Designassistent med artificiell intelligens (AI)

Att skapa en ny kurs från ingenting kan vara en tidskrävande uppgift som innebär mycket repetitivt arbete. Ditt lärosäte kanske inte har tillräckligt med resurser för att utforma utbildningar eller så kanske du behöver hjälp med att strukturera din kurs. AI-designassistenten hjälper dig att bygga din kurs och sparar tid. Du kan använda avancerad AI för att skapa lärmoduler, kriterier, frågebanker och utvärderingar.

I alla steg i skapandeprocessen kan du justera innehållets komplexitet och anpassa allt som AI-designassistenten genererar. Du kan till och med använda AI-designassistenten för att ge din kurs ett unikt utseende, så att deltagarna blir mer engagerade, genom att generera nyckelord att söka efter i Unsplashs galleri med stockfoton. Gå till ämnet ”Kursbanderoll” för att läsa mer om hur du lägger till banderoller i din kurs.

Vi strävar efter att utforska fördelarna med AI-funktioner samtidigt som vi prioriterar laglig, etisk och ansvarsfull användning av dem. Vi har fastställt våra Principer för pålitlig AI där vi lägger högsta vikt vid:

 • människor i kontroll
 • rättvisa
 • sekretess
 • trygghet
 • säkerhet.

Vi rekommenderar att du granskar dokumenten som länkas nedan om du funderar på att använda AI i Learn Ultra.

Av många anledningar har vi valt att samarbeta med Microsoft för att tillhandahålla den här funktionen. En huvudsaklig anledning är att Microsoft länge har förbundit sig till etisk användning av AI. Du hittar användbara resurser från Microsoft nedan:

Ämnen på den här sidan inkluderar:


Se en video om generering av AI-moduler

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Generering av AI-moduler

 

Förslag på kursstrukturer

Om du behöver hjälp med att utforma din kurs och inte vet var du ska börja kan AI-designassistenten hjälpa dig att bygga upp kursens struktur. AI-designassistenten hämtar information från kursens titel och beskrivning för att generera lärmoduler. Lärmoduler kan användas som stöd för ett kursmål, koncept eller tema. Lärmoduler hjälper dig att organisera ditt innehåll och vägleda deltagarna genom ett ämne.

I en tom kurs väljer du Generera moduler automatiskt.

Option to auto-generate modules in an empty course

Om du redan har innehåll i kursen finns alternativet Generera moduler automatiskt i menyn Skapa objekt.

Panelen Generera moduler automatiskt visas. Varje genererad modul har ett namn och en beskrivning.

Option to auto-generate modules in an empty course

Det finns flera sätt att anpassa lärmodulerna som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa modulernas fokus
 • Välj prefix för modultitlarna
 • Välj om du vill inkludera AI-genererade bilder för modulerna
 • Justera komplexiteten för modulernas fokus
 • Välj antalet moduler som ska genereras

Du kan även välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistent ska ge kontext för nya lärmoduler. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i lärmodulens kontext. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till modulgenerering. 

Filtyper som stöds av kontextväljaren är PDF, Word, PowerPoint, text, RTF och HTML.

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Välj de moduler du vill lägga till i din kurs och klicka sedan på Lägg till i kurs.

Auto-generated modules added to the course

Se till att varje lärmodul har korrekt titel och beskrivning. Du kan även redigera lärmoduler så att de passar din undervisningsstil och dina mål bättre. Gå till ämnet ”Skapa lärmoduler” för att lära dig mer om hur du anpassar och navigerar i lärmoduler.

AI-designassistenten kan generera bilder för befintliga lärmoduler. Du kan även ladda upp dina egna bilder eller använda den inbyggda funktionen för att lägga till ett stockfoto från Unsplash.


Generera diskussioner automatiskt

Diskussioner genereras baserat på kursens titel och beskrivning.

The AI Design Assistant's Auto-Generate Discussion panel, with options on the left and discussion prompts on the right

Det finns flera sätt att anpassa diskussionerna som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa diskussionernas fokus
 • Välj önskad kognitiv nivå
  • Tillämpa
  • Analysera
  • Utvärdera
  • Skapa
  • Inspirera mig! ger dig en blandning av nivåer
 • Justera komplexiteten i diskussionernas fokus genom att flytta skjutreglaget
 • Välj om du vill skapa en titel för diskussioner eller inte

Kognitiva nivåer baseras på Blooms taxonomi.

Du kan också välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistenten ska tillhandahålla sammanhang för i diskussioner. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i sammanhanget för din diskussion. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till frågegenerering. 

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Granska varje diskussion för att se om den är korrekt eller partisk. Välj den diskussion som du vill lägga till i din kurs och klicka sedan på Lägg till .

Filtyper som stöds av kontextväljaren är PDF, Word, PowerPoint, text, RTF och HTML.


Generering av journaler

Loggböcker genereras baserat på kursens titel och beskrivning.

Det finns flera sätt att anpassa journalerna som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa journalernas fokus
 • Välj önskad kognitiv nivå
  • Tillämpa
  • Analysera
  • Utvärdera
  • Skapa
  • Inspirera mig! ger dig en blandning av nivåer
 • Justera komplexiteten i journalernas fokus genom att flytta skjutreglaget
 • Välj om du vill generera en titel för journaler eller inte

Kognitiva nivåer baseras på Blooms taxonomi.

Du kan även välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistent ska tillhandahålla loggböckerna för att ge kontext. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i loggbokens kontext. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till frågegenerering. 

Filtyper som stöds av kontextväljaren är PDF, Word, PowerPoint, text, RTF och HTML.

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Granska varje journal för att se om den är korrekt eller partisk. Välj de journaler du vill lägga till i din kurs och klicka sedan på Lägg till.


Generering av kriterier

Med bedömningskriterier får man ett strukturerat ramverk för bedömning av deltagarnas arbete. Kriterier säkerställer att bedömningen blir rättvis och konsekvent. Dessutom ger kriterier deltagarna tydliga riktlinjer för hur de uppfyller lärandemålen. Men att skapa kriterier kan vara tidskrävande. AI-designassistenten använder information från kursen för att skapa kriterier.

Generering av kriterier finns som alternativ på alla ställen där du skapar kriterier. Klicka på Generera för att sätta igång.

Define the rubric

Det finns flera sätt att anpassa kriterierna som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa fokus för kriterium
 • Välj kriterietyp: procent, procentintervall, poäng eller poängintervall.
 • Justera kriteriernas komplexitet
 • Definiera antalet kolumner och rader

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Om kriterierna uppfyller dina behov klickar du på Fortsätt för att redigera kriterierna.

Name and otherwise edit rubric to add rows, columns, or edit cell descriptions

Se till att varje cell i kriterierna är korrekt. Du kan även redigera dina kriterier ytterligare så att de passar din undervisningsstil och dina mål bättre. Gå till ämnet ”Kriterier” om du vill veta mer om hur du kan anpassa dina kriterier.

Se en video om generering av AI-kriterier

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: Generering av AI-kriterier

 


Generering av uppgiftsuppmaningar

Du kan generera uppgiftsuppmaningar som uppmuntrar deltagarna att:

 • engagera sig i tänkande på högre nivå
 • tillämpa kunskaper från lektionerna
 • producera autentiska inlämningar som är bevisade
 • emulera verkliga situationer.

Uppgiftsuppmaningar genereras baserat på kursens kontext. På sidan för att skapa uppgifter väljer du Generera uppgift automatiskt.

The assignment creation page, with the Auto-generate Assignment button highlighted near the top

Du flyttas till sidan Generera uppgift automatiskt.

The page for auto-generating prompts, showing 3 prompts on the right and the custimization options on the left

AI-designassistenten genererar tre uppgiftsuppmaningar. Det finns flera sätt att definiera de uppmaningar som AI-designassistenten genererar. 

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa uppmaningarnas fokus 
 • Välj önskad kognitiv nivå 
  • Använd 
  • Analysera 
  • Utvärdera 
  • Skapa 
  • Inspirera mig! ger dig en blandning av nivåer 
 • Justera komplexiteten i uppmaningarnas fokus genom att flytta skjutreglaget 
 • Välj om du vill generera en titel för uppmaningarna eller inte 

Kognitiva nivåer baseras på Blooms taxonomi. 

Du kan även välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistent ska ge kontext för i uppgiftsuppmaningarna. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i kontexten för ditt prov. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till frågegenerering. 

Filtyper som stöds av kontextväljaren är PDF, Word, PowerPoint, text, RTF och HTML.

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Granska varje uppmaning för att se om den är korrekt eller partisk. Välj vilken uppmaning du vill lägga till i uppgiften och välj sedan Lägg till.


Generering av provfrågor

Det tar lång tid att skapa provfrågor. AI-designassistenten kan ge förslag på provfrågor, så att du får mer tid att fokusera på mer komplicerade uppgifter. AI-designassistenten kan användas för både formativa och summativa utvärderingar. Provfrågor genereras baserat på den kurskontext som du väljer.

I panelen där du skapar prov väljer du Generera fråga automatiskt i den nya frågemenyn. Du kan komma till den nya frågemenyn genom att trycka på plusknappen.

The Aut-generate question option at the top of the new question menu

Det finns flera sätt att förfina de provfrågor som AI-designassistenten genererar.

Auto-Generate Questions panel
 • Ange en alternativ beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa frågornas fokus 
 • Justera frågornas komplexitet 
 • Välj antalet frågor 

Du kan välja mellan följande frågetyper: 

 • Uppsats 
 • Luckfråga 
 • Para ihop 
 • Flervalsfråga 
 • Sant/Falskt 

Frågetypen "Inspirera mig!" föreslår en mängd olika frågetyper för att ge dig fler alternativ. Gå till ämnet "Frågetyper" för att läsa mer om olika typer av frågor i Learn.

 Du kan även välja vilka kursobjekt som du vill att AI-designassistent ska tillhandahålla för att ge kontext till provfrågor. Välj Välj kursobjekt för att starta.

Markera rutan bredvid ett kursinnehållsobjekt för att inkludera det i kontexten för ditt prov. 

Context picker

Du kan klicka på pilen bredvid en mapp eller lärmodul för att inkludera objekt från dem. När du är klar med att välja objekt för kontext väljer du Välj objekt för att återgå till frågegenerering. 

Kontextväljaren hämtar inte kontext från objekt som är kopplade till ett Ultra-dokument. Endast objekt som visas på kontextväljarens meny används av kontextväljaren. 

När du har slutfört alla inställningarna klickar du på Generera. Välj de frågor du vill lägga till i utvärderingen och välj sedan Lägg till i utvärdering.

Test question panel, with the three dot More options menu dropdown open and highlighted

Granska varje fråga för att se om den är korrekt eller partisk. Du kan även välja att redigera frågor så att de passar dina inlärningsmål bättre. Gå till avsnittet ”Redigera prov och frågor” för mer information om hur du redigerar provfrågor.


Se en video om AI-frågegenerering

I följande video med berättarröst presenteras en del av informationen på den här sidan med ljud och bild. Om du vill ha en detaljerad beskrivning av vad som visas i videon öppnar du videon på YouTube, går till Fler åtgärder och väljer Visa transkription.

Video: AI-generering av frågor

 

Generering av frågebanker från Ultra-dokument

Ultra-dokument blandar text- och mediakomponenter, vilket förbättrar presentationen av innehållet. Gå till avsnittet ”Skapa Ultra-dokument” för att lära dig mer om hur du skapar Ultra-dokument.

Frågebanker är uppsättningar med frågor som du kan använda i flera utvärderingar. AI-designassistenten kan bygga frågebanker baserat på ett Ultra-dokument för att uppskatta deltagarnas förståelse av dokumentets ämne, samtidigt som du sparar tid. Gå till ämnet ”Frågebanker” för att lära dig mer om hur du skapar och redigerar frågebanker.

Klicka på Generera frågebank i ditt Ultra-dokument.

Generate a question bank from the text content of an Ultra Document

Det finns flera sätt att definiera de frågor som AI-designassistenten genererar.

 • Ange en beskrivning (på max 2 000 tecken) för att begränsa frågornas fokus
 • Justera frågornas komplexitet
 • Välj antalet frågor

Du kan välja mellan följande frågetyper:

 • Öppen fråga
 • Luckfråga
 • Para ihop-fråga
 • Flervalsfråga
 • Sant/falskt-fråga

Frågetypen ”Inspirera mig!” föreslår en mängd olika frågetyper för att ge dig fler alternativ. Gå till ämnet ”Frågetyper” för att läsa mer om olika typer av frågor i Learn.

Define, select, and add questions to a question bank

När du har slutfört inställningarna klickar du på Generera. Välj de frågor du vill lägga till i frågebanken och välj sedan Lägg till i frågebank.

Generated question bank, with options to filter, search, and edit questions

Granska varje fråga för att se om den är korrekt. Du kan även redigera frågor så att de passar dina inlärningsmål bättre. Gå till avsnittet "Redigera prov och frågor" för att läsa mer om hur du redigerar frågor.


Generera bilder

Du kan infoga AI-genererade bilder eller stockbilder direkt i textredigeraren genom att välja knappen Bild.

När du använder Unsplash fylls söktermerna automatiskt med din text. Du kan välja X-knappen och använda dina egna söktermer om du föredrar det.

Image of the Insert Image popup options for Unsplash

Med AI-designassistenten kan du skapa en bild som ska infogas i texten. Ange en beskrivning av bilden och välj sedan Generera.

Image of the Insert Image panel, with AI options displayed

Deltagare kan bara ladda upp bilder och kan inte generera bilder eller använda Unsplash.


Justera bildens utseende

När du har valt en bild att infoga väljer du Nästa. Nu kan du anpassa hur bilden visas i texten.

Image of the Aspect Ratio and zoom options on the Insert Image panel

Du kan välja ett bildformat för bilden. Du kan behålla det ursprungliga bildformatet eller konvertera det till en liggande eller stående skärm. De vita rutnätslinjerna visar vilken del av originalbilden som kommer att visas på skärmarna.

Du har också möjlighet att justera skjutreglaget för att zooma in eller ut, och du kan markera och dra rutnätslinjerna för att ändra fokus.

Välj Nästa när du är redo att infoga bilden.

Image of the Edit File Options panel, showing the Accessibility and File Options

Du måste ange ett visningsnamn. Vi rekommenderar att du även lägger till alternativtext för att göra bilden tillgänglig för användare med skärmläsare.

Som standard kan användarna visa och ladda ner bilden. Om du väljer Endast nedladdning för bilden visas en platshållare på användarskärmar tills användarna laddar ner bilden.

Image of the Placeholder symbol with the display name of the image