Vi på Blackboard arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 Nivå AA, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Alla dokument finns endast på engelska.


Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Blackboard Learn med originalgränssnittet

Mer om Blackboards arbete med tillgänglighet

Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss på [email protected].


Om hur sidorna i Blackboard Learn är uppbyggda

En logisk rubriksuppbyggnad används för att ordentligt strukturera sidan och göra det möjligt för användare att navigera utifrån rubriker. Rubriker används konsekvent i hela programmet. Det gör det möjligt för användaren att snabbt förstå en sidas struktur i programmet och snabbt gå vidare till rätt sidavsnitt eller innehållsobjekt.

En enkel H1-rubrik är obligatorisk och används för att identifiera den sida som användaren befinner sig på. I Blackboard Learn är sidrubriken, till exempel ”Kursdokument”, alltid en H1-rubrik.

H2-rubriker används för att markera viktiga avsnitt på en sida. De här rubrikerna är dolda och gör det möjligt för skärmläsaranvändare att direkt hoppa till alla viktiga sidavsnitt. En kurssida har t.ex. två H2-rubriker: en för kursmenyn och en för huvudinnehållet som finns direkt ovanför åtgärdsmenyn på innehållssidan.

H3-rubriker används oftast som rubriker för innehållsobjekt eller som viktiga innehållselement på en sida. Rubriken till en uppgift på sidan ”Kursdokument” är till exempel en H3-rubrik, så att användaren enkelt kan hitta uppgiften.

För att hålla sidan tydlig, är vissa element dolda tills de aktiveras genom att de fokuseras via musen eller tangentbordet. Vid fokusering blir elementen aktiva och följer standardmodeller för interaktion via tangentbord.

Ramar har tagits bort och ersatts med DIV och iFrames

Tekniska ändringar i den huvudsakliga navigationen i Blackboard Learn gör det enklare för synskadade användare att navigera.

Ramar har helt tagits bort från Learn-programmet och har ersatts med DIV och iFrames kompatibla med HTML5. Det här förbättrar sidutskrifter, tillgänglighet och sidnavigering.

Förändringen leder till förbättrad tillgänglighet för användare med skärmläsare, som kräver tydliga sidplatser och sidrubriker samt tydligt navigering.


Landmarks/riktmärken

Landmarks (riktmärken) tilldelas baserat på ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite). ARIA definierar ett sätt att göra webbinnehåll och webbprogram mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Riktmärken i Blackboard Learn innefattar:

 • application
 • banner
 • tillägg
 • innehållsinformation
 • kursmeny
 • innehållsyta
 • form
 • main
 • navigation
 • söka

Tangentbordsnavigering i Blackboard Learn

Industristandarden för tangentbordsinteraktion används i hela Blackboard Learn för att hoppa mellan menyer, öppna menyer och välja objekt i en meny. Mönster för tangentbordsnavigering skiljer sig åt mellan webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaktionen inom en viss webbläsare är allmän och konsekvent. I avsnitten nedan står det tydligt utmärkt när navigeringen skiljer sig åt mellan gränssnitt och kursvyer i Blackboard Learn.

Om du använder en Mac med Firefox eller Safari och har problem med att navigera via tangentbordet kan du granska och uppdatera ditt operativsystem och dina webbläsarinställningar. Det säkerställer att de är riktigt konfigurerade för tangentbordnavigering. Mer information finns i:

Tangentbordsnavigering i innehållsredigeraren

Innehållsredigeraren i Blackboard Learn™ baseras på teknik från en tredje part, TinyMCE. Den har tillgängliga kontrollknappar, såväl som tangentbordsgenvägar för formatering av det innehåll som skapas med den. Innehållsredigeraren öppnas på olika ställen i kurserna, till exempel när du deltar i diskussioner.

Tangentbordsnavigeringen i innehållsredigeraren är densamma i både den ursprungliga kursvyn och i ultrakursvyn. Om du vill gå till verktygsfältet i innehållsredigeraren med hjälp av tangentbordet klickar du på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.

Tangentbordsnavigering för guiden Snabbkonfigurering för kursen

Guiden Snabbkonfigurering är ett dragspelsobjekt och använder standardnavigeringen. Guiden öppnas som standard när en lärare för första gången öppnar sin kurs. Du kan även komma åt guiden från kontrollpanelen genom att expandera avsnittet Anpassning. Skriv ”Welcome” i sökfältet i webbläsaren och tryck på ESC på tangentbordet.

Navigering i snabbkonfigureringsguiden

I guiden Snabbkonfigurering navigerar du genom att trycka på följande tangenter:

 • pil uppåt och pil neråt på tangentbordet för att flytta mellan avsnittsnamnen på dragspelsmenyn.
 • Blanksteg eller retur på tangentbordet för att öppna ett avsnitt. När avsnittet är öppet ligger fokus på rubriken. Tryck på tabbtangenten för att gå till den underordnade listan. Den underordnade listan är kodad som radioknappar och gör det möjligt för dig att använda piltangenterna för att navigera mellan objekten. Om du stannar på ett objekt väljs det.
 • Tryck på blanksteg på tangentbordet för att aktivera eller inaktivera ett objekt.
 • Tryck på tabbtangenten på tangentbordet för att gå in i det öppna avsnittet på dragspelsmenyn och ändra alternativen i avsnittet. När du kommer till slutet av ett avsnitt går du vidare till rubriken för nästa avsnitt på dragspelsmenyn genom att trycka på tabbtangenten igen.

Navigering i steget Strukturer

I steget Strukturer måste du välja en struktur för att kunna använda det. Om du inte väljer en struktur används den befintliga strukturen.

Gå till en struktur för att läsa om den och förhandsgranska den. Du öppnar en länk där du kan läsa mer om kursstrukturerna genom att trycka på följande tangenter i den ordning som anges:

 1. Tryck på tabbtangenten på tangentbordet för att öppna en lista över länkar. Tryck på blanksteg på tangentbordet för att få en beskrivning.
 2. Tryck på tabbtangenten igen för att gå vidare till nästa länk, hjälpsidan.
 3. Tryck på tabbtangenten för att fortsätta visa exempel på innehåll. Det är den sista länken i steget.
 4. Tryck på tabbtangenten för att gå tillbaka till struktursteget.

Om du lämnar steget Strukturer öppnas den struktur som är vald när du går tillbaka till steget.

Välj en struktur som ska användas genom att trycka på blanksteg på tangentbordet för att välja den. Tryck på blanksteg igen för att avmarkera strukturen. Det här aktiverar och inaktiverar knappen Använd denna struktur.

Tangentbordstillgänglig omordning

På alla ställen där det går att ordna om objekt genom att dra och släppa kan du även göra det med tangentbordet. Med verktyget för omordning med tangentbordet visas objekten på sidan som en lista. Du kan ändra ordningen på objekten med hjälp av tangentbordskommandon.


Skärmläsare

Skärmläsare fungerar bäst med ChromeTM och JAWS® för Windows®-system samt Safari® och VoiceOver på en Mac®.

Blackboard Learn har satt samman en skärmläsarhandledning för användare som använder programmet via skärmläsare. Den innehåller information om hur systemet kan användas med skärmläsare.


Snabblänkar

Med hjälp av snabblänksverktyget kan en användare snabbt hitta alla rubriker eller avsnitt på en sida i Blackboard Learn-programmet och gå direkt till den. Snabblänksikonen längst upp till vänster öppnar ett popup-fönster som visar riktmärkes- och navigeringslänkarna på sidan.

Snabblänksverktyget öppnas från tangentbordet med Shift + Alt + L. Tryck på CTRL + ALT + M för att öppna Global Navigation Menu. Andra kortkommandon som kan användas på sidan visas också i snabblänksverktyget.


Matematiska formler i innehållsredigeraren

Funktionen för att skriva matematiska formler i innehållsredigeraren tillhandahålls av WIRIS och lanserades i SP 10. I SP 10 var WIRIS-pluginprogrammet en Java-applet. Det innebar att det inte gick att skriva matematiska formler på plattformar utan Java. I SP 12 är WIRIS-redigeraren baserad på JavaScript, vilket gör att Java inte längre behövs och det går nu att skriva matematiska formler med full funktionalitet på plattformar där Java inte kan användas i webbläsare, till exempel iOS. Funktionerna i WIRIS-matematikredigeraren finns inte på alla plattformar som kan köra webbläsare med JavaScript.

Övergången från den icke åtkomliga, applet-baserade redigeraren till den JavaScript-baserade redigeraren förbättrar tillgängligheten.


Interaktiva verktyg

Vi har gjort våra interaktiva verktyg (diskussionsforum, wikis, bloggar och loggböcker) lättare att använda. I varje version introduceras förbättringar av användbarheten för alla, särskilt de kunder som använder tekniska hjälpmedel. Den nya upplevelsen att läsa en tråd är enkel att ta in med skärmläsartekniken. Vi har även gjort sidan tydligare så att användare som bara använder skärmläsare och tangentbord har mindre att bläddra igenom när de navigerar i gränssnittet.

Mer information om Blackboards arbete för tillgänglighet finns på Blackboards webbplats.


* Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.


Blackboard Alexa Skill

Blackboard Alexa Skill är endast tillgängligt i USA.

Med Blackboard Alexa Skill kan du använda en Alexa-enhet för att ta reda på vad som händer i dina kurser. När du har länkat deras Blackboard-konton kan du fråga Alexa muntligen om vad som ska lämnas in i din kurs.

Alexa-appen och Alexa-enheterna kan vara fördelaktiga för deltagare med tillgänglighetsbehov kopplade till synnedsättning, nedsatt rörlighet, kognitiva nedsättningar eller nedsatt talförmåga.

Mer information om hur du konfigurerar och använder Blackboard Alexa Skill

Mer information om tillgänglighetsfunktionerna för Alexa på Amazons webbplats