Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Not defteri, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

Not verme şeması

Kursunuzdaki bir öğeye not verildiğinde varsayılan olarak not için sayısal bir puan görünür. Notlar not defterinde, Notlar sayfalarında ve kursunuzda öğrenciler için ödevler ve testler gibi not verilen öğelerle birlikte görünür.

Not verilen her öğe ve hesaplama için notları puan olarak, harf olarak (A, B, C) veya not verme şemasıyla birlikte yüzde olarak görüntülemeyi seçebilirsiniz. Şemalar öğelere verilen notları alır ve yüzdelik bir oran türetmek üzere bu öğenin mümkün olan toplam notlarıyla karşılaştırır. Bu yüzde bir puan aralığına eşlenir ve harf gibi bir notu gösterir.

Ultra Kurs Görünümü'nde, her kursun varsayılan bir not verme şeması vardır. Şu anda yeni şemalar oluşturamazsınız.

Örnek:

Toplam not için, öğrencinin ham sayısal puanı maksimum not olan 100 üzerinden 88'dir. %87-%89,99 puan aralığının B+'ya eşit olduğu bir not verme şemasında, öğrencinin aldığı 88 puan B+ olur.

Şu anda şemanızda kullandığınız değer aralığı ne olursa olsun, not simgesi renkleri ve ilgili yüzdeler Ultra renk şemasından farklı olmaz. Doğru notunuz görünür ancak renk Ultra renk şemasıyla eşlenir. Ancak, kurumunuz tüm kurslar için renk şemasını devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Not Verme konusuna bakabilirsiniz.

Not verme şemasını açma

Not defterinizden, varsayılan not verme şemasında değişiklikler yapabilirsiniz. Not Defteri Ayarları paneline erişmek için Ayarlar simgesini seçin. Şemayı açmak için şemanın adını (Harf gibi) seçin. Varsayılan şemanın adı ve değerleri yönetici tarafından tanımlanır. Şu anda yeni not verme şemaları oluşturamazsınız.

Değişiklikler yaparsanız bunlar sadece bulunduğunuz kursta geçerli olur.

Kurumunuz varsayılan not verme şemasında değişiklikler yaparsa bunlar kursunuza yansıtılmaz. Düzenlenen şema sadece değişiklikten sonra oluşturulan yeni kurslar için geçerlidir.

Kursunuzdaki şemayı yeniden adlandırabilirsiniz. Ad değişikliği sadece bulunduğunuzu kurs için geçerli olur. Düzenleme simgesine erişmek için başlığın üzerine gidin. Şema başlıkları en fazla 64 karakterden oluşabilir. Ad değişikliği, not verilen öğeleri oluşturduğunuzda Not ölçütü menüsünde ve mevcut not verilen öğelerde görünür.

Ayrıca not aralıkları ekleyebilir, mevcut not aralıklarını düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz değeri seçin. Düzenlerken en alttan başlayın ve son notun değerlerini düzenleyin, ardından bir sonraki satıra geçin. En üstteki değeri %100'den büyük yapabilirsiniz. Örneğin; bir öğrenci %100 veya daha fazlasını kazanırsa bu puanlara A+ atayabilirsiniz.

Bir satırı silmek için satırın üzerine geldiğinizde sil simgesi görünür. Şemanın geçerli olması için en az iki satır kalmalıdır; son satırı silemezsiniz. Satır eklemek için, ilk satırdan önce olmamak kaydıyla, eklemek istediğiniz yerdeki artı işaretini seçin.

Satır eklediğinizde veya sildiğinizde ya da şemadaki değerleri düzenlediğinizde kaydettiğiniz zaman kalan satırlar ve değerler ayarlanır. Sistem şemada herhangi bir sayısal boşluk olmasına izin vermez. Ayrıca geçersiz bir sayı yazdığınızda sistem bir hata iletisi görüntüler.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Kaydet veya İptal'i seçmedikçe panelden ayrılamazsınız. Ardından Not Defteri Ayarları paneline dönmek için X işaretini seçin.