This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Du kan ladda upp filer till Kursfiler på två sätt:

 • Ladda upp filer direkt till Kursfiler. När du skapar innehåll i din kurs kan du länka till filerna.
 • Ladda upp filer när du lägger in innehåll i en kurs. De flesta av de här filerna sparas automatiskt i Kursfiler.

När du använder Bläddra i min dator för att ladda upp filer från din dator sparas de flesta filer automatiskt i Kursfiler. Om du laddar upp dem till en kursyta behöver du inte ladda upp samma filer direkt till Kursfiler. Filen visas som en länk i innehållsobjektet och sparas även automatiskt i mappen på högsta nivån i Kursfiler. Du kan länka till filen igen på en eller flera kursytor men inte andra kurser som du undervisar i.

Filer som sparas automatiskt

När du laddar upp en fil i samband med att du skapar innehåll i en kursyta sparas de flesta filer automatiskt i Kursfiler, till exempel följande typer:

 • Filer som laddas upp till innehållstyper från listan Konstruera innehåll, som objekt, fil, URL, bild, ljudfil, video, kursbeskrivning och kurslänk
 • Filer som laddas upp när du skapar uppgifter
 • Filer som laddas upp när du skapar anslag
 • Filer som laddas upp till beskrivningar, instruktioner och frågor i tester
 • Kursbanderollfiler som laddas upp till kursens startpunkt
 • Filer som laddas upp med funktioner i redigeringsverktyget för loggboks- och bloggämnen och när du skapar wiki-webbplatser
 • Filer som laddas upp till diskussionsforumet med hjälp av redigeringsverktyget eller under Bifogade filer
 • Filer som laddas upp när du skapar HTML-objekt

Den här listan gäller även för filer som ingår i kurspaket. Om du importerar ett kurspaket filerna i paketet in i Kursfiler.


Filer som inte sparas automatiskt

När du skapar innehåll sparas en del filer inte automatiskt i Kursfiler på grund av potentiella sekretessproblem eller filtyp, till exempel följande typer:

 • Filer för själv- och kamratutvärdering
 • Filer som laddas upp till loggböcker och bloggposter i avsnittet Loggboks-/bloggpostfiler
 • Filer som laddas upp till wiki-sidor och wiki-hemsidan
 • SCORM-filer
 • Ordlistefiler
 • Filer som deltagare laddar upp när de deltar i kursaktiviteter, de kan till exempel ladda upp ett uppgiftsdokument eller bifoga filer när de skapar loggboksposter