Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Använda bedömningsscheman

När du bedömmer ett objekt visas en numerisk poäng som resultat som standard. Resultat visas på sidan Resultat, i Kursadministration och resultat eller på fliken Resultat i varje kurs, med de bedömda objekten för deltagarna, såsom uppgifter och prov. Gå till Inställningarna för Kursadministration och resultat för att ändra standardbedömningsschemat. 

Beräkningsschemat visar resultaten som poäng, bokstäver (A, B, C) eller procenttal med bedömningsschemat som du väljer för varje bedömt objekt. Med schemat jämförs poängen för ett arbete med antalet möjliga poäng för arbetet och en procentsats räknas fram. Den här procentsatsen kopplas till en mängd poäng och visar ett resultat, till exempel en bokstav.

I Ultra-kursvyn har varje kurs ett standardschema för bedömning. Du kan för närvarande inte skapa nya scheman.

Example of different grading schemas: a gradable item with numerical score and another one with letter grading schema.

Exempel:

I ett slutresultat får en deltagare en råpoäng på 88 av 100 möjliga poäng. Med ett bedömningsschema där en procentsats på 87 till 90 motsvarar B+ får en deltagare med 88 poäng resultatet B+.

För tillfället, oavsett vilket värdeintervall du använder i ditt schema, ändras inte resultatkapselns färger och motsvarande procenttal jämfört med färgschemat i Ultra. Ditt korrekta resultat visas men färgerna matchar färgschemat i Ultra. Men ditt lärosäte kan inaktivera färgschemat för alla kurser. Se ämnet Tilldela resultat för att läsa mer.

Öppna bedömningsschemat

I avsnittet Kursadministration och resultat i en kurs kan du göra ändringar i standardbedömningsschemat. Klicka på ikonen Inställningar för att öppna panelen Inställningar för Kursadministration och resultat. Välj alternativet Aktuellt bedömningsschema för att se det aktiva schemat för kursen, till exempel Bokstav. Standardschemats namn och värden anges av administratören. Du kan för närvarande inte skapa nya bedömningsscheman.

Om du gör ändringar gäller dessa endast för kursen du är i.

Om ditt lärosäte gör ändringar av standardbedömningsschemat återspeglas inte ändringarna i din kurs. Endast nya kurser som skapas efter ändringen får det redigerade schemat.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Du kan byta namn på schemat i din kurs. Namnbytet gäller bara för kursen som du är i. Peka på titeln för att komma åt ikonen Redigera. Schematitlar får inte vara längre än 64 tecken. Namnbytet visas i menyn Resultat använder när du skapar bedömda objekt och i befintliga bedömda objekt.

You can select Department Letter Grades, points or percentage for your grade using.

Du kan även redigera, ta bort eller lägga till resultatintervall. Välj ett värde för att redigera det: Börja nerifrån och redigera värdena för det sista resultatvärdet och flytta till nästa rad. Du kan välja att höja det högsta värdet till ett värde som överstiger 100 %. Om en kursdeltagare till exempel får ett resultat som är högre än 100 % kan du ge A+ för den poängen.

För att ta bort en rad ska du peka på raden. Då visas ikonen Ta bort. Minst två rader måste bli kvar för att schemat ska vara giltigt och du får inte ta bort den sista raden. För att infoga en rad ska du klicka på plustecknet (+) som finns under varje rad, förutom före den första raden.

Klicka på Spara när du är färdig. Du kan inte lämna panelen förrän du väljer Spara eller Avbryt. Klicka sedan på X för att gå tillbaka till panelenInställningar för Kursadministration och resultat.

När du lägger till eller tar bort rader eller redigerar värden i schemat justeras de återstående raderna och värdena när du sparar. Systemet ser till att det inte förekommer några numeriska luckor i schemat. Systemet visar även ett felmeddelande när du skriver in ett ogiltigt nummer.

Mer information om resultatkolumner och övergripande resultat