This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Du kan lägga till filer och mappar i Kursfiler på flera sätt, bland annat när du skapar kursinnehåll.

Kursdeltagares filer sparas inte i Kursfiler, och kursdeltagare kan inte lägga upp filer här. När de går en kurs kan de bara bläddra efter och bifoga filer från sina datorer.

Du kan ladda upp en enstaka fil, flera filer eller en eller flera mappar till Kursfiler. Innehållet i mappar överförs och visas enskilt i listan över uppladdningar. Efter att du laddat upp dem kan du flytta dem till andra mappar vid behov.

Javas pluginprogram måste vara aktiverat i webbläsaren för att det ska gå att ladda upp flera filer och mappar på en gång och för att bläddra efter filer.

Om du vill markera flera filer och mappar i en lista på en Windowsdator håller du skifttangenten intryckt och markerar den första och sista mappen eller filen. Om du vill markera filer och mappar som inte ligger i följd håller du Ctrl intryckt och klickar på de önskade filerna och mapparna var för sig. Om du har en Mac trycker du på kommandotangenten istället för Ctrl.


Lägg till filer

Du kan lägga till innehåll på fyra sätt:

 • Ladda upp filer och mappar till Kursfiler genom att dra och släppa eller bläddra.
 • Ladda upp filer från din dator när du skapar innehåll med Bläddra i Min Dator.
 • Skapa HTML-objekt i Kursfiler och ladda upp filer.
 • Använd WebDAV för att ladda upp, redigera och hantera filer direkt i Kursfiler från din stationära dator eller via program med stöd för WebDAV.

Mer information om de bästa metoderna för att bifoga filer


Dra filer för att ladda upp

 1. I mappen för kursfiler där du vill ladda upp filerna pekar du på Ladda upp och väljer Ladda upp filer.
 2. Öppna den mapp på din dator där filerna eller mapparna som du vill ladda upp ligger.
 3. Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en.
 4. Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.
 5. Klicka på Bifoga inte i raden för filer som du inte vill ladda upp.
 6. Klicka på Skicka.

Du kan inte dra filer som ska laddas upp om din institution använder en äldre version av Blackboard Learn.


Bläddra efter filer

 1. I mappen för kursfiler där du vill ladda upp filerna pekar du på Ladda upp och väljer Ladda upp filer.
 2. Klicka på Bläddra på sidan Ladda upp filer och öppna den mapp på din dator som innehåller filerna och mapparna som ska laddas upp. Klicka på de önskade filerna.
 3. Filerna och mapparna visas i uppladdningsrutan. Om du vill ta bort en fil i listan klickar du på X i kolumnen Ta bort. Innehållet i mappar visas var för sig i uppladdningslistan, men när mapparna laddats upp ligger innehållet i de överordnade mapparna.
 4. Klicka på Skicka. Ett statusfält visar uppladdningsprocessen.

Ladda upp lokala filer när du fyller en kurs med innehåll

När du skapar innehåll i din kurs kan du bläddra efter en fil på din dator och länka till den. Filerna du laddar upp med funktionen Bläddra i min dator sparas i mappen på högsta nivån i Kursfiler. Du kan inte välja någon annan mapp när du laddar upp filer på det här sättet. Som standard får alla inskrivna användare läsbehörighet till filer som du laddar upp på det här sättet.

Om du laddar upp en fil som har samma namn som en fil som redan finns i mappen på högsta nivån sparas den nya filen med en siffra tillagd i filnamnet. Till exempel blir Project Guidelines.pdf Project Guidelines(1).pdf.

En del filer som laddas upp till din kurs sparas inte i Kursfiler, som till exempel när du skapar wiki-sidor. Se Om filer som läggs till automatiskt i Kursfiler för en komplett lista.

 1. Klicka på Bläddra i min dator under rubriken Bifogade filer på sidan Skapa objekt och sök fram en fil.
 2. Fyll i rutan under Länktitel. Det är den här texten som kursdeltagarna ser i länken till filen. Klicka på Bifoga inte om du vill ta bort den valda filen.
 3. Klicka på Skicka när du är klar.

Filen som laddats upp till innehållsobjektet visas som en länk på kursinnehållsytan och sparas i mappen på högsta nivån i Kursfiler. Du kan flytta filen till en annan mapp i Kursfiler utan att länken i kursen bryts.


Bifoga filer genom redigeringsverktyget

Du kan även skapa länkar till filer med hjälp av funktionerna i redigeringsverktyget. Filerna du laddar upp med hjälp av redigeringsverktyget sparas i mappen på högsta nivån i Kursfiler.

När du skapar en länk till en fil med hjälp av redigeringsverktyget har du större kontroll över var fillänken visas i relation till annan text. Alternativtext visas när en användare för muspekaren över en länk och den läses av skärmläsare.

Om du vill lägga till en fil och skapa en länk i redigeraren klickar du på ikonen Lägg till innehåll. Ett nytt fönster öppnas där du kan lägga in materialet.


Ladda upp Zip-paket till Kursfiler

När du laddar upp Zip-paket till Kursfiler har du två alternativ:

 • Extrahera innehållet med mappstrukturen och länkarna intakta— alternativet Ladda upp ZIP-paket.
 • Behåll filen komprimerad— alternativet Ladda upp filer.

Extrahera filen efter uppladdning

Du kan skapa en samling filer eller en hel lektion, inklusive stilmallar (CSS), zippa den i ett paket och ladda upp den till Kursfiler från din dator.

Exempel: Det här alternativet passar när du vill skapa en lektion med flera olika sidor med bilder, webblänkar och dokument som hör ihop med varandra. Du kan då komprimera innehållet i ett paket och ladda upp det till Kursfiler med alternativet Ladda upp ZIP-paket. När du laddar upp en zippad fil på det här sättet extraherar systemet dess innehåll. När du sätter samman en kurs kan du skapa en länk till det extraherade paketet som du laddade upp genom att ställa in en startsida. I kursen klickar deltagarna på länken till startsidan och får då se lektionen som du har laddat upp.

Skapa vid behov en mapp i Kursfiler för innehållet i extraherade paket. När du extraherar ett paket med många filer och mappar kan det vara bra att lägga innehållet i en mapp.

Fördelar: Du kan redigera alla delar av lektionsinnehållet och bara skriva över filen eller filerna du har redigerat utan att ta bort och ladda upp en ny zippad fil. Alla länkar i din kurs förblir intakta.

Mer information om att skriva över en fil i Kursfiler

 1. Gå till den mapp i Kursfiler där du vill lägga in Zip-paketet.
 2. Välj Ladda upp > Ladda upp ZIP-paket.
 3. Bläddra fram till filen och välj kodningstyp om det behövs.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Gå sedan till kursytan där du vill lägga in filen. Gå till listan Konstruera innehåll och välj alternativet Fil.
 6. Klicka på Bläddra i Kurs och sök fram startsidan för det extraherade filinnehållet.

Deltagarna klickar på länken till lektionens startsida och får se lektionsinnehållet i rätt ordning, med alla länkar intakta. Du kan byta namn på länken till startsidan och hantera behörigheter för filerna och mapparna i det extraherade paketet.

Om det behövs en beskrivning eller instruktioner och det inte framgår av namnet på filen kan du skapa ett objekt istället för en fil. När du skapar ett objekt kan du använda funktionen Infoga fil i innehållsredigeraren för att välja startsidan så att du kan välja alternativet Öppna i ett nytt fönster.

Behålla filen komprimerad efter uppladdning

Ibland kan det vara bra att inte packa upp filer som du laddar upp i en kurs, till exempel om du vill ha med flera bilder som deltagarna kan använda i ett föredrag.

Då väljer du alternativet Ladda upp filer istället för Ladda upp ZIP-paket när du laddar upp Zip-paket till Kursfiler. Filen förblir zippad. När du skapar innehåll i din kurs kan du skapa en länk till den zippade filen. Deltagarna klickar då på den komprimerade filen i kursen och laddar ner den till sina datorer där de extraherar paketet och använder innehållet.