Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige i Original-emnevisningen. Lærere har alltid tilgang til vurderingsboken i Ultra-emnevisningen.

Vurderingsskjema

Når et element er gitt vurdering i emnet ditt, vises vurderingen som standard som en numerisk poengsum. Vurderinger vises i vurderingsboken, på Vurderinger-sidene og i emnet ditt med de vurderte elementene for studenter, for eksempel oppgaver og prøver.

For hvert element og hver beregning med vurdering kan du velge å vise vurderingene som poeng, bokstaver (A, B, C) eller som en prosentverdi med vurderingsskjemaet. I skjemaer sammenlignes poengsummen studenten har oppnådd for et element, med den totale poengsummen det var mulig å oppnå, for å finne en prosentverdi. Denne prosentverdien tilordnes forskjellige poengsummer, og det vises en vurdering, for eksempel en bokstav.

I Ultra-emnevisningen har hvert emne ett standard vurderingsskjema. For øyeblikket er det ikke mulig å opprette nye skjemaer.

Eksempel:

En student oppnår 88 av 100 mulige poeng som totalvurdering. I et vurderingsskjema der en prosentverdi på mellom 87 og 90 er lik B+, resulterer 88 poeng i B+.

For øyeblikket kan ikke fargene på vurderingspillen og de korresponderende prosentverdiene endres fra Ultra-fargene. Dette gjelder uansett verdiområdet du bruker i skjemaet ditt. Den korrekte vurderingen vises, men fargen følger Ultra-fargene. Institusjonen din kan derimot deaktivere fargevalget for alle emner. Du kan finne ut mer i Tilordne vurderinger-temaet.

Åpne vurderingsskjemaet

I vurderingsboken kan du gjøre endringer i vurderingsskjemaet som brukes som standard. Velg Innstillinger-ikonet for å åpne Vurderingsbokinnstillinger. Velg navnet på skjemaet for å åpne det, for eksempel Bokstav. Navnet og verdiene for standardskjemaet defineres av administratoren. For øyeblikket er det ikke mulig å opprette nye vurderingsskjemaer.

Hvis du endrer noe, gjelder endringene bare for emnet du er i.

Hvis institusjonen gjør endringer etter at du har redigert vurderingsskjemaet som brukes som standard, gjenspeiles ikke endringene i emnet ditt. Det redigerte skjemaet brukes bare for nye emner som opprettes etter endringen.

Du kan endre navn på skjemaet i emnet ditt. Navneendringen gjelder bare for emnet du er i. Hold markøren over tittelen for å se redigeringsikonet. Skjematitler har en grense på 64 tegn. Navneendringen vises i Vurder med-menyen når du oppretter vurderte elementer, samt i eksisterende vurderte elementer.

Du kan også redigere, slette eller legge til vurderingsområder. Velg en verdi for å redigere den. Start nederst og rediger verdiene for den siste vurderingsverdien før du går videre til neste rad. Du kan gjøre den høyeste verdien høyere enn 100 %. Hvis for eksempel en student oppnår 100 % eller mer, kan du gi en A+.

Du kan slette rader ved å holde markøren over dem. Da vises sletteikonet. Det må være igjen minst to rader for at skjemaet skal være gyldig, og den siste raden kan ikke slettes. Du kan sette inn rader ved å velge plussikonet der du vil legge dem til – med unntak av før den første raden.

Når du legger til eller sletter rader eller endrer verdier i skjemaet, justeres de andre radene og verdiene når du lagrer. Systemet sørger for at alle tallverdier er dekket. Systemet viser også en feilmelding når du legger inn tall som er feil.

Velg Lagre når du er ferdig. Du kan ikke gå ut av panelet før du velger Lagre eller Avbryt. Deretter kan du velge X for å gå tilbake til Vurderingsbokinnstillinger-panelet.