AI-ontwerpassistent (Kunstmatige Intelligentie)

Vanuit het niets een nieuwe cursus maken kan een tijdrovende taak zijn en veel herhalingswerk vergen. Je instelling heeft mogelijk beperkte hulpmiddelen voor instructieontwerp of je hebt hulp nodig bij het opzetten van je cursus/ De AI-ontwerpassistent helpt je bij het bouwen van je cursus en bespaart je tijd. Je kunt geavanceerde AI gebruiken bij het maken van leermodules, het maken van rubrieken, het maken van vragenbanken en het ontwerpen van beoordelingen.

Bij alle stappen in het maakproces kun je de complexiteit van inhoud aanpassen en alles aanpassen dat de AI-ontwerpassistent genereert. Je kunt zelfs de AI-ontwerpassistent gebruiken om je cursus een uniek uiterlijk te geven om je studenten beter te betrekken door trefwoorden te genereren om de galerie van Unsplash met stockfoto's te doorzoeken. Ga naar het onderwerp 'Cursusbanner' voor meer informatie over het toevoegen van banners aan je cursus.

Terwijl we de voordelen van AI willen onderzoeken, geven we prioriteit aan wettig, moreel en verantwoord gebruik. We hebben onze betrouwbare AI-principes vastgesteld, waarbij we ons inzetten voor:

 • menselijk beheer,
 • eerlijkheid,
 • privacy,
 • beveiliging, en
 • veiligheid.

We raden je aan om de onderstaande documenten te bekijken als je overweegt AI te gebruiken binnen Learn Ultra.

We hebben om verschillende redenen gekozen om samen te werken met Microsoft om deze functionaliteit aan te bieden. Een belangrijke reden is dat Microsoft zich al lang inzet voor het ethische gebruik van AI. Vind nuttige informatiebronnen van Microsoft hieronder:

Onderwerpen op deze pagina zijn onder meer:


Bekijk een video over het genereren van AI-modules

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.

Video: Genereren van AI-modules

 

Suggesties voor cursusstructuren

Als je hulp nodig hebt bij het ontwerpen van je cursus en niet weet waar je moet beginnen, kan de AI-ontwerpassistent je helpen bij het bouwen van de structuur van de cursus. De AI-ontwerpassistent trekt conclusies uit de titel en beschrijving van je cursus om leermodules te genereren. Gebruik een leermodule als ondersteuning voor een cursusdoelstelling, concept of thema. Met leermodules kun je de inhoud ordenen en studenten helpen bij het navigeren door een onderwerp.

Selecteer in een lege cursus de optie Automatisch modules genereren.

Option to auto-generate modules in an empty course

Als de cursus al inhoud bevat, is Automatisch modules genereren een optie in het menu Item maken.

Het deelvenster Automatisch modules genereren wordt weergegeven. Elke gegenereerde module wordt aangemaakt met een naam en beschrijving.

Option to auto-generate modules in an empty course

Je hebt verschillende manieren om de leermodules aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de modules te beperken
 • Selecteer een voorvoegsel voor de titels van de modules
 • Kies of je door AI gegenereerde afbeeldingen wilt opnemen voor de modules
 • Pas de complexiteit van de leermodules aan
 • Selecteer het aantal te genereren modules

Je kunt ook selecteren voor welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context moet bieden voor nieuwe leermodules. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om het item op te nemen in de context voor je leermodule. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het kiezen van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van de module. 

Bestandstypen die door de contextkiezer worden ondersteund, zijn PDF, Word, PowerPoint, tekst, RTF en HTML.

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Kies de modules die je aan je cursus wilt toevoegen en selecteer Aan cursus toevoegen.

Auto-generated modules added to the course

Controleer de titel en beschrijving van elke leermodule op juistheid. Je kunt ook leermodules bewerken om beter aan te sluiten bij je lesstijl en leerdoelen. Ga naar het onderwerp 'Leermodules maken' voor meer informatie over het aanpassen en navigeren van leermodules.

De AI-ontwerpassistent kan afbeeldingen genereren voor bestaande leermodules. Je kunt ook je eigen foto's uploaden of de ingebouwde functie selecteren om een stockfoto van Unsplash toe te voegen.


Discussies automatisch genereren

Discussies worden gegenereerd op basis van de titel en beschrijving van de cursus.

The AI Design Assistant's Auto-Generate Discussion panel, with options on the left and discussion prompts on the right

Je hebt verschillende manieren om de discussies aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de discussies te beperken
 • Selecteer het gewenste cognitieve niveau
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Maken
  • Geef me inspiratie! biedt een mix van niveaus
 • Pas de complexiteit van de focus van de discussies aan door de schuifbalk te verplaatsen
 • Selecteer of je wel of niet een titel wilt genereren voor discussies

Cognitieve niveaus zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom.

Je kunt ook selecteren voor welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context moet bieden voor discussies. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om het item op te nemen in de context voor je discussie. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het selecteren van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van vragen. 

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Controleer elke discussie op juistheid en vooroordelen. Kies de discussies die je aan je cursus wilt toevoegen en selecteer Toevoegen.

Bestandstypen die door de contextkiezer worden ondersteund, zijn PDF, Word, PowerPoint, tekst, RTF en HTML.


Het genereren van dagboeken

Dagboeken worden gegenereerd op basis van de titel en beschrijving van de cursus.

Je hebt verschillende manieren om de dagboeken aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de dagboeken te beperken
 • Selecteer het gewenste cognitieve niveau
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Evalueren
  • Maken
  • Geef me inspiratie! biedt een mix van niveaus
 • Pas de complexiteit van de focus van de dagboeken aan door de schuifbalk te verplaatsen
 • Selecteer of je wel of niet een titel wilt genereren voor dagboeken

Cognitieve niveaus zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom.

Je kunt ook selecteren voor welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context moet bieden voor dagboeken. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om het item op te nemen in de context voor je dagboek. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het selecteren van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van vragen. 

Bestandstypen die door de contextkiezer worden ondersteund, zijn PDF, Word, PowerPoint, tekst, RTF en HTML.

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Controleer elk dagboek op juistheid en vooroordelen. Kies het dagboek dat je aan je cursus wilt toevoegen en selecteer Toevoegen.


Het genereren van rubrieken

Beoordelingsrubrieken bieden een gestructureerd framework om werk van studenten te beoordelen. Rubrieken zorgen voor eerlijkheid en consistentie in beoordeling. Bovendien geven rubrieken studenten duidelijke richtlijnen om aan de gewenste studieresultaten te voldoen. Het maken van rubrieken kan echter veel tijd in beslag nemen. De AI-ontwerpassistent genereert rubrieken door conclusies te trekken uit de cursuscontext.

Het genereren van rubrieken kan overal gedaan worden waar je een rubriek kunt maken. Selecteer Genereren om te beginnen.

Define the rubric

Je hebt verschillende manieren om de rubrieken aan te passen die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de rubriek te beperken
 • Selecteer het type rubriek: percentage, percentagebereik, punten of puntenbereik
 • Pas de complexiteit van de rubrieken aan
 • Bepaal het aantal kolommen en rijen

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Als de rubriek aan je behoeften voldoet, selecteer je Doorgaan om de rubriek te bewerken.

Name and otherwise edit rubric to add rows, columns, or edit cell descriptions

Controleer elke cel van de rubriek op juistheid. Je kunt ook rubrieken bewerken om beter aan te sluiten bij je lesstijl en leerdoelen. Ga naar het onderwerp 'Rubrieken' voor meer informatie over hoe je je rubriek kunt aanpassen.

Bekijk een video over het genereren van rubrieken met AI

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.

Video: Het genereren van rubrieken met AI

 


Het genereren van opdrachtprompts

Je kunt opdrachtprompts genereren die studenten stimuleren om:

 • deel te nemen aan denkvaardigheden van hogere orde
 • kennis toe te passen die is opgedaan in de les
 • authentieke inzendingen te produceren die zijn onderbouwd
 • situaties uit de praktijk na te bootsen

Opdrachtprompts worden gegenereerd op basis van cursuscontext. Selecteer Opdracht automatisch genereren op de pagina Opdracht maken.

The assignment creation page, with the Auto-generate Assignment button highlighted near the top

Je komt dan op de pagina Opdracht automatisch genereren.

The page for auto-generating prompts, showing 3 prompts on the right and the custimization options on the left

De AI-ontwerpassistent genereert drie opdrachtprompts. Er zijn verschillende manieren om de prompts te definiëren die de AI-ontwerpassistent genereert. 

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de prompts te beperken 
 • Selecteer het gewenste cognitieve niveau 
  • Toepassen 
  • Analyseren 
  • Evalueren 
  • Maken 
  • Geef me inspiratie! biedt een mix van niveaus 
 • Pas de complexiteit van de focus van de prompts aan door de schuifbalk te verplaatsen 
 • Selecteer of je wel of niet een titel wilt genereren voor de prompts 

Cognitieve niveaus zijn gebaseerd op de taxonomie van Bloom. 

Je kunt ook selecteren voor welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context moet geven voor de opdrachtprompts. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om dit in de context voor je toets op te nemen. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het selecteren van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van vragen. 

Bestandstypen die door de contextkiezer worden ondersteund, zijn PDF, Word, PowerPoint, tekst, RTF en HTML.

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Controleer elke prompt op juistheid en vooroordelen. Kies de prompt die je aan je opdracht wilt toevoegen en selecteer vervolgens Toevoegen.


Het genereren van toetsvragen

Het maken van toetsvragen kost veel tijd. De AI-ontwerpassistent kan suggesties doen voor toetsvragen, zodat je meer tijd hebt om je te concentreren op lastigere taken. De AI-ontwerpassistent is handig voor zowel formatieve als summatieve beoordelingen. Toetsvragen worden gegenereerd op basis van de cursuscontext die je selecteert.

Selecteer in het deelvenster Toets maken de optie Automatisch vragen genereren in het menu voor nieuwe vragen. Je kunt naar het menu voor nieuwe vragen gaan door op het plusteken te drukken.

The Aut-generate question option at the top of the new question menu

Er zijn verschillende manieren om de toetsvragen te verfijnen die de AI-ontwerpassistent genereert.

Auto-Generate Questions panel
 • Voer een optionele beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de vragen te beperken 
 • De complexiteit van de vragen aanpassen 
 • Selecteer het aantal vragen 

Je kunt een keuze maken uit de volgende vraagtypen: 

 • Open vraag 
 • Invuloefening 
 • Overeenkomst 
 • Meerkeuzevragen 
 • Waar/onwaar 

Het vraagtype 'Inspire me!' stelt verschillende vraagtypen voor om je meer opties te geven. Ga naar het onderwerp Vraagtypen voor meer informatie over de verschillende soorten vragen in Learn.

 Je kunt desgewenst ook selecteren welke cursusitems de AI-ontwerpassistent context wilt geven voor toetsvragen. Selecteer Cursusitems selecteren om te beginnen.

Selecteer het vakje naast een inhoudsitem van een cursus om dit in de context voor je toets op te nemen. 

Context picker

Selecteer de pijl naast een map of leermodule om items uit de map op te nemen. Als je klaar bent met het selecteren van items voor context, selecteer je Items selecteren om terug te gaan naar het genereren van vragen. 

De contextkiezer tekent geen context uit items die zijn gekoppeld aan een Ultra document. Alleen items die in het menu van de contextkiezer worden weergegeven, worden gebruikt door de contextkiezer. 

Als je klaar bent met alle instellingen, selecteer je Genereren. Kies de vragen die je aan je beoordeling wilt toevoegen en selecteer Aan beoordeling toevoegen.

Test question panel, with the three dot More options menu dropdown open and highlighted

Controleer elke vraag op juistheid en vooroordelen. Je kunt ook vragen bewerken om beter aan te sluiten bij je leerdoelen. Ga naar het onderwerp 'Toetsen en vragen bewerken' voor meer informatie over het bewerken van toetsvragen.


Bekijk een video over het genereren van vragen met AI

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcript openen.

Video: Het genereren van vragen met AI

 

Het genereren van vragenbanken vanuit Ultra-documenten

Ultra-documenten combineren tekst- en mediacomponenten om zo de presentatie van inhoud te verbeteren. Ga naar het onderwerp 'Ultra-documenten maken' voor meer informatie over het maken van Ultra-documenten.

Vragenbanken zijn sets met vragen die je kunt gebruiken in verschillende beoordelingen. De AI-ontwerpassistent kan vragenbanken bouwen op basis van een Ultra-document om te bepalen hoe studenten het onderwerp van het document begrijpen. Jij bespaart tegelijkertijd tijd. Ga naar het onderwerp 'Vragenbanken' voor meer informatie over het maken en bewerken van vragenbanken.

Selecteer Vragenbank genereren in je Ultra-document.

Generate a question bank from the text content of an Ultra Document

Er zijn verschillende manieren om de vragen te definiëren die de AI-ontwerpassistent genereert.

 • Voer een beschrijving in (maximaal 2000 tekens) om de focus van de vragen te beperken
 • De complexiteit van de vragen aanpassen
 • Selecteer het aantal vragen

Je kunt kiezen uit de volgende vraagtypen:

 • Open vraag
 • Invuloefening
 • Combineren
 • Meerkeuzevragen
 • Waar/niet waar

Het vraagtype ‘Inspireer me!’ suggereert verschillende vraagtypen om je meer mogelijkheden te geven. Ga naar het onderwerp 'Vraagtypen' voor meer informatie over de verschillende soorten vragen in Learn.

Define, select, and add questions to a question bank

Als je klaar bent met de instellingen, selecteer je Genereren. Kies de vragen die je aan je vragenbank wilt toevoegen en selecteer Aan vragenbank toevoegen.

Generated question bank, with options to filter, search, and edit questions

Controleer elke vraag op juistheid. Je kunt ook vragen bewerken om beter aan te sluiten bij je leerdoelen. Ga naar het onderwerp 'Toetsen en vragen bewerken' voor meer informatie over het bewerken van vragen.


Afbeeldingen genereren

Je kunt door AI gegenereerde of stockafbeeldingen rechtstreeks invoegen in de teksteditor door de knop Afbeelding te selecteren.

Wanneer je Unsplash gebruikt, worden de zoektermen automatisch ingevuld vanuit je tekst. Je kunt de knop X selecteren en desgewenst je eigen zoektermen gebruiken.

Image of the Insert Image popup options for Unsplash

Met de AI-ontwerpassistent kun je een afbeelding genereren die je in je tekst kunt invoegen. Voer een beschrijving in voor de afbeelding en selecteer Genereren.

Image of the Insert Image panel, with AI options displayed

Studenten kunnen alleen afbeeldingen uploaden en kunnen geen afbeeldingen genereren of Unsplash gebruiken.


Weergave van afbeelding aanpassen

Selecteer Volgende als je afbeelding hebt gekozen om in te voegen. Je kunt nu aanpassen hoe de afbeelding in de tekst wordt weergegeven.

Image of the Aspect Ratio and zoom options on the Insert Image panel

Je kunt een hoogte-breedteverhouding kiezen voor de afbeelding. Je kunt de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding behouden of converteren naar een liggende of staande weergave. De witte rasterlijnen geven aan welk deel van de oorspronkelijke afbeelding op een scherm wordt weergegeven.

Je hebt ook de optie om met de schuifbalk in of uit te zoomen, en je kunt de rasterlijnen selecteren en slepen om de focus te veranderen.

Selecteer Volgende als je de afbeelding wilt invoegen.

Image of the Edit File Options panel, showing the Accessibility and File Options

Je moet een weergavenaam invoeren. We adviseren om ook alt-tekst toe te voegen, zodat de afbeelding ook toegankelijk is voor gebruikers met een schermlezer.

Gebruikers kunnen standaard de afbeelding bekijken en downloaden. Als je Alleen downloaden selecteert voor de afbeelding, wordt er een tijdelijke aanduiding weergegeven op het gebruikersscherm totdat gebruikers de afbeelding hebben gedownload.

Image of the Placeholder symbol with the display name of the image