Vi på Blackboard arbetar hela tiden för att säkerställa att alla våra produkter är tillgängliga och kan användas av alla användare, oavsett ålder, förmåga eller situation. Vi har länge haft en ledande position när det gäller tillgänglighet, och vi fortsätter att utforma och utveckla våra produkter i enlighet med de internationellt erkända riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 Nivå AA, liksom standarderna i avsnitt 508 i amerikanska lagen Rehabilitation Act. En tredje part utvärderar regelbundet vår programvara för att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls och upprätthålls.

Alla dokument finns endast på engelska.

Uppfyllande av tillgänglighetstandarder: Blackboard Learn med Ultra-gränssnittet

Mer om Blackboards arbete med tillgänglighet

Vid frågor eller problem är du välkommen att kontakta oss på [email protected].


Om hur sidorna i Blackboard Learn är uppbyggda

En logisk rubriksuppbyggnad används för att ordentligt strukturera sidan och göra det möjligt för användare att navigera utifrån rubriker. Rubriker används konsekvent i hela programmet. Det gör det möjligt för användaren att snabbt förstå en sidas struktur i programmet och snabbt gå vidare till rätt sidavsnitt eller innehållsobjekt.

En enkel H1-rubrik är obligatorisk och används för att identifiera den sida som användaren befinner sig på. I Blackboard Learn är sidrubriken, till exempel ”Kursdokument”, alltid en H1-rubrik.

H2-rubriker används för att markera viktiga avsnitt på en sida. De här rubrikerna är dolda och gör det möjligt för skärmläsaranvändare att direkt hoppa till alla viktiga sidavsnitt. En kurssida har t.ex. två H2-rubriker: en för kursmenyn och en för huvudinnehållet som finns direkt ovanför åtgärdsmenyn på innehållssidan.

H3-rubriker används oftast som rubriker för innehållsobjekt eller som viktiga innehållselement på en sida. Rubriken till en uppgift på sidan ”Kursdokument” är till exempel en H3-rubrik, så att användaren enkelt kan hitta uppgiften.

För att hålla sidan tydlig, är vissa element dolda tills de aktiveras genom att de fokuseras via musen eller tangentbordet. Vid fokusering blir elementen aktiva och följer standardmodeller för interaktion via tangentbord.

Ramar har tagits bort och ersatts med DIV och iFrames

Tekniska ändringar i den huvudsakliga navigationen i Blackboard Learn gör det enklare för synskadade användare att navigera.

Ramar har helt tagits bort från Learn-programmet och har ersatts med DIV och iFrames kompatibla med HTML5. Det här förbättrar sidutskrifter, tillgänglighet och sidnavigering.

Förändringen leder till förbättrad tillgänglighet för användare med skärmläsare, som kräver tydliga sidplatser och sidrubriker samt tydligt navigering.


Landmarks/riktmärken

Landmarks (riktmärken) tilldelas baserat på ARIA (Accessible Rich Internet Applications Suite). ARIA definierar ett sätt att göra webbinnehåll och webbprogram mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Riktmärken i Blackboard Learn innefattar:

 • application
 • banner
 • tillägg
 • innehållsinformation
 • kursmeny
 • innehållsyta
 • form
 • main
 • navigation
 • söka

Tangentbordsnavigering i Blackboard Learn

Industristandarden för tangentbordsinteraktion används i hela Blackboard Learn för att hoppa mellan menyer, öppna menyer och välja objekt i en meny. Mönster för tangentbordsnavigering skiljer sig åt mellan webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), men interaktionen inom en viss webbläsare är allmän och konsekvent. I avsnitten nedan står det tydligt utmärkt när navigeringen skiljer sig åt mellan gränssnitt och kursvyer i Blackboard Learn.

Om du använder en Mac med Firefox eller Safari och har problem med att navigera via tangentbordet kan du granska och uppdatera ditt operativsystem och dina webbläsarinställningar. Det säkerställer att de är riktigt konfigurerade för tangentbordnavigering. Mer information finns i:

Tangentbordsnavigering i innehållsredigeraren

Innehållsredigeraren i Blackboard Learn™ baseras på teknik från en tredje part, TinyMCE. Den har tillgängliga kontrollknappar, såväl som tangentbordsgenvägar för formatering av det innehåll som skapas med den. Innehållsredigeraren öppnas på olika ställen i kurserna, till exempel när du deltar i diskussioner.

Om du vill gå till verktygsfältet i innehållsredigeraren med hjälp av tangentbordet klickar du på Alt + F10. Klicka på Fn + Alt + F10 om du har en Mac. Använd piltangenterna för att välja ett alternativ, till exempel en punktlista.

Globala kortkommandon

Globala kortkommandon har fastställts för vanliga åtgärder inom Blackboard Learn.

 • Tabbtangenten: hoppa till länkar, fält och alternativ på en sida.
 • Skift- + tabbtangenten: hoppa till föregående länkar, fält och alternativ.
 • Returtangenten: välj länkar och funktioner, aktivera alternativ och expandera minimerade delar.
 • Mellanslagstangenten: välj eller växla mellan alternativ.
 • Uppåt- och nedåtpilarna: öppna rullgardinsmenyer som har en Tillämpa- eller Kör-funktion för att aktivera ett alternativ; gå mellan alternativen i en lista.
 • Så här gör du för att öppna rullgardinsmenyer som inte har en Tillämpa- eller Kör-funktion: Tabba dig fram till rullgardinsmenyn och öppna den genom att trycka på returtangenten. Använd Alt/Alternativ samt upp- och nedpilarna när du ska välja ett alternativ.

Innehållssida

På kursinnehållssidan kan du använda ditt tangentbord för att flytta ett objekt till en ny plats, flytta ett objekt till en expanderad mapp och flytta en mapp till en annan expanderad mapp. Det kan endast finnas två nivåer med mappar.

 1. Använd Tab-tangenten för att gå till flyttikonen för en fil eller mapp.
 2. Tryck på Retur för att aktivera flyttningsläget.
 3. Välj en plats med piltangenterna.
 4. Tryck på Retur för att släppa objektet på den nya platsen.

Skärmläsare

Skärmläsare fungerar bäst med ChromeTM och JAWS® för Windows®-system samt Safari® och VoiceOver på en Mac®.

Blackboard Learn har skapat en guide för användare som använder programmet via skärmläsare. Den innehåller information om hur de använder systemet på bästa sätt.


Matematiska formler i innehållsredigeraren

Funktionen för att skriva matematiska formler i innehållsredigeraren tillhandahålls av WIRIS och lanserades i SP 10. I SP 10 var WIRIS-pluginprogrammet en Java-applet. Det innebar att det inte gick att skriva matematiska formler på plattformar utan Java. I SP 12 är WIRIS-redigeraren baserad på JavaScript, vilket gör att Java inte längre behövs och det går nu att skriva matematiska formler med full funktionalitet på plattformar där Java inte kan användas i webbläsare, till exempel iOS. Funktionerna i WIRIS-matematikredigeraren finns inte på alla plattformar som kan köra webbläsare med JavaScript.

Övergången från den icke åtkomliga, applet-baserade redigeraren till den JavaScript-baserade redigeraren förbättrar tillgängligheten.


Interaktiva verktyg

Vi har gjort våra interaktiva verktyg (diskussionsforum, wikis, bloggar och loggböcker) lättare att använda. I varje version introduceras förbättringar av användbarheten för alla, särskilt de kunder som använder tekniska hjälpmedel. Den nya upplevelsen att läsa en tråd är enkel att ta in med skärmläsartekniken. Vi har även gjort sidan tydligare så att användare som bara använder skärmläsare och tangentbord har mindre att bläddra igenom när de navigerar i gränssnittet.

Mer information om Blackboards arbete för tillgänglighet finns på Blackboards webbplats.


* Påståenden rörande vår produktutveckling, inklusive nya produkter och framtida uppgraderingar, uppdateringar och förbättringar, utgår från våra avsikter i skrivande stund. Våra initiativ kan dock komma att ändras, senareläggas eller överges utan föregående meddelande. Vi lämnar inga som helst garantier för att några sådana erbjudanden, uppgraderingar, uppdateringar eller funktionaliteter kommer att finnas tillgängliga förrän de blir allmänt tillgängliga för våra kunder.