Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael yn y Wedd Cwrs Gwreiddiol. Mae'r llyfr graddau ar gael i hyfforddwyr ar bob adeg yng Ngwedd Cwrs Ultra.

Sgema graddio

Pan raddir eitem yn eich cwrs, ymddengys sgôr rhifol fel y radd yn ddiofyn. Ymddengys graddau yn y llyfr graddau, ar dudalennau Graddau, ac yn eich cwrs gyda'r eitemau a raddiwyd ar gyfer myfyrwyr, megis aseiniadau a phrofion.

Ar gyfer pob eitem a chyfrifiad a raddiwyd, gallwch ddewis i ddangos graddau fel pwyntia, llythrennau (A, B, C), neu fel canran gyda sgema'r radd. Mae sgema'n cymryd y pwyntiau a sgoriwyd ar gyfer eitem ac yn eu cymharu â chyfanswm y pwyntiau posibl eitem er mwyn cael canran. Mae'r canran hwn wedi'i mapio i amrediad o sgorau ac yn dangos gradd, megis llythyren.

Yn y Wedd Cwrs Ultra, mae gan bob cwrs un sgema graddio diofyn. Ni allwch greu sgemâu newydd ar yr adeg hon.

Enghraifft:

Ar gyfer y radd cyfanswm, sgôr rhif crai myfyriwr yw 88 allan o 100 pwynt posibl. Mewn sgema graddio lle mae canran o 87 i lai na 90 yn cyfateb i B+, bydd sgôr myfyriwr o 88 yn arwain at B+.

Ar yr adeg hon, heb ystyried yr amrediad o werthoedd y gallwch ei ddefnyddio yn eich sgema, nid yw lliwiau'r pils gradd a'r canrannau cyfatebol yn newid o'r cynllun lliwiau Ultra. Ymddengys eich gradd gywir, ond mae'r lliw yn cyfateb i'r cynllun lliwiau Ultra. Fodd bynnag, gall eich sefydliad analluogi’r sgema lliwiau ar gyfer pob cwrs. Ewch i'r pwnc Aseinio Graddau i ddysgu rhagor.

Agor y sgema graddio

O'ch llyfr graddau, gallwch wneud newidiadau i'r sgema graddio diofyn. Dewiswch yr eicon Gosodiadau i agor y panel Gosodiadau Llyfr Graddau. Dewiswch enw'r sgema i'w agor, megis Llythyren. Diffinnir enw a gwerthoedd diofyn y sgema gan y gweinyddwr. Ni allwch greu sgemâu graddio newydd ar yr adeg hon.

Os wnewch newidiadau, bydd y newidiadau yn effeithio ar y cwrs rydych ynddo yn unig..

Os yw eich sefydliad yn gwneud newidiadau i'r sgema graddio diofyn, ni chaiff y newidiadau eu hadlewyrchu yn eich cwrs. Bydd y sgema a olygwyd yn effeithio ar gyrsiau newydd a grëwyd ar ôl y newidiad yn unig.

Gallwch ail-enwi'r sgema yn eich cwrs. Bydd newidiad yr enw yn effeithio ar y cwrs rydych ynddo yn unig. Pwyntiwch at y teitl i agor yr eicon golygu. Mae cyfyngiad o 64 nod ar deitlau sgemâu. Ymddengys newidiad yr enw yn y ddewislen Graddio gan ddefnyddio pan fyddwch yn creu eitemau a raddiwyd ac yn eitemau a raddiwyd presennol.

Gallwch hefyd olygu, dileu, neu ychwanegu amrediad graddau. Dewiswch werth i'w olygu. Dechreuwch o'r gwaelod a golygwch y gwerthoedd ar gyfer gwerth y radd olaf a symudwch i'r rhes nesaf. Gallwch wneud y gwerth uchaf yn uwch na 100%. Er enghraifft, os fydd myfyriwr yn cael 100% neu fwy, gallwch neilltuo A+ i'r sgoriau hynny.

I ddileu rhes, pwyntiwch at y rhes ac ymddengys yr eicon dileu. Mae rhaid i o leiaf ddwy res aros er mwyn i'r sgema fod yn ddilys, a ni allwch ddileu'r rhes olaf. I fewnosod rhes, dewiswch yr arwydd plws pryd bynnag y byddwch am ychwanegu rhes ac eithrio cyn y rhes gyntaf.

Pan fyddwch yn ychwanegu neu ddileu rhesi neu olygu gwerth yn y sgema, mae'r gwerthoedd sy'n weddill yn addasu pan fyddwch yn cadw'r newidiadau. Mae'r system yn sicrhau nid oes unrhyw fylchau rhifol yn bodoli yn y sgema. Mae'r system hefyd yn dangos neges gwall pan fyddwch yn teipio rhif annilys.

Dewiswch Cadw pan rydych wedi gorffen. Ni allwch adael y panel nes eich bod wedi dewis Cadw neu Canslo. Wedyn, dewiswch yr X i ddychwelyd i'r panel Gosodiadau Llyfr Graddau.