Deze informatie is alleen van toepassing op de originele ervaring. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt naar het overzicht met doelprestaties gaan om je prestaties tijdens een cursus beter te begrijpen. In het overzicht worden cursusdoelen en bijhorende beoordelingen weergegeven. Een student kan rechtsreeks bekijken hoe zijn/haar cijfers bijdragen aan het halen van de cursusdoelen.

Je kunt het overzicht met doelprestaties voor studenten op twee manieren openen:

Het overzicht openen vanuit het menu van Mijn Blackboard

Ga naar het menu Mijn Blackboard wanneer je bent aangemeld. Selecteer in het menu Tools de optie Doelprestaties.

In het overzicht kun je meer informatie bekijken over je doelen en prestaties. Selecteer een doel om de afzonderlijke onderdelen te bekijken. Bepaal of er ruimte voor verbetering is en waar het goed is.


Het dashboard openen in een cursus

Voor een uitgebreidere analyse van je doelen open je het overzicht met doelprestaties in een bepaalde cursus.

Selecteer Tools > Doelprestaties in het cursusmenu. In dit overzicht worden cursusdoelen en de opdrachten weergegeven en het overige cursuswerk dat bij ieder doel hoort. Als je cursusleiders opdrachten maken, kunnen ze vragen kiezen die afgestemd zijn op prestaties van een bepaald doel. Op basis van je prestaties voor deze opdrachten, berekent Blackboard Learn in hoeverre je je doel hebt gehaald en geeft dit in het overzicht weer.

In het overzicht wordt weergegeven hoeveel vragen in een beoordeling bij een bepaald doel horen, en hoe je prestaties met betrekking tot deze vragen afsteken tegen het algemene doel. Je kunt de schaal bekijken voor ieder doel. Wijs met je muisaanwijzer naar de voortgangsbalk of selecteer Schaal weergeven bovenaan het overzicht.