This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Det här hjälpavsnittet gäller endast för det ursprungliga gränssnittet när du flyttar kursinnehåll i kurser skapade i tidigare versioner än Blackboard Learn 9.1 till Kursfiler i version 9.1 (och senare). Din institution måste göra detta verktyg tillgängligt för din kursroll.

Om filflyttningsverktyget

Du får tillgång till verktyget Flytta filer på Kontrollpanelen för att flytta filer från en kurs till en annan.

Filflyttningsverktyget behöver endast användas när du flyttar kursinnehåll till Kursfiler i de fall då kurser som skapats i en tidigare version än 9.1 ska kopieras eller återanvändas i en 9.1-installation och om filerna inte redan har flyttats av din institution. Filflyttningsverktyget ska inte användas när kurser importeras och exporteras inom 9.1. Om du använder importeringsalternativet kan du vara säker på att alla filbilagor i en kurs från före 9.1 kommer med i den nya kursen i Kursfiler. Sedan kan du administrera filerna från ett och samma ställe.

Allt innehåll som flyttas till Kursfiler lagras i en undermapp i katalogen /courses/MyCourseID. Undermappens namn får följande format: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp. När du flyttar filer från ett lokalt lagringsställe till Kursfiler kommer den resulterande mappstrukturen att återspegla kursmenyn.

Om det redan finns en fil med samma namn i mappen kommer det i den flyttade filen läggas till en extra siffra i filnamnet när den sparas. Till exempel blir Course_Assignment.doc Course_Assignment(1).doc.


Innehållstyper som flyttas och inte flyttas

Verktyget Flytta filer flyttar alla filer som är kopplade till kursinnehållsytor i mappen Kursfiler. Det gäller alla filer som laddats upp i kursen med alternativet Bifoga fil, liksom alla filer som bifogats med hjälp av redigeringsverktyget. I listorna nedan visas de filer som flyttas och de som inte flyttas med det här verktyget.

Typer av innehåll som flyttas

 • Innehållsmappar
 • Innehållsobjekt
 • Kurslänkar
 • Instruktioner
 • Webblänkar
 • Lärmoduler

Typer av innehåll som inte flyttas

 • Själv- och kamratutvärdering
 • Meddelanden
 • Tester, enkäter och frågebanker
 • Uppgifter
 • Objekt som laddats upp på sidan Bedöm uppgiften av en lärare, inklusive kommentarer för en viss användare
 • Filer som kursdeltagare laddar upp när de deltar i en kursaktivitet, till exempel när de laddar upp dokument för en uppgift eller bifogar filer i loggboksinlägg

Flytta filer till Kursfiler

 

 1. Expandera menyposten Paket och programkontrollpanelen och välj alternativet Flytta filer till Kursfiler.
 2. Markera kryssrutan i avsnittet Välj kurs på sidan Flytta filer till Kursfiler för att flytta allt innehåll från din kurs till Kursfiler. Det källkurs-ID som visas är för den kurs som du är i.
 3. Klicka på Skicka.