This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

I panelen för målsättningsprestationer kan du få en bättre överblick över hur det går för dig i en kurs. På den här panelen visas kursmålen och vilka steg på vägen som du måste uppnå för att slutligen nå målen. Du som kursdeltagare kan direkt se hur de enskilda resultaten bidrar till måluppfyllelsen för respektive kurs.

Det finns två sätt att gå till panelen för målsättningsprestationer för kursdeltagare.

Öppna panelen från Mitt Blackboard-menyn

Gå till menyn Min Blackboard när du har loggat in. Välj alternativet Målsättningsprestation i menyn Verktyg.

På den här panelen kan du se mer information om dina mål och vad du hittills har uppnått. Om du markerar ett mål visas de enskilda komponenterna. Du kan se om det finns utrymme för förbättringar och vad du har lyckats med.


Öppna panelen i en kurs

Om du vill se en utförligare analys av dina mål kan du öppna panelen för målsättningsprestationer i en kurs.

Gå till kursmenyn och välj alternativet Verktyg > Målsättningsprestation. I den här versionen av panelen kan du se kursmålen och de uppgifter och olika typer av kursarbeten som leder fram till de olika målen. När lärarna skapar uppgifter kan de lägga in frågor som visar hur långt du har kommit mot ett mål. Utifrån dina resultat på de här uppgifterna görs en automatisk beräkning av hur långt du har kommit för att nå respektive mål, och du kan se den här beräkningen som en procentsats på panelen.

I panelen kan du se hur många frågor i utvärderingar som leder mot ett visst mål och hur dina resultat på de frågorna leder dig mot det slutliga målet. Du kan se en skala för varje enskilt mål genom att Håll markören över förloppsindikatorn eller klicka på Visa skala längst upp i panelen.