Your institution controls which tools are available in the Original Course View. The gradebook is always available to instructors in the Ultra Course View.

Not verme şeması

Bir ögeye not verdiğinizde, not için varsayılan olarak sayısal bir puan görünür. Notlar, her kurstaki Notlar sayfasında, Not Defteri'nde veya Notlar sekmesinde, ödevler ve testler gibi öğrencilere not verilen ögelerle birlikte görünür.

Hesaplama şeması, notları; puanlar, harfler (A,B,C) veya not verilen her öge için seçtiğiniz not verme şemasına göre bir yüzde şeklinde gösterir. Şema, bir ögeye verilen puanları alır ve bir yüzde türetmek üzere ögenin olası toplam puanıyla karşılaştırır. Bu yüzde bir puan aralığına eşlenir ve harf gibi bir notu gösterir.

Ultra Kurs Görünümü'nde, her kursun varsayılan bir not verme şeması vardır. Şu anda yeni şemalar oluşturamazsınız.

Example of different grading schemas: a gradable item with numerical score and another one with letter grading schema.

Örnek:

Toplam not için, öğrencinin ham sayısal puanı maksimum not olan 100 üzerinden 88'dir. %87-%89,99 puan aralığının B+'ya eşit olduğu bir not verme şemasında, öğrencinin aldığı 88 puan B+ olur.

Şu anda şemanızda kullandığınız değer aralığı ne olursa olsun, not simgesi renkleri ve ilgili yüzdeler Ultra renk şemasından farklı olmaz. Doğru notunuz görünür ancak renk Ultra renk şemasıyla eşlenir. Ancak, kurumunuz tüm kurslar için renk şemasını devre dışı bırakabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Not Verme konusuna bakabilirsiniz.

Not verme şemasını açma

Kursun içindeki Not Defteribölümünden, varsayılan not verme şeması üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Not Defteri Ayarları paneline erişmek için Ayarlar simgesini seçin. Kursun etkin şemasını görmek için Geçerli Not Verme Şeması seçeneğini tıklatın (örneğin: Harf). Varsayılan şemanın adı ve değerleri yönetici tarafından tanımlanır. Şu anda yeni not verme şemaları oluşturamazsınız.

Değişiklikler yaparsanız bunlar sadece bulunduğunuz kursta geçerli olur.

Kurumunuz varsayılan not verme şemasında değişiklikler yaparsa bunlar kursunuza yansıtılmaz. Düzenlenen şema sadece değişiklikten sonra oluşturulan yeni kurslar için geçerlidir.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Kursunuzdaki şemayı yeniden adlandırabilirsiniz. Ad değişikliği sadece bulunduğunuzu kurs için geçerli olur. Düzenleme simgesine erişmek için başlığın üzerine gidin. Şema başlıkları en fazla 64 karakterden oluşabilir. Ad değişikliği, not verilen ögeleri oluşturduğunuzda Not ölçütü menüsünde ve mevcut not verilen ögelerde görünür.

You can select Department Letter Grades, points or percentage for your grade using.

Ayrıca not aralıkları ekleyebilir, mevcut not aralıklarını düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz değeri seçin. Düzenlerken en alttan başlayın ve son notun değerlerini düzenleyin, ardından bir sonraki satıra geçin. En üstteki değeri %100'den büyük yapabilirsiniz. Örneğin; bir öğrenci %100 veya daha fazlasını kazanırsa bu puanlara A+ atayabilirsiniz.

Bir satırı silmek için satırın üzerine geldiğinizde sil simgesi görünür. Şemanın geçerli olması için en az iki satır kalmalıdır; son satırı silemezsiniz. Satır eklemek için, ilk satır hariç her satırın altında görünen artı (+) işaretini seçin.

Bitirdiğinizde Kaydet'i seçin. Kaydet veya İptal'i seçmedikçe panelden ayrılamazsınız. Ardından Not Defteri Ayarları paneline dönmek için X işaretini seçin.

Satır eklediğinizde veya sildiğinizde ya da şemadaki değerleri düzenlediğinizde kaydettiğiniz zaman kalan satırlar ve değerler ayarlanır. Sistem şemada herhangi bir sayısal boşluk olmasına izin vermez. Ayrıca geçersiz bir sayı yazdığınızda sistem bir hata iletisi görüntüler.

Not sütunları ve genel not hakkında daha fazla bilgi