De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. De cijferlijst is altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Cijfertoekenningsschema's gebruiken

Wanneer je een item beoordeelt, wordt het cijfer standaard weergegeven als een numerieke score. Cijfers worden weergegeven op de pagina Cijfers, in de Cijferlijst of in het tabblad Cijfers van elke cursus met de beoordeelde items voor studenten, zoals opdrachten en toetsen. Ga naar het venster Cijferlijstinstellingen om wijzigingen aan te brengen in het standaard-cijfertoekenningsschema. 

Het berekeningsschema geeft cijfers weer als punten, letters (A, B, C) of als percentage met het cijfertoekenningsschema dat je kiest voor elk beoordeeld item. Met behulp van een schema kun je het aantal punten dat is toegekend voor een item vergelijken met het totale aantal mogelijke punten voor dat item om zo een percentage af te leiden. Dit percentage wordt gekoppeld aan een bereik van scores om vervolgens een beoordeling weer te geven, zoals een letter.

In de Ultra-cursusweergave heeft elke cursus standaard één cijfertoekenningsschema. Je kunt op dit moment geen nieuwe schema's maken.

Example of different grading schemas: a gradable item with numerical score and another one with letter grading schema.

Voorbeeld:

Voor het totaalcijfer is de globale numerieke score van een student 88 van de 100 mogelijke punten. In een cijfertoekenningsschema waarbij een percentage tussen 87 en 90 gelijk is aan B+, levert een score van 88 dus een B+ op.

Op het moment is het zo dat de kleuren van de cijferbal en de bijbehorende percentages niet veranderen ten opzichte van het kleurenschema van de Ultra-ervaring, ongeacht het bereik van waarden dat je gebruikt in je schema. Het juiste cijfer wordt weergegeven, maar met de kleur van het Ultra-kleurenschema. Je instelling kan het kleurenschema voor alle cursussen uitschakelen. Ga naar het onderwerp Cijfers geven voor meer informatie.

Het cijfertoekenningsschema openen

In de sectie Cijferlijst binnen een cursus kun je wijzigingen aanbrengen in het standaard-cijfertoekenningsschema. Selecteer het pictogram Instellingen om het deelvenster Cijferlijstinstellingen weer te geven. Selecteer de optie Huidig cijfertoekenningsschema om het actieve schema voor de cursus weer te geven, zoals Letter. De naam en waarden van het standaardschema worden gedefinieerd door de beheerder. Je kunt op dit moment geen nieuwe beoordelingsschema's maken.

Als je wijzigingen aanbrengt, gelden die alleen voor de actieve cursus.

Als de instelling het standaard-cijfertoekenningsschema wijzigt, worden die wijzigingen niet doorgevoerd in de cursus. Alleen nieuwe cursussen die zijn gemaakt na de wijziging hebben het gewijzigde schema.

Gradebook settings panel showing your current letter grading schema, and its corresponding percentage grade range.

Je kunt de naam van het schema in een cursus wijzigen. De nieuwe naam wordt alleen gebruikt voor de cursus waarin je je bevindt. Wijs naar de titel om het pictogram Bewerken weer te geven. De titel van een schema kan maximaal 64 tekens bevatten. De naamswijziging wordt weergegeven in het menu Beoordelen met behulp van wanneer je beoordeelde items maakt en in bestaande beoordeelde items.

You can select Department Letter Grades, points or percentage for your grade using.

Je kunt ook cijferbereiken bewerken, verwijderen of toevoegen. Selecteer een waarde om deze te bewerken. Begin onderaan en wijzig de waarden voor de laatste cijferwaarde en ga verder naar de volgende rij. De hoogste waarde kan groter zijn dan 100%. Als een student bijvoorbeeld 100% of hoger scoort, kun je een A+ toekennen aan die score.

Als je een rij wilt verwijderen, wijs je naar de rij om het pictogram Verwijderen weer te geven. Er moeten ten minste twee rijen overblijven voor een geldig schema, en je kunt de laatste rij niet verwijderen. Als je een rij wilt invoegen, selecteer je het plusteken (+) dat wordt weergegeven onder elke rij behalve de eerste rij.

Selecteer Opslaan als je klaar bent. Je kunt het venster pas verlaten nadat je Opslaan of Annuleren hebt geselecteerd. Selecteer vervolgens de X om terug te gaan naar het venster Cijferlijstinstellingen.

Wanneer je rijen toevoegt of verwijdert of waarden in het schema wijzigt, worden de overige rijen en waarden aangepast als je het schema opslaat. Het systeem zorgt ervoor dat er geen gaten in het schema ontstaan. Er wordt een foutbericht weergegeven als je een ongeldige waarde invoert.

Meer informatie over cijferkolommen en totaalcijfer