This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Kurumunuz, uyarlamalı sürüm aracının kullanılabilirliğini belirler. Kurumunuz uyarlamalı sürüm özelliğini devre dışı bırakırsa oluşturduğunuz tüm kurallar kaybolur. Kurumunuz bu aracı yeniden etkinleştirirse önceden ayarladığınız tüm uyarlamalı sürüm kuralları yeniden görünür.

İki kural türü

Eğitmenlere yönelik işlevlerin tümüne erişebilmek için Düzenleme Modu'nun AÇIK olduğundan emin olun.

Temel bir uyarlamalı sürüm kuralı ekleme

Temel uyarlamalı sürüm kuralları sayesinde, tek bir içerik parçası için bir kural ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Bu tek kuralın birden çok ölçütü olabilir.

Örneğin; bir kural, diğer içeriği açabilmesi için öğrencilerin hem tarih hem de gözden geçirme durumu ölçütlerini karşılamasını gerektirebilir. Tek bir içerik parçasına birden fazla kural eklemek için gelişmiş uyarlamalı sürüm kurallarını kullanabilirsiniz.

 1. Ögenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm ögesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm sayfasında, tarih ve üyelik gibi bir veya daha fazla bölümü tamamlayın.
 3. Gönder'i seçin.

Gelişmiş bir uyarlamalı sürüm kuralı ekleme

Gelişmiş uyarlamalı sürüm sayesinde, birden fazla kuralı tek bir içerik ögesine ekleyebilirsiniz. Birden fazla kural oluşturursanız içerik, kurallardan herhangi birinin karşılanması halinde öğrenciye görünür. Her kurala birden fazla ölçüt ekleyebilirsiniz.

Örneğin; bir kural, Grup A'daki bir testte 85'ten yüksek puan almış üyelerin içerik ögesini görüntülemesine imkan veriyor. Aynı ögeye ait başka bir kural, Grup B'deki üyelerin aynı içerik ögesini yalnızca belirli bir tarihten sonra görüntülemesine imkan veriyor.

Hiçbir öğrenci tarafından karşılanamayacak kurallar, belirtilen içerik ögesine erişim olanağı sağlamadığından not edilir.

 1. Ögenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm ögesini seçin. Gelişmiş ögesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında Kural Oluştur ögesini seçin.
 3. Kural Ekle sayfasında kuralın adını girin ve Gönder seçeneğini belirleyin.
 4. Ölçütler Oluştur ögesini seçin ve tarih, not veya üyeliği seçin ve ölçütleri ekleyin. Gönder'i seçin.
 5. Gelişmiş uyarlamalı sürüm kuralına ölçütleri eklemek için Gözden Geçirme Durumu seçeneğini belirleyin. İçerik yayımlanmadan önce öğrencilerin gözden geçirmesi gereken ögeye gözatın ve bunu seçin.
 6. Bir ögeye birden fazla ölçüt eklemek için Adım 6 ile 7'yi tekrarlayın.

Uyarlamalı sürümü düzenleme veya silme

Ölçütleri düzenlemek veya bir temel kuralı silmek için ögenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm seçeneğini belirleyin.

Örneğin, bir tarih kuralı için tarih aralığını değiştirebilirsiniz. Bazı öğrenciler gönderim yapmışsa ve siz de notları vermişseniz verilen notu Notlarım sayfalarında görürler. Yeni tarih aralığınız gelecekte bir tarihse artık kursta ögeyi göremeyebilirler.

Gelişmiş kurallar için, kuralın adını ve ölçütünü ayrı olarak yönetin:

 1. Ögenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm ögesini seçin. Gelişmiş ögesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında kuralın menüsüne ulaşın:

  Yönet ögesini seçerek kuralın adını düzenleyin.

  -VEYA-

  Ölçütleri Düzenle seçeneğini belirleyerek ölçütleri ekleyin, düzenleyin veya silin.

  -VEYA-

  Sil ögesini seçerek hem gelişmiş, hem de basit uyarlamalı sürüm kurallarını silin.


Uyarlamalı sürüm kuralını kopyalama

Yenisini oluşturmak yerine mevcut bir uyarlamalı sürüm kuralını kopyalayabilirsiniz. Kuralı kopyaladıktan sonra, adı değiştirebilir ve kuralı düzenleyebilirsiniz. Kuralları yalnızca tek bir öge içinde kopyalayabilirsiniz. Bir ögeden başka bir ögeye kural kopyalayamazsınız.

 1. Ögenin menüsüne ulaşın ve Uyarlamalı Sürüm ögesini seçin. Gelişmiş ögesini seçin.
 2. Uyarlamalı Sürüm: Gelişmiş sayfasında, bir kuralın menüsüne ulaşın ve Kopyala ögesini seçin.
 3. Kuralın tam bir kopyası listenin en altında görünür. Kopya, orijinal kuralla aynı ada sahiptir ve "Kopyası" ifadesiyle başlar.
 4. Kopyalanan kuralın menüsünde, adda veya ölçütlerde değişiklikler yapmak için Ölçütleri Düzenle ögesini seçin.

Uyarlamalı sürüm kuralları olan ögelerin görünürlüğü

Hiçbir uyarlamalı sürüm kuralı oluşturmazsanız içerik, kursunuzdaki tüm öğrencilere görünür. Bununla birlikte, bir ögeyi oluştururken ya da düzenlerken ögenin görünürlüğünü değiştirebilir veya tarih kısıtlamaları ekleyebilirsiniz.

Siz bir ögenin uyarlamalı sürüm kurallarını oluşturduktan sonra o ögenin görünürlüğü, belirlenen kuralların ölçütlerini karşılayan öğrencilerle kısıtlanır.

Örneğin, bir içerik alanında "Giriş" adında bir içerik ögesi oluşturursunuz. Bu anda, tüm öğrenciler o ögeyi görebilir. Sonra, ögeyi Grup A üyeleriyle kısıtlayacak bir kural oluşturursunuz. Artık, yalnızca Grup A'nın üyeleri ögeyi görebilir; kursunuzdaki başka hiçbir öğrenci ögeyi göremez.

Ardından, bu kurala onu 1 numaralı testte en az 80 puan alan A Grubu üyeleriyle sınırlayan bir başka kriter ekleyin. Testte 80 puanın altında alan A Grubu üyeleri de dâhil olmak üzere diğer tüm öğrenciler ögeyi görmeyecektir.

Uyarlamalı sürüm kuralı oluşturmanıza karşın hiçbir ölçüt tanımlamazsanız ögeyle başka hiçbir kuralı ilişkilendirmeseniz bile içerik tüm öğrencilere görünür. Boş bir ölçüt, içeriğin tüm kullanıcılara görünmesine izin verir.

Öğrenciye göre öge erişilebilirliğini görüntüleme

Çok sayıda uyarlamalı sürüm kuralı oluşturduğunuzda hangi öğrencilerin içeriğin hangi parçalarına erişebileceğini hatırlamak zor olabilir. Kullanıcının İlerlemesi ve Performans Panosu sayfalarında, hangi ögelerin belirli öğrencilere göründüğünü görebilirsiniz.

Öğrencilerinizin içeriğinize erişip erişemediğini kontrol edebilirsiniz.

Ögeyi erişime kapalı hale getirdiyseniz Kullanıcının İlerlemesi sayfasında ögenin öğrenciler tarafından görülemeyeceği belirtilir. Kullanıcının İlerlemesi sayfasında, bir ögenin görünürlüğünü etkileyen uyarlamalı sürüm kuralları da listelenir. Bir ögenin gözden geçirme durumunu etkinleştirirseniz hangi öğrencilerin ne zaman ögeyi gözden geçirdiğini denetleyebilirsiniz.

 1. Ögenin menüsüne ulaşın ve Kullanıcının İlerlemesi ögesini seçin.
 2. Kullanıcının İlerlemesi sayfasında içerikleri sıralamak için bir sütun başlığını seçin.
 3. Gözden geçirmeyi bitirdiğinizde, önceki bir sayfaya gitmek için içerik haritalarını kullanın.

Kullanıcının İlerleme sayfası

Görünürlük sütunundaki simgeler, ögenin öğrencilere görünüp görünmediği gösterir. Görünür Değil simgesi, ögenin bir uyarlamalı sürüm kuralı ya da ögenin kullanılabilirlik ayarı nedeniyle öğrenciler tarafından görülebilir olmadığını belirtir.

Gözden geçirildi sütunundaki onay işareti, ögenin Gözden Geçirildi Olarak İşaretle bağlantısını öğrencinin tıklattığını gösterir.

Performans Panosu'ndan kullanıcının ilerlemesini kontrol etme

Gözden geçirme durumunu Performans Panosu'nda görüntüleyebilirsiniz.

Denetim Masası > Değerlendirme > Performans Panosu

Gözden Geçirme Durumu sütunundaki sayılar bir öğrencinin Gözden Geçirildi olarak işaretlediği ögelerin sayısını gösterir.

Alternatif olarak, herhangi bir öğrenciye ait uyarlamalı sürüm simgesini seçebilirsiniz. Açılır penceredeki simgeler, ögelerin söz konusu öğrenciye görünürlüğünü gösterir. Simgeler aynı zamanda varsa gözden geçirmeye gerek duyulan ögelerin gözden geçirme durumunu da gösterir.

Performans Panosu hakkında daha fazla bilgi


Uyarlamalı sürüm kuralları ve kursu kopyalama, arşivleme ve dışarı aktarma

Uyarlamalı sürüm kuralları ve kullanıcının ilerleme bilgisi şu işlemlerin kapsamındadır:

 • Kullanıcılar dâhil tüm kursu kopyalama
 • Arşivleme ve geri yükleme işlemleri

Kurallar ve kullanıcının ilerleme bilgisi şu işlemlerin kapsamında değildir:

 • Kurs malzemelerini yeni bir kursa kopyalama
 • Kurs malzemelerini mevcut bir kursa kopyalama
 • Dışarı aktarma ve içeri aktarma işlemleri

Öğrenciler neleri görür?

Öğrenci ön izleme özelliği sayesinde bir kursu öğrencilerin görüntülediği gibi görüntüleyebilirsiniz. Sistem, ön izleme kullanıcı hesabı denilen bir öğrenci hesabı oluşturur. O öğrenci olarak oturum açarsınız ve geçerli kursa kaydolursunuz. Ön izleme kullanıcı hesabı sayesinde uyarlamalı sürüm kurallarınızı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, bir içerik ögesini "gözden geçirildi" olarak işaretleyerek ünite testini açıp açamadığınızı görebilirsiniz.

Öğrenci ön izlemesi hakkında daha fazla bilgi