Var hittar jag mina gruppuppgifter?

Din lärare kan lägga upp gruppuppgifter på olika platser i kursen. Du kan hitta gruppuppgifter via alternativen Uppgifter eller Grupper i kursmenyn. Eller så kan läraren baka in gruppuppgifterna i innehållet för enskilda veckor. Gruppuppgifter kan även ligga i panelen Mina grupper efter kursmenyn. Du kan fråga dina lärare hur just din kurs är uppbyggd.

Lärare kan ställa in så att uppgifter blir tillgängliga för gruppen efter ett visst datum eller efter att du har slutfört ett visst arbete. Du kanske till exempel måste markera att du är färdig med en föreläsning innan du får påbörja en gruppuppgift. Kontakta din lärare om du inte hittar en gruppuppgift som du tror att du bör ha tillgång till.

Om din grupp lämnar in arbetet efter förfallodagen visas SEN och eventuellt kan ni få resultatavdrag.


Skicka in gruppuppgifter

Läraren ger er all information som gruppen behöver för att klara av gruppuppgiften. Det är en i gruppen som måste lämna in gruppuppgiften. Alla i en grupp får samma resultat för gruppuppgifter.

Om du är den i gruppen som ska lämna in en gruppuppgift måste du klicka på Skicka. Om du inte gör det får inte läraren den slutförda gruppuppgiften.

Om läraren inte har ställt in att flera försök är tillåtna kan du bara skicka in gruppuppgifter en gång. Kontrollera att du har bifogat de filer som behövs för uppgiften innan du klickar på Skicka.

 1. Välj det alternativ i kursmenyn som leder till gruppuppgiften, till exempel Uppgifter. Klicka på gruppuppgiftens namn.

  -ELLER-

  Välj ditt gruppnamn på panelen Mina grupper. Klicka på uppgiftens namn under Gruppuppgifter på grupphemsidan.

 2. Gå igenom instruktioner, förfallodatum och möjliga poäng på sidan Ladda upp uppgiften och ladda ner de filer din lärare tillhandahåller.
 3. Klicka på Skapa inlämning för att expandera området där du kan skriva in din inlämning. Du kan använda redigerarens alternativ för att formatera din text.
 4. Markera Bläddra på min dator för att ladda upp en fil från datorn.

  -ELLER-

  Dra filer från din dator till ”Hot Spot-området” under Bifoga filer. Om webbläsaren tillåter det kan du också dra en mapp med filer. Filerna laddas upp en och en. Om det inte går att skicka in gruppuppgiften efter att du laddat upp en mapp tar du bort mappen genom att klicka på Bifoga inte i mappens rad. Du kan dra filerna var för sig och skicka igen.

  Du kan använda filnamnet eller ange ett annat namn på filen.

 5. Du kan även skriva kommentarer om gruppens inlämnade arbete.
 6. Klicka på Skicka.

  Se till att du väljer Skicka eller Spara utkast innan du navigerar till en annan kursyta. Ditt arbete sparas INTE automatiskt. Om du inte väljer Skicka eller Spara utkast kan inte andra gruppmedlemmar se ditt arbete. De ser dock att du har arbetat med gruppinlämningen och det kan göra dem förvirrande.

 7. Efter att du skickat in visas sidan Granska inlämningshistorik. Du ser information om den inlämnade gruppuppgiften och ett meddelande med ett bekräftelsenummer. Du kan kopiera och spara det här numret som bevis på att gruppen har lämnat in uppgiften. För gruppuppgifter med flera försök får ni ett nytt nummer varje gång ni skickar in. Om din institution har aktiverat e-postaviseringar för inlämningskvitton får du också ett e-postmeddelande med ett bekräftelsenummer och detaljer varje gång du skickar in kursarbete.

  Om en äldre version av Blackboard Learn används på din institution kan du inte dra och släppa filer som ska laddas upp och du ser inga bekräftelsenummer eller får några inlämningskvitton.


Spara en gruppuppgift som utkast för att skicka in senare

Om du vill spara ditt arbete och fortsätta senare klickar du på Spara utkast på sidan Överföra uppgiften. Det du har skrivit och filer sparas på sidan. När du kommer tillbaka kan du fortsätta att arbeta.

En i gruppen kan spara gruppuppgiften som utkast, och sedan kan någon annan i gruppen fortsätta arbetet senare och sedan skicka in uppgiften.

 1. Gå tillbaka till gruppuppgiften och klicka på gruppuppgiftens namn.
 2. Klicka på Fortsätt på sidan Granska sändningshistorik.
 3. Gör dina ändringar på sidan Ladda upp uppgiften.
 4. Du kan även skriva kommentarer om din inlämning.
 5. Klicka på Skicka. Sidan Granska inlämningshistorik öppnas med information om den inlämnade gruppuppgiften.

När ni är färdiga med en gruppuppgift måste någon klicka på Skicka. Om ingen gör det får inte läraren grupparbetet som ni har gjort.


Skicka in en gruppuppgift på nytt

Din lärare kan tillåta att du skickar in en gruppuppgift mer än en gång av flera orsaker. Din lärare kan till exempel kommentera ditt första utkast, och sedan får du tillfälle att försöka att förbättra ditt arbete.

Kanske kommer ni på att ni har gjort något fel i en gruppuppgift efter att ni har lämnat in den. Det är dock möjligt att ni inte får skicka in uppgiften på nytt. Kontakta din lärare för att be att få skicka in uppgiften igen.

Om ni får göra ett nytt försök klickar ni på uppgiften i kursen. Starta ny visas då på sidan Granska sändningshistorik.


Anonymt bedömda gruppuppgifter

På sidan Ladda upp uppgift kan du se om gruppuppgiften bedöms anonymt.

I så fall ser inte läraren vilka det är som har gjort gruppuppgiften under bedömningen. Din lärare kan välja att bedöma uppgifter anonymt för att förhindra partiska bedömningar.

Du bör inte lägga in någon information i arbetet du lämnar in som kan avslöja vem du är. Skriv inte ditt namn eller gruppens namn på filer som du laddar upp eller i kommentarer.


Vanliga frågor

Varför kan jag inte öppna en gruppuppgift?

Kontakta din institutions support. De kan hjälpa dig att felsöka och ladda ner program som du behöver. Om du inte vet hur du kommer i kontakt med dem letar du efter tekniksupport på din institutions webbplats eller söker på internet efter din institutions namn + Blackboard + hjälp eller support. Kontrollera att du har en webbläsare och ett operativsystem som fungerar tillsammans med lärosätets version av Blackboard Learn.

Varför kan jag inte hitta vår gruppuppgift?

Din lärare bestämmer vilket datum en gruppuppgift blir tillgänglig. Kanske måste du även uppfylla andra kriterier för att få påbörja en uppgift. Du kanske till exempel måste markera en föreläsning som genomgången först. Kontakta din lärare för mer information.

Min lärare fick inte vår gruppuppgift. Vad ska jag göra?

Du måste diskutera problemet med din lärare.

Hur redigerar jag en gruppuppgift eller skickar in den på nytt?

Du kan inte ändra i en inlämnad gruppuppgift, men du kan eventuellt lämna in den på nytt. Inte alla gruppuppgifter får skickas in igen. Kontrollera om ni kan skicka in en uppgift fler än en gång. Om det inte går och ni har gjort något fel måste ni kontakta er lärare och be att få skicka in uppgiften igen.

Om din lärare tillåter att ni skickar in en gruppuppgift fler än en gång i Original-kursvyn finns alternativet Starta ny på sidan Granska inlämningshistorik. Öppna sidan Granska inlämningshistorik genom att klicka på länken till gruppuppgiften i kursen.

Hur vet jag om en gruppuppgift har bedömts?

I den gamla kursvyn visas alla resultat på sidan Mina resultat. Mina resultat brukar finnas i kursmenyn. Kursmenyn finns till vänster i kursfönstret. Om alternativet Mina resultat inte finns i kursmenyn väljer du alternativet Verktyg och sedan Mina resultat. Om ni har lämnat in en gruppuppgift, men den inte har blivit bedömd än visas ett utropstecken bredvid gruppuppgiftens namn.

Om gruppuppgiften har skickats in och bedömts visas resultatet på uppgiftsraden. Om du vill se mer information öppnar du sidanGranska sändningshistorik genom klicka på uppgiftens namn.

Mer om Mina resultat