersiz kılabilirsiniz. Her deneme için verilen notları geçersiz kılamazsınız. Geçersiz kılma notu, atandıktan sonra bir öğrencinin gönderdiği denemelere verilen notlar da dâhil olmak üzere diğer tüm not girdilerinden daha fazla öncelik taşır. Ayrıca bir soruya tekrar not verirseniz tekrar verilen o puan deneme puanına uygulanır. Not defterinde değerlendirme notunu manuel olarak değiştirirseniz yeniden verilen puan geçersiz kılma puanını değiştirmez.

Son notu el ile değiştirdikten sonra başka bir denemeye not vererek devam ederseniz geçersiz kılma notu, verdiğiniz ikinci deneme notuna göre yine aynı şekilde daha fazla öncelik taşımaya devam eder. Bir öğrenci tüm denemeleri yaptıktan veya son tarih geçtikten sonra puan kırmak isteyebilirsiniz.

İlişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarına sahip bir notu geçersiz kılarsanız geçersiz kılma notu dereceli puanlama anahtarının not kutucuğunda görünür. İçeriği görüntülediğinizde, Dereceli Puanlama Anahtarı Ayrıntıları panelinde notun geçersiz kılındığı belirtilir.

Example message of when you have overriden a grade

Mevcut bir notu ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarından da geçersiz kılabilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna yeni bir puan yazın. Dereceli puanlama anahtarında geçersiz kılma iletisini ve not defterinde de geçersiz kılma etiketini görürsünüz. Dereceli puanlama anahtarını şu anda kullanamasanız da ölçeği genişleterek açıklamaları görebilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarının not kutucuğuna en fazla beş basamaklı bir sayısal değer yazabilirsiniz. Ondalık virgülden sonra bir basamak daha ilave edebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarı toplam notu her zaman bir ondalık basamağa yuvarlanır.

Notu değiştirmeye karar verir ve not vermek için dereceli puanlama anahtarını kullanırsanız dereceli puanlama anahtarıyla yeniden not ver'i tıklatın. Dereceli puanlama anahtarı etkinleşir ve ödev için notları vermek üzere onu kullanabilirsiniz. Yeni not, not defterinde görünür ve geçersiz kılma etiketi kaldırılır.

Kursunuz için bir genel not ayarlarsanız notun otomatik hesaplanmasını geçersiz kılabilirsiniz. Not defteri tablo görünümüne gidin ve öğrencinin genel not hücresinin içini tıklatın. Yeni bir değer girebilir veya kurs için oluşturduğunuz genel not notasyonlarından seçim yapabilirsiniz. Not hücresi, notun geçersiz kılındığını belirtmek üzere grileşir. Geçersiz kılma işlemini geri almak için hücrenin içinde Geçersiz Kılmayı Geri Al'ı tıklatın. Not, kurs için ayarladığınız genel not hesaplamasına geri alınır.

Genel notun nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi

Gönderilen notlar

Notları göndermeyi seçer ve ardından o notları geçersiz kılarsanız değiştirilmiş notlar öğrenciler tarafından görülür. Gönderdiğiniz bir notu tamamen kaldırırsanız öğrenciler artık o ögenin notunu göremez. Öge "not verilmedi" durumuna geçer. Yeni notları verdikten sonra, o notları tekrar göndermeniz gerekir.


Geçersiz kılma notunun öğrenci görünümü

Birden fazla deneme için geri bildirim bıraktıysanız notları göndermenizin ardından öğrenciler her bir denemenin geri bildirimini okuyabilir. Ögenin son notunu geçersiz kıldıysanız bir ileti görüntülenir.

Example of a grade override from the student view