Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau a chyfeirebau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Graddau gwrthwneud

Mae graddau gwrthwneud yn raddau rydych yn eu haseinio â llaw, er enghraifft, os ydych yn teipio yn y bilsen gradd yn y llyfr graddau. Mae label gwrthwneud yn ymddangos wrth ymyl y radd.

Override grade option on a graded submission.

Yn y bilsen gradd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys dau ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol.

Os byddwch yn caniatáu ymgeisiau lluosog, pan fyddwch yn golygu'r radd derfynol ar gyfer yr aseiniad eich hun, rydych yn aseinio gradd wrthwneud. 

Pan fyddwch yn postio graddau, gall myfyrwyr eu gweld ynghyd ag unrhyw adborth rydych wedi ei darparu. Mae pob darn o adborth ar gyfer pob ymgais, hyd yn oed ymgeisiau heb eu graddio, yn dangos i fyfyrwyr.

Gallwch wrthwneud dim ond y radd derfynol, nid y graddau ar gyfer pob ymgais. Mae gradd gwrthwneud yn cymryd blaenoriaeth dros bob cofnod gradd arall, gan gynnwys ymgeisiau mae myfyriwr yn eu cyflwyno ar ôl aseinio gradd wrthwneud. Hefyd, os fyddwch yn ailraddio cwestiwn, gweithredir y sgôr a ailraddiwyd ar sgôr yr ymgais. Os newidiwch radd â llaw ar gyfer yr asesiad yn y llyfr graddau, ni fydd y sgôr a ailraddiwyd yn newid y sgôr gwrthwneud.

Os ydych yn mynd i raddio ymgais arall ar ôl i chi newid y radd derfynol â llaw, mae’r radd wrthwneud yn dal i ddisodli gradd yr ail ymdrech y byddwch chi’n ei haseinio. Efallai byddwch eisiau tynnu pwyntiau ar ôl i fyfyriwr wneud pob ymgais neu mae'r dyddiad dyledus wedi mynd heibio.

Os byddwch yn gwrthwneud gradd gyda chyfarwyddyd cysylltiedig, bydd y radd wrthwneud yn ymddangos ym mhilsen radd y cyfarwyddyd. Pan fyddwch yn edrych ar y cynnwys, bydd y panel Manylion y Cyfarwyddyd yn nodi fod y radd wedi’i gwrthwneud.

Example message of when you have overriden a grade

Gallwch hefyd wrthwneud gradd bresennol o’r cyfarwyddyd cysylltiedig. Teipiwch sgôr newydd ym mhilsen gradd y cyfarwyddyd. Byddwch yn gweld y neges gwrthwneud yn y cyfarwyddyd a’r label gwrthwneud yn y llyfr graddau. Er na chewch ddefnyddio’r cyfarwyddyd bellach, gallwch ehangu’r meini prawf i weld y disgrifiadau.

Ym mhilsen radd y cyfarwyddyd, gallwch deipio gwerth rhifol o ddim mwy na phum digid. Gallwch gynnwys un ddigid ychwanegol ar ôl y pwynt degol. Mae gradd gyffredinol y cyfarwyddyd bob tro'n cael ei thalgrynnu i un pwynt degol.

Os byddwch yn penderfynu eich bod am newid y radd a defnyddio’r cyfarwyddyd i neilltuo graddau, dewiswch ailraddio gan ddefnyddio'r cyfarwyddyd. Daw'r cyfarwyddyd yn weithredol, a gallwch ei defnyddio i ddarparu graddau ar gyfer yr aseiniad. Bydd y radd newydd yn ymddangos yn y llyfr graddau a bydd y label gwrthwneud yn diflannu.

Os byddwch yn pennu gradd gyffredinol ar gyfer eich cwrs, gallwch wrthwneud cyfrifiad awtomatig y radd. Ewch i wedd grid y llyfr graddau a chliciwch yng nghell gradd gyffredinol myfyriwr. Gallwch nodi gwerth newydd neu dewiswch o'r nodiannau gradd gyffredinol byddwch yn eu sefydlu ar gyfer y cwrs. Bydd cell y radd yn newid i lwyd i ddynodi bod y radd wedi cael ei wrthwneud. I ddad-wneud y gwrthwneud, cliciwch yn y gell a dewiswch Dad-wneud y Gwrthwneud. Bydd y radd yn newid yn ôl i'r cyfrifiad gradd gyffredinol byddwch yn ei sefydlu ar gyfer y cwrs.

Mwy ar sut i sefydlu'r radd gyffredinol

Graddau a gyhoeddwyd

Os ydych yn dewis cyhoeddi graddau ac yna gwrthwneud y graddau hynny, mae’r graddau wedi’u newid yn ymddangos i fyfyrwyr. Os byddwch chi’n dileu gradd rydych chi wedi’i chyhoeddi yn llwyr, ni fydd myfyrwyr bellach yn gweld gradd am yr eitem. Bydd yr eitem yn dychwelyd i statws “heb ei raddio”. Ar ôl i chi neilltuo graddau newydd, bydd angen i chi gyhoeddi’r graddau hynny eto.


Gwedd myfyriwr o'r radd wrthwneud

Os ydych yn gadael adborth am ymgeisiau lluosog, gall myfyrwyr ddarllen adborth pob ymgais ar ôl i chi bostio graddau. Bydd neges yn ymddangos os ydych wedi gwrthwneud gradd derfynol yr eitem.

Example of a grade override from the student view