Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken og vurderingsmatriser i Ultra-emnevisningen.

Overstyr vurderinger

Overstyrte vurderinger er vurderinger du gir manuelt, for eksempel hvis du skriver i vurderingspillen i vurderingsboken. En overstyringsetikett vises ved siden av vurderingene.

Override grade option on a graded submission.

Du kan skrive en numerisk verdi med maksimalt fem sifre i vurderingspillen. Du kan ta med to ekstra sifre etter desimaltegnet.

Hvis du tillater flere forsøk, tilordner du en overstyringsvurdering når du manuelt redigerer den endelige vurderingen for prøven. 

Når du legger ut vurderinger, kan studentene se dem og eventuelle tilbakemeldinger du har gitt. All tilbakemelding for alle forsøk, til og med ikke vurderte forsøk, vises for studentene.

Du kan bare overstyre den endelige vurderingen, ikke vurderingene for hvert forsøk. En overstyringsvurdering prioriteres foran alle andre vurderinger, inkludert forsøk studentene sender inn etter at en overstyringsvurdering er gitt. Og hvis du gir ny vurdering til et spørsmål, brukes den nye poengsummen som poengsum for forsøket. Hvis du endrer vurderingen for en oppgave eller prøve manuelt i vurderingen, endrer ikke den nye poengsummen overstyringspoengsummen.

Hvis du vurderer et annet forsøk etter at du har endret den endelige vurderingen manuelt, gjelder fortsatt overstyringsvurderingen. Det kan også hende du vil trekke poeng når en student har sendt inn alle forsøk eller leveringsfristen er passert.

Hvis du vil overstyre vurderinger med en tilknyttet vurderingsmatrise, vises den overstyrte vurderingen i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Når du ser på innholdet, står det i Detaljer-panelet at vurderingen er overstyrt.

Example message of when you have overriden a grade

Du kan også overstyre en eksisterende vurdering i den tilknyttede vurderingsmatrisen. Skriv en ny poengsum i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Du får se en overstyringsmelding i vurderingsmatrisen og overstyringsetiketten i vurderingsboken. Selv om du ikke kan bruke vurderingsmatrisen nå, kan du utvide kriteriet for å se beskrivelsen.

Du kan skrive en numerisk verdi med maksimalt fem sifre i vurderingspillen for vurderingsmatrisen. Du kan ta med ett ekstra siffer etter desimaltegnet. Den totale vurderingen som er gitt ved hjelp av en vurderingsmatrise, rundes alltid av til én desimal.

Hvis du vil endre vurderingen og bruke vurderingsmatrisen for å gi vurderinger, kan du velge Vurder på nytt med vurderingsmatrisen. Vurderingsmatrisen aktiveres, og du kan bruke den for å vurdere oppgaven. Den nye vurderingen vises i vurderingsboken og overstyringsetiketten fjernes.

Hvis du angir en totalkarakter for emnet ditt, kan du overstyre vurderingens automatiske beregning. Gå til rutenettet i vurderingsboken, og klikk i cellen med totalvurderingen for en student. Du kan skrive inn en ny verdi eller velge fra former for totalvurdering du konfigurerer for emnet. Vurderingscellen er skyggelagt i grått for å indikere at vurderingen er overstyrt. Klikk på cellen, og velg Angre overstyring for å angre overstyringen. Vurderingen tilbakestilles til beregningen av totalvurderingen som er angitt for emnet.

Mer informasjon om hvordan du konfigurerer totalvurderingen

Publiserte vurderinger

Hvis du velger å publisere vurderinger og deretter overstyrer dem, vises de endrede vurderingene for studentene. Hvis du fjerner en vurdering du har publisert fullstendig, kan ikke studentene se vurderingen lenger. Elementet går tilbake til å stå «uten vurdering». Når du gir nye vurderinger, må du publisere dem på nytt.


Studentvisnin av en overstyringsvisning

Hvis du har sendt tilbakemelding for flere forsøk, kan studentene lese tilbakemeldingen for hvert forsøk når du publiserer vurderinger. Det vises en melding hvis du har overstyrt sluttvurderingen for elementet.

Example of a grade override from the student view