Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Bij dit type vraag moeten studenten een bestand uploaden vanaf hun computer of vanuit Content Collection als antwoord op de vraag. Dit vraagtype maakt het mogelijk dat studenten vooraf kunnen werken aan een toetsvraag en het bestand met het antwoord samen met de toets kunnen verzenden. Dit is vooral handig als het antwoord op een vraag nogal wat tekst vereist. Dit type vragen moet u handmatig beoordelen.

Voorbeeld:

maak een diagram van een eenvoudige relationele database en bewaar het diagram met de indeling van een afbeelding zoals PNG. Upload het bestand vervolgens.

Je kunt de bestanden downloaden en later bekijken en beoordelen zonder dat je een internetverbinding nodig hebt. Je moet wel online zijn om in Grade Center cijfers te geven voor de opdracht.

Je kunt dit type vraag niet toevoegen aan enquêtes.


Een vraag met bestandsantwoord maken

  1. Open een toets of pool. Selecteer Bestandsantwoord in het menu Vraag maken.
  2. Typ de vraagtekst.
  3. Typ eventueel feedback voor juiste en onjuiste antwoorden.
  4. Voeg desgewenst een rubriek toe.
  5. Selecteer Verzenden en nog een maken of Verzenden om de vraag toe te voegen aan de toets.