Video: Check Your Grades


Watch a video about checking grades

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Check your grades explains how to check your grades.

Var finns mina resultat?

Du kan se alla resultat för alla dina kurser eller för en kurs i taget.

Om du vill se resultaten för alla kurser du går samtidigt klickar du på pilen bredvid ditt namn längst upp till höger. Välj alternativet Mina resultat i menyn. Du kan sortera resultaten efter Alla kurser eller Senast bedömd. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner. Välj ett bedömt objekts titel för att granska din inlämning. För tester öppnas sidan Visa försök efter att du valt titeln. Välj resultatet för att granska din inlämning.

Mer om att visa testresultat

Om du vill se resultat för en kurs som du har öppen klickar du på Mina resultat i kursmenyn eller på sidan Verktyg.

Din lärare ställer in vilka länkar som ska visas på kursmenyn.

Mer om hur du visar dina resultat med JAWS®


Sidan Mina resultat

På sidan Mina resultat kan du se alla arbeten och resultat för den kurs som du är i. Om det inte har kommit några resultat för ett arbete ännu visas resultatstatusikoner.

Du kan filtrera och sortera vyn.

Välj ett objekts titel för att granska din inlämning. Din lärare kan till exempel skriva kommentarer och markera text i ditt dokument. Om du klickar på en uppgift visas sidan Granska sändningshistorik för uppgiften. Här kan du se resultatet, anteckningar och kommentarer. 

Mer om inbäddad vy

Kom ihåg: För tester öppnas sidan Visa försök efter att du valt titeln. Välj resultatet för att granska din inlämning.

Om läraren använde kriterier för att bedöma ett arbete kan du klicka på Visa kriterium och se mer information.

Om du klickar på pratbubblan visas lärarens återkoppling i en popupruta.

Om din lärare använder närvarofunktionen kan du se ett närvaroresultat.

Mer information om ditt närvaroresultat


Vad betyder ikonerna?

Om läraren inte har lagt in resultat än visas resultatstatusikoner.

Ikoner i Mina resultat
Ikon Beskrivning
- Ingen information tillgänglig.
Du har slutfört arbetet, men inga resultat ges för sådant som enkäter.
Du har lämnat in arbetet. Inlämningen väntar på att bedömas.
Resultat När ett objekt har bedömts klickar du på titeln för att granska din inlämning. För tester öppnas sidan Visa försök efter att du valt titeln. Välj resultatet för att granska din inlämning.
Du håller på med arbetet men har inte lämnat in något än.
Resultatet för det här arbetet är undantaget. Du behöver inte lämna in något.
Ett fel har uppstått. Kontakta din lärare.
Arbetet bedömdes anonymt. Visas för inlämningar där läraren bedömde arbetet med kursdeltagarens namn dolt.
Om du klickar på ikonen visas lärarens kommentarer.

Avisering om nyinlagda resultat

I menyn bredvid ditt namn kan du se om det har kommit nya resultat.

Om det står en siffra på Mina resultat-ikonen har det kommit nya resultat eller nya arbeten som ska lämnas in. Du kan välja om du vill ha aviseringar om resultat via e-post eller sms om institutionen tillåter det.

Mer om att ställa in aviseringar


Inlämningskvitton

Om lärosätet tillåter det får du e-postmeddelanden om alla inlämnade uppgifter och prov med information om till exempel namn och storlek på bifogade filer. För gruppuppgifter får alla medlemmar i din grupp ett meddelande när en medlem skickar in material för gruppen.

När e-postaviseringar är avstängda kan du se kvitton när som helst på sidan Mina resultat i inlämningsområdet.

Mer om att skicka in uppgifter


Visa en inspelning med återkoppling

Din lärare kan lämna en video- eller ljudinspelning med ytterligare återkoppling angående ditt resultat. Om det finns en inspelning ser du en ikon i ditt återkopplingsområde i Mina resultat. Välj ikonen för att spela upp videon på din dator eller enhet. Du kan använda vanliga uppspelningskontroller som att pausa eller dra spelreglaget. Uppspelning av inspelningar stöds i moderna webbläsare utan att något plugin-program behövs. Du kan inte exportera eller hämta återkopplingsinspelningar i nuläget.