This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om prestationer

Lärare kan ge dig belöningar när du uppnår vissa uppsatta mål. Dessa möjligheter kallas för prestationer. När du har uppnått dem får du en belöning i form av utmärkelser eller diplom.

Du kan se vilka belöningar du har fått och vad som krävs för att få fler belöningar. Du kan se hur du utvecklas i dina studier och går framåt mot väl definierade kunskapsmål. Det kan vara möjligt att publicera utmärkelserna på Badge Backpack och ta med dig intygen på din kompetens utanför Blackboard Learn.

Mer om utmärkelser

Lärarna kan bestämma var prestationerna ska ligga:

  • Sidan Kursverktyg
  • Vertygslänk i kursmenyn
  • Länk i en innehållsyta

Sidan Mina prestationer

På sidan Mina prestationer kan du se vilka prestationer du har klarat av och vilka du har kvar att uppnå. Längst upp på sidan kan du filtrera listan med prestationer.

Om du har uppnått nya prestationer sedan du senast besökte sidan Mina prestationer visas ett meddelande om det längst upp på sidan. När du får en belöning för en prestation får du direkt meddelande om det längst upp på den sida som du är på för tillfället. Kursdeltagare kan även se meddelanden på följande ställen:

  • På sidorna Uppdateringar
  • I anslutning till prestationen i kursen

På sidan Visa krav för en prestation kan du se vilka kriterier som du måste uppfylla för att få belöningen och vad som återstår för att du ska få den. I en prestation kan du se mer information, om belöningen och annat.

Du kan öppna och skriva ut diplomen som din lärare ger dig. Utmärkelser som du får kan du öppna och publicera på Badge Backpack, om läraren och lärosätet tillåter det. Om du vill publicera utmärkelser måste din e-postadress som används för Badge Backpack vara samma som den som används för Blackboard Learn. 

Om läraren väljer att ta bort en prestation som du har fått belöning för tas även belöningen bort.