This information applies only to the Original experience. Your institution controls which tools are available.

Bir kurstaki performansınızı daha iyi anlamak için Hedef Performans Paneli'ne erişebilirsiniz. Panelde kursun hedefleri ve onlarla eşleşen ödevler görüntülenir. Öğrenci, kursun hedeflerine ulaşmada notlarının katkısını doğrudan görebilir.

Öğrenci Hedef Performans Paneli'ne iki şekilde erişebilirsiniz.

Blackboard'um menüsünden panoyu açma

Oturum açtıktan sonra Blackboard'um menüsüne gidin. Araçlar menüsünde Hedef Performans'ı seçin.

Bu panelde, hedefleriniz ve başarılarınızla ilgili daha fazla bilgi görebilirsiniz. Tek tek bileşenleri görmek için bir hedef seçin. İyileştirilecek alanlar olup olmadığına ve nerelerde başarılı olduğunuza bakın.


Kursta pano açma

Hedeflerinize ilişkin daha ayrıntılı bir analiz için belirli bir kursta Hedef Performans Paneli'ni açın.

Kurs menüsünde, Araçlar > Hedef Performansı'nı seçin. Bu panel görünümünde kursun hedefleri, ödevler ve her hedefle ilgili diğer tür kurs ödevleri gösterilir. Eğitmenleriniz ödev oluştururken, belirli bir hedefin başarılmasını sağlayacak sorular seçebilirler. Bu ödevlerdeki performansınıza göre, Blackboard Learn hedefinize yönelik ilerleme durumunuzu hesaplar ve bu panelde görüntüler

Panelde, bir ödevde kaç sorunun belirli bir hedefle uygun olduğu ve söz konusu sorulara ilişkin performansınızın genel olarak hedefinizle karşılaştırıldığında iyi veya kötü olup olmadığı belirtilir. Her hedef için ölçeği görebilirsiniz. İlerleme çubuğunun üzerine gelin veya panelin üstünden Ölçeği Görüntüle'yi seçin.