Förhindra plagiering

Plagiering är ett allvarligt brott med allvarliga konsekvenser.

Så här definieras plagiering i Merriam-Websters ordbok:

  • Att använda en annan persons ord eller idéer som om de vore dina egna ord eller idéer
  • Att stjäla och snylta på någon annans idéer eller ord som om det vore ens egna
  • Att använda någon annans arbete utan att ange källan
  • Att begå litterär stöld
  • Att presentera en idé eller produkt som härrör från en existerande källa som ny eller sin egen.

Det är inte många som tycker det är allvarligt fusk att kopiera från nätet. Men allt som publiceras på nätet är ett ursprungligt uttryck av en idé som skyddas av upphovsrättslagar.

Att plagiera kan förstöra ditt privata, akademiska och professionella rykte. Det kan få både rättsliga och ekonomiska följder.2


Plagiat kan undvikas.

Lär dig vad plagiat innebär. Det finns många typer av plagiering, från kloning till återanvändning. Lär dig om de olika plagiattyperna och hur de kan undvikas (endast på engelska).

Lär dig källhänvisa. Kontrollera vilket citeringsformat din lärare förväntar sig då det finns många att välja mellan. Ta reda på vilket format varje lärare föredrar. Om du får välja själv bör du hålla dig till ett enda format.

Planera uppgiftsarbetet. Sammanfatta din ursprungliga idé och planera hur du ska uttrycka den. Gör utkast och dispositioner som talar om vilka källor du tänker hitta och förklara hur du tänker använda dem.

Läs på om ämnet. Ju bättre du känner till ämnet desto troligare är det att du använder dina egna ord. Ju fler källor du tittar på desto mer bekant blir du med ämnet. Se till att hålla koll på dina källor.

Anteckna medan du granskar källorna. Att skriva bra anteckningar kan hjälpa dig att organisera dina tankar och uttrycka någon annans idéer med dina egna ord.

Citera dina källor. Om du är osäker bör du vara extra försiktig och hänvisa till källorna.

Var noga med att tydligt identifiera någon annans idéer och ord. Att bara skriva källhänvisningar är inte tillräckligt. Du måste vara tydlig med vem som sagt vad. När det behövs måste du ge erkännande till dina källor.


Kontrollera potentiell plagiering

SafeAssign är ett verktyg som både du och dina lärare kan använda. SafeAssign är ett hjälpmedel för att uppmuntra originalitet och med hjälp av det kan du lära dig hur man skriver korrekta källhänvisningar istället för att skriva om med andra ord.

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial. Uppgifter jämförs med flera olika databaser som innehåller miljoner artiklar från 1990-talet fram till idag. Efter jämförelsen genereras en rapport med uppgift om hur stor del av texten i din uppsats som är likadan som i befintliga källor.


Källor

1Översättning av förklaringarna till uppslagsordet ”Plagiarize” från Merriam-Webster. Merriam-Webster, inget utgivningsdatum. Webb. 17 april 2019.

2"6 konsekvenser av plagiering." 6 konsekvenser av plagiering. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 17 april 2014.

Startsidan, Plagiarism.org. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 15 april 2014.

"How to Avoid Plagiarism in Your Work." Grammarly. Ingen utgivare, inget utgivningsdatum. Webb. 17 mars 2020.