This information applies only to the Ultra Course View.

This information applies only to the Ultra experience.

Redigera, sortera om och ta bort innehåll

Du kan göra ändringar i befintliga innehållsobjekt och ändra platsen där de visas på sidan Kursinnehåll. Klicka på ikonen Flytta på en objektrad och flytta det till en ny plats. Du kan även flytta innehåll till en mapp. Expandera mappen och flytta objektet till området under mappnamnet.

Med hjälp av tangentbordet kan du flytta ett objekt till en ny plats och flytta ett objekt till en mapp.

  1. Använd Tab-tangenten för att gå till flyttikonen för en fil eller mapp.
  2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
  3. Välj en plats med piltangenterna.
  4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Öppna menyn i en objektrad för att komma åt funktionerna Redigera och Ta bort.

The Course content section is open with 1) an assignment selected, 2) the "Move" icon clicked and highlighted, and 3) the dropdown list with the options to edit, reorder, or delete assignments on screen.

Ta bort objekt

Du kan ta bort ett objekt från din kurs eller dölja det från deltagarna för att bevara informationen. Deltagarna kan inte komma åt dolda objekt på sidan Kursinnehåll. Om du tar bort en mapp eller lärmodul med innehåll, tas även innehållet bort från sidan Kursinnehåll.


Kontrollera innehållets tillgänglighet

Du kan enkelt ställa in varje enskilt kursinnehåll som synligt eller dolt för deltagare. Du kan göra den här inställningen när du skapar varje innehållsdel eller ändra den efter att du har publicerat innehållet i din kurs.

Eftersom det är lätt att se om ett objekt är synligt eller inte, kan du vara säker på att du inte visar innehåll som inte är helt färdigt för deltagarna. Du har möjlighet att experimentera med innehåll innan du publicerar det för deltagarna. Du kanske till exempel endast vill visa första veckans innehåll och låta resten vara dolt tills du har gjort färdigt det. Ha roligt! Experimentera!

Tryck på Tab-tangenten för att gå till synlighetslistan och tryck på returtangenten för att öppna menyn. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Deltagare kan inte komma åt objekt som har konfigurerats att visas på ett datum längre fram, men de kan se dem i listan. Du kan också skapa regler för att publicera innehåll utifrån hur en deltagare presterar på andra objekt i kursen.

Ally i Learn - Lärare

Visa och förbättra innehållstillgänglighet

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Din klass är full av olika deltagare med unika inlärningsförmågor. Genom att se till att innehållet är mer tillgängligt för deltagarna kan varje deltagare välja det format som passar dem bäst. Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan du använda verktyget för att se till att ditt kursinnehåll är tillgängligt för alla kursdeltagare.

Indikatorer för tillgänglighetspoäng och alternativa format visas bredvid kursdokument och prov.

Kom igång med Ally

  1. Hitta innehållet du vill förbättra.
  2. Bredvid innehållet finns en ikon som visar tillgänglighetspoäng.
  3. Klicka på poängikonen för att få reda på hur du förbättrar tillgänglighetspoängen.
  4. Ally öppnas och visar dig vilka steg som ska tas för att redigera ditt innehåll så att det blir mer lättillgängligt och optimera det för alternativa format.

Så här förbättrar du tillgängligheten för kursinnehåll

Deltagarna kan inte se innehållets tillgänglighetspoäng. Istället kan deltagarna välja mellan de alternativa format som Ally genererar för innehållet. Du kan hjälpa Ally att skapa bättre alternativa format genom att följa bästa praxis för att skapa tillgängligt innehåll.

Visa alternativa format

När du lägger till innehåll i en kurs skapar Ally alternativa format av det ursprungliga innehållet. Om originalinnehållet till exempel är en PDF-fil skapar Ally uppläst text, elektronisk punktskrift och en fil i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Vilka alternativa format som skapas beror på vilken typ av innehåll originalet är. Om du inte ser alternativet att ladda ner alternativa format är Ally inte aktiverat för aktuell kurs eller så stöds inte innehållstypen.

Hitta innehåll i din kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

student view of Download alternative formats modal

Mer om alternativa format för kursinnehåll