Denne informasjonen gjelder bare for Original-opplevelsen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan gå inn på oversikten for målprestasjon for å få en bedre forståelse av hvordan du presterer i et emne. I oversikten finner du emnemål og beslektede vurderinger. Studenter kan se hvordan de individuelle vurderingene bidrar til at de når målene for emnet.

Du kan gå inn på oversikten for målprestasjon på to måter.

Åpne oversikten fra Mitt Blackboard-menyen

Gå til Mitt Blackboard-menyen når du har logget på. I Verktøy-menyen velger du oversikt.

I oversikten kan du se mer informasjon om målene og prestasjonene dine. Velg et mål for å se enkeltkomponentene. Finn ut hvor du kan bli bedre, og hva du er god på.


Åpne oversikten i et emne

Du får et mer detaljert innblikk i målene dine ved å åpne oversikten for målprestasjon i emnene.

I emnemenyen velger du Verktøy > oversikt. I denne oversikten kan du se emnemål og vurderinger samt andre typer emnearbeid som er tilknyttet de enkelte målene. Når lærere lager oppgaver, kan de velge spørsmål som viser fremdriften mot et mål. Blackboard Learn regner ut fremgangen din mot målene basert på resultatene du oppnår i disse oppgavene, og viser den i oversikten.

I oversikten ser du hvor mange spørsmål i en vurdering som er tilknyttet et visst mål og resultatene du har oppnådd for disse spørsmålene, i sammenheng med det overordnede målet. Du kan se skalaen for hvert mål. Hold markøren over fremgangsfeltet, eller velg Vis skala øverst i oversikten.