This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

I Kursfiler kan du byta namn på, flytta, kopiera, skriva över, ladda ner och snabbt söka efter filer och mappar.

Byta namn på, kopiera och flytta filer och mappar

När du byter namn på eller flyttar filer och mappar förblir länkarna till innehållet i din kurs intakta.

Du kan byta namn på, kopiera och flytta alla filer och mappar, utom kursens ID-mapp på högsta nivån.

  1. Öppna menyn till en fil eller mapp i Kursfiler och välj alternativet Kopiera eller Flytta. Om du vill kopiera eller flytta flera mappar eller filer markerar du kryssrutorna bredvid dem och klickar på Kopiera eller Flytta. Om du vill byta namn på en fil eller mapp öppnar du menyn till aktuell fil eller mapp och väljer alternativet Redigera inställningar.
  2. På sidan Kopiera eller Flytta klickar du på Bläddra.
  3. Bläddra fram till den mapp där du vill lägga filen eller mappen och markera den i fönstret Bläddra i Kurs. Klicka på Skicka.
  4. Klicka på Skicka igen på sidan Kopiera eller Flytta. Den kopierade eller flyttade filen eller mappen visas i den valda mappen.

När du kopierar en mapp kopieras inte länkarna till innehållet i mappen. Länkarna från en kursyta går fortfarande till innehållet i ursprungsmappen. Filerna i den kopierade mappen förlorar sina ursprungliga behörigheter och får nya behörigheter som är kopplade till den nya överordnade mappen.

Du kan flytta en fil till en annan mapp och du kan flytta in en mapp i en annan mapp. När du flyttar en fil eller mapp följer länkarna till innehållet i kursen med och förblir intakta. Om du flyttar en fil till en annan mapp har den kvar de ursprungliga behörigheterna. Den tar inte över behörigheter som är kopplade till den överordnade mappen. Samma gäller för alla filer i en flyttad mapp.

Mer information om behörigheter i Kursfiler


Skriva över filer

Du kan redigera och skriva över enskilda filer i Kursfiler och samtidigt behålla länkarna till dem. När du skriver över en fil blir den nya versionen kvar på samma plats och den gamla versionen hamnar i mappen för överskrivna filer.

Exempel: När du skapar ett innehållsobjekt på innehållsytan Komma igång skapar du en länk till din kursbeskrivningsfil i Kursfiler. Vid ett senare tillfälle behöver du kanske göra ändringar i kursbeskrivningen. Du redigerar en kopia av filen på din dator och laddar upp den nya kursbeskrivningsversionen till Kursfiler med hjälp av funktionen Ersätt fil. Länken till filen på innehållsytan ändras inte. När deltagarna öppnar kursbeskrivningen i din kurs ser de det reviderade innehållet.

Du kan börja med att göra ändringar i en fil på en dator som tidigare laddats upp till Kursfiler och länkats i din kurs.

Två sätt att ersätta en fil

  1. I Kursfiler kan du välja alternativet Ersätt fil i menyn för en fil och sedan bläddra fram den redigerade filen på din dator. Systemet skriver över den befintliga filen i Kursfiler med samma namn, även om filen från din dator har ett annat namn. Om du har länkat till filen i din kurs förblir länken intakt och ändringarna visas.
  2. Sätt exakt samma namn på den nya filen som på den som du skriver över i Kursfiler. När du laddar upp den nya filen till Kursfiler blir du tillfrågad om du vill skriva över den befintliga filen med den nya. Åtgärden att skriva över en fil är permanent och slutgiltig. För att behålla båda versionerna ändrar du namnet på en av filerna eller sparar en av filerna i en annan mapp.

När du redigerar eller skriver över en fil visas ändringarna i filen i din kurs. Du behöver inte redigera länken inuti kursen. Du kan till exempel redigera och skriva över en eller flera filer i ett extraherat paket, som en lektion du länkat till i din kurs. Du behöver inte ta bort hela det extraherade paketet och ladda upp det igen efter att du redigerat det. Länken till lektionen i din kurs förblir intakt.

Mer om att lägga till ett zip-paket i Kursfiler

När du skriver över filer i Kursfiler påverkas inte fil- och länknamnen i kursen.


Ladda ner filer och mappar

Du kan markera filer och mappar i Kursfiler och ladda ner dem till din dator i ett zippat paket. Detta är bra om du vill återanvända utvalda filer och mappar i andra kurser eller redigera flera filer och mappar offline.

Markera kryssrutorna intill filerna och mapparna du vill ha med i det komprimerade zip-paketet och klicka på Ladda ner paket. Filnamnet på det zippade paketet som sparas på din dator är kurs-id:t med tillägget .zip.

För filer och mappar som du redigerar på din dator och laddar upp till Kursfiler igen behålls länkarna i kursen, förutsatt att de fortfarande har samma namn. Om du byter namn på en fil eller mapp när du har den på din dator sparas en ny fil eller mapp i Kursfiler när du laddar upp den. Ändringarna du gjort i filen eller mappen visas inte där länken till den finns i din kurs.

Använd funktionen Ersätt för att ersätta filer vars namn du har ändrat på din dator. Då kan du vara säker på att kurslänkarna förblir intakta.


Söka i Kursfiler

Använd sökfunktionen i avsnittet Filerkontrollpanelen för att söka efter filer och mappar i Kursfiler.

Om du inte ser den här funktionen kan din institution ha inaktiverat den.

Snabb och enkel sökning

För att göra en snabb sökning i Kursfiler visar du avsnittet FilerKontrollpanelen. Ange ett sökord eller en textsträng i rutan och klicka på Sök. Sökningarna är inte skiftlägeskänsliga. Resultaten visas på sidan Sök innehåll. Sökningen returnerar filer och mappar i en specifik kurs, inte från alla kurser.

Alternativt klickar du på Enkel sökning under rubriken Filer. Då öppnas sidan Enkel sökning i innehållsramen. Vid en enkel sökning hittas filer och mappar baserat på ett sökord eller en enda textsträng OCH det är möjligt att söka efter filinnehåll. Markera kryssrutan för Sök i filinnehåll. Filinnehållet indexeras regelbundet, så det kanske inte går att hitta nytt innehåll med en gång. Sökning i filinnehåll kan förlänga söktiden.