Var hittar jag resultaten för mina uppgifter?

Du kan se resultat och återkoppling som du har fått på sidan Mina resultat. Härifrån kan du även öppna sidan Granska sändningshistorik för olika uppgifter och se resultaten och återkopplingen i sitt sammanhang. Resultat på uppgifter sätts inte automatiskt. Din lärare måste sätta resultat på varje enskild uppgift.

Mer om sidan Mina resultat

Sidan Granska inlämningshistorik

Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Sidan Granska inlämningshistorik öppnas. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Granska lärarens återkoppling

När du lämnar in en bilaga för en uppgift visas din inlämning i Bb Annotate-granskaren. Den nya menyn ger dig en sammanfattningsvy i sidofältet, sid- och visningsinställningar, sökmöjligheter och gör det möjligt att skriva ut och ladda ner inlämningen. Om du vill se resultat och återkoppling för en uppgift klickar du på samma länk i kursen som du klickade på för att lämna in uppgiften. Om du laddade upp en fil öppnas den automatiskt i webbläsaren om infogad vy är aktiverad.

Många filtyper öppnas i granskaren, men din lärare kan endast kommentera följande filtyper:

 • Microsoft® Word (DOC, DOCX)
 • Microsoft® PowerPoint® (PPT, PPTX)
 • Microsoft® Excel® (XLS, XLSM, XLSX)
 • OpenOffice®-dokument (ODS, ODT, ODP)
 • Digitala bilder (JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF, TGA, BMP)
 • Medicinska bilder (DICOM, DICM, DCM)
 • PDF
 • PSD
 • RTF
 • TXT
 • WPD

Ursprunglig formatering och inbäddade bilder bevaras.

Bb Annotate stöds på aktuella versioner av Firefox, Chrome, Edge, och Safari. Om filen inte öppnas automatiskt i webbläsaren så stöds den inte.

Från och med 10 december, 2020: kommer det finnas en maximal tillåten filstorlek på 300 MB, för att garantera bra prestanda och se till att inga data går förlorade. Se till att dina inlämningar följer det.

A. Sidofält: Visa indexbilds-, översikts-, antecknings- eller bokmärkesvy för inlämningen.

Om du väljer en anteckning i sammanfattningsvyn i sidofältet visas den inte i dokumentet.

B. Sidor: Använd pilarna för att gå till olika sidor i inlämningen.

C. Panorera: Flytta inlämningen på sidan.

D. Zooma in och Anpassa: Zooma in och ut från inlämningen eller justera vyn så att den passar hela sidan, sidans bredd eller välj den bästa anpassningen.

E. Skriv ut eller Ladda ner: Skriv ut eller ladda ner inlämningen med anteckningarna.

Ett välkänt problem med vissa webbläsares inbyggda PDF-granskare är att de kanske inte visar alla dina anteckningar. Det är bättre att du öppnar PDF-filer med anteckningar i ett PDF-program på din dator, till exempel Adobe Acrobat.

F. Sök: Sök efter specifik text i inlämningen.

Om läraren använde ett kriterium för att bedöma arbetet kan du klicka på ikonen Visa kriterium för att se mer information.


Anonym bedömning

På sidorna Granska sändningshistorik och Mina resultat visas en ikon för anonym bedömning om uppgiften bedömdes utan att ditt namn visades.

Din lärare kan låta uppgifter bedömas av flera olika bedömare för att undvika partisk bedömning. Din lärare avgör om du kan se återkoppling från alla bedömare.