Frågor från deltagare om uppgifter i Learn

Varför kan jag inte öppna en uppgift?

Om du behöver hjälp med här typen av problem bör du kontakta din lärare eller supporten på ditt lärosäte. Om du inte vet hur du kommer i kontakt med supporten kan du leta efter IT-avdelningen på institutionens webbplats. Du kan även söka på nätet efter din institutions namn + Blackboard + hjälp eller support. Kontrollera också att du använder en webbläsare och ett operativsystem som stöder den version av Blackboard som ditt lärosäte använder.


Varför kan jag inte hitta en uppgift?

Din lärare bestämmer vilket datum en uppgift blir tillgänglig. Kanske måste du även uppfylla andra kriterier för att få påbörja en uppgift. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången först. Kontakta din lärare för mer information.


Hur kontrollerar jag att min uppgift lämnats in?

När en inlämningsuppgift har skickats in öppnas sidan Granska sändningshistorik med information om den inlämnade uppgiften och bekräftelse på att den är inlämnad, samt ett bekräftelsenummer. Du kan kopiera och spara det här numret för att kunna bevisa att du har lämnat in uppgiften. För uppgifter med flera inlämningsförsök får du ett unikt nummer för varje inlämning. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

Du kan se dina inlämningskvitton på fliken Skickat på sidan Mina resultat. Välj talet bredvid Inlämningskvitton längst ner på listan om du vill se din insändningshistorik.

Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution ser du inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.


Min lärare har inte fått min uppgift. Vad ska jag göra?

Du måste diskutera problemet med din lärare.


Hur redigerar jag en uppgift eller skickar in den på nytt?

Du kan inte ändra i en inlämnad uppgift, men du kan eventuellt lämna in den på nytt. Du kan däremot inte skicka in alla uppgifter igen. Kontrollera om ni kan skicka in en uppgift fler än en gång. Om det inte går och ni har gjort något fel måste ni kontakta er lärare och be att få skicka in uppgiften igen.

Om din lärare tillåter att du skickar in en uppgift mer än en gång visas alternativet Starta ny på sidan Granska sändningshistoriken. Öppna sidan Granska sändningshistorik genom att klicka på uppgiftslänken i kursen.


Hur vet jag om en uppgift har bedömts?

Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Läraren måste bedöma uppgifterna och lägga upp resultatet och återkopplingen.

Sidan Mina resultat visar alla dina resultat. Mina resultat brukar finnas i kursmenyn. Kursmenyn finns till vänster i kursfönstret. Om alternativet Mina resultat inte finns i kursmenyn väljer du alternativet Verktyg och sedan Mina resultat. Om du har lämnat in en uppgift men den inte har blivit bedömd ännu visas ett utropstecken bredvid uppgiftens namn.

Om din uppgift har skickats in och bedömts visas resultat i raden för uppgiften. Om du vill se mer information öppnar du sidan Granska sändningshistorik genom klicka på uppgiftens namn.

Mer om Mina resultat


Är en gruppuppgift samma sak som en vanlig uppgift?

Inte exakt. Lärare kan skapa uppgifter som du ska lämna in individuellt eller som ett grupparbete. Allt du kan göra med en vanlig uppgift kan du också göra med en gruppuppgift. En medlem skickar in gruppuppgiften för hela gruppen. Du får samma resultat som de andra medlemmarna i gruppen.

Mer om att öppna och skicka in gruppuppgifter