This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

När du har laddat upp filer till Kursfiler kan du länka till dem när du skapar innehåll, till exempel kursbeskrivning, kalenderhändelser och aktiviteter.

Om du länkar till en fil får alla inskrivna användare automatiskt läsbehörighet till den filen. Om du tar bort en länk till en fil i en kurs finns filen fortfarande kvar i Kursfiler och du kan länka till den igen.

Du behöver inte ladda upp filer till Kursfiler innan du skapar innehåll i en kurs. På alla ställen där det går att bifoga filer kan du klicka på Bläddra i min dator och välja en fil. Filen läggs till i aktuellt objekt och i Kursfiler.Länka till filer och mappar i Kursfiler

När du skapar innehåll i en kurs kan du överallt där det går att bifoga filer klicka på Bläddra i Kurs och välja en fil från Kursfiler. I vissa kursverktyg går det inte att länka till filer i Kursfiler, till exempel när du skapar enskilda wikisidor.

Om ditt lärosäte har åtkomst till innehållshanteringsfunktionerna bläddrar du efter filer i Content Collection med alternativet Bläddra i Content Collection.

 1. I avsnittet Bilagor på sidan Skapa objekt ska du välja Bläddra i kurs eller använda alternativet Lägg till innehåll i redigeringsverktyget för att bifoga en fil.

  När du bifogar en fil med hjälp av redigeringsverktyget har du större kontroll över var fillänken visas i relation till annan text. Du kan även ställa in att filen ska öppnas i ett nytt fönster och ange alternativ text för skärmläsare. De här alternativen har du inte under Bifogade filer på sidan Skapa objekt.

 2. I fönstret Bläddra i kurs eller Bläddra i Content Collection går du till filen eller mappen som behövs och markerar dess kryssruta. Du kan länka flera filer och mappar till innehållsobjektet. Var försiktig när du länkar till en mapp eftersom deltagarna automatiskt får läsbehörighet till innehållet i mappen. Läsbehörigheten gör det möjligt för deltagarna att se alla filer och undermappar i mappen.

  Mer om att bläddra efter filer i Kursfiler och Content Collection

 3. Bifoga de valda filerna genom att klicka på Skicka.
 4. Ange en länktitel på sidan Skapa objekt. Det är den här texten som visas i länken till filen. Klicka på Markera för borttagning om du vill ta bort vald fil.
 5. Välj alternativ för tillgänglighet, spårning och datum- och tidsbegränsning.
 6. Klicka på Skicka.

Innehållsobjektet visas i kursinnehållsytan med en länk till filen som du valde. Kursdeltagarna kan öppna och ladda ner filerna som du länkar till.

Om du gör ändringar i en fil i Kursfiler syns ändringarna på alla ställen i kurser där det finns en länk till filen.


Länka till HTML-objekt

Du kan länka till ett HTML-objekt i Kursfiler från en kursyta. Det gör du genom att klicka på Skapa en fil. Innehållstypen fil visas som en sida i din kurs eller som separat innehåll i ett separat webbläsarfönster eller på en separat flik. Innehållstypen fil gör det möjligt att skapa innehåll utan beskrivningar, vilket gör att du inte behöver rulla lika mycket på kursytor.

När du väljer en fil kan du ange åtkomsträttigheter för användare under rubriken Hanteringsåtkomst. Du har tre alternativ:

 • Ge användare behörighet till alla filer och mappar i mappen: Välj det här alternativet om du vill ge användare tillgång till alla filer och undermappar i den överordnade mappen i filen som du länkar till. Det här alternativet är lämpligt för användare som länkar till en webbplats med en typisk hierarkisk struktur med undermappar för CSS, Javascript och bilder i den överordnade mappen.
 • Ge användare behörighet till endast den här filen: Välj det här alternativet när du länkar till en HTML-fil som innehåller all formatering på sidan och inte refererar till andra filer eller bilder.
 • Ge användare tillgång till utvalda filer i mappen: Välj det här alternativet om du vill bädda in en webbplats med mer komplicerad struktur. Om en del av innehållet ligger utanför den överordnade mappen i andra mappar i Kursfiler eller Content Collection måste du bläddra till och manuellt välja den överordnade mappen och ytterligare filer och mappar. Då får användare åtkomst till allt innehåll på webbplatsen.

Mer om hur du skapar HTML-objekt

 1. Håll pekaren över Konstruera innehåll och välj Fil på en innehållsyta.
 2. Välj Bläddra i kurs på sidan Skapa fil.
 3. I fönstret Bläddra i kurs kan du bara välja ett objekt. Gå till lämpligt HTML-objekt och markera dess kryssruta. Filnamn för HTML-objekt har tillägget .html.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Välj alternativet för lämpliga behörigheter för användarna i Hantera behörigheter. Deltagarna får som standard läsbehörighet.
 6. Skriv ett namn på länken till filen som du vill ska synas som länktext i kursytan. Det går inte att lägga till någon beskrivning för innehållstypen fil; endast länken visas. Se till att namnet är beskrivande så att deltagarna förstår varför det här innehållet finns med och hur det ska användas. Klicka på Välj en annan fil om du vill ta bort den valda filen.
 7. Välj Ja eller Nej för Öppna i nytt fönster. Om du väljer Nej öppnas filinnehållet i kursinnehållsramen, och användarna kan använda alla navigeringsfunktioner i kursen, som innehållsfältet och kursmenyn. Om du väljer Ja visas innehållet i ett nytt fönster eller på en ny flik så att användarna kan se det bredvid annat kursinnehåll.
 8. Välj standardalternativen för tillgänglighet, spårning och datum- och tidsbegränsning.
 9. Klicka på Skicka.

Innehållstypen fil visas på innehållsytan. Deltagarna öppnar filen genom att klicka på filens namn. Deltagarna kan se och ladda ner filer som bifogats HTML-objektet.

Om du gör ändringar i ett HTML-objekt i Kursfiler syns ändringarna på alla ställen i kurser där det finns en länk till filen.


Se var det finns länkar till filer och mappar

Du kan visa information om en fil eller mapp som sparats i Kursfiler. I 360-gradersrapporten anges filens eller mappens egenskaper, till exempel namn, filtyp, fil- eller mappstorlek, information om undermappar och när den redigerades senast. Du kan även visa de behörigheter som tilldelats användare.

Eftersom du kan återanvända en fil i en kurs anger 360-gradersrapporten alla kursytor där det finns en länk till filen. Du kan visa rapporten för att fastställa vilka länkar i din kurs som bryts om du raderar en fil eller mapp, eller var ändringarna sker om du redigerar filen eller mappen.

Öppna filens eller mappens meny i Kursfiler och välj alternativet 360-gradersvy. För mappar kan du visa var det finns länkar till filerna och undermapparna i mappen i din kurs.


Ta bort länkade filer

Om du tar bort en länk till en fil eller mapp i en kurs ligger filen eller mappen fortfarande kvar i Kursfiler. För att radera en fil eller mapp från din kurs helt och hållet måste du radera den från Kursfiler. Det gör du genom att välja alternativet Ta bort i en fils eller mapps meny eller genom att markera filens eller mappens kryssruta och klicka på Ta bort.

Om du tar bort filer eller mappar i Kursfiler som det finns länkar till i en kurs öppnas sidan Lista filer och mappar med länkar med information om att länkar i kurser bryts om du tar bort aktuell fil eller mapp. Markera kryssrutorna för filerna eller mapparna som ska tas bort eller avbryt borttagningen och visa 360-gradersrapporten för att se var länken till respektive fil eller mapp finns innan du går vidare med borttagningen.