Kom igång med SafeAssign i Blackboard Learn

Om du har använt SafeAssign innan kan du komma igång direkt med dessa instruktioner. Läs mer om hur SafeAssign arbetar för att uppmuntra originalitet i deltagarinlämningar.

Aktivera SafeAssign för uppgifter och prov


Kom igång med SafeAssign

Så här fungerar SafeAssign

SafeAssign jämför inskickade uppgifter med en uppsättning akademiska uppsatser för att hitta områden med överlappning mellan den inskickade uppgiften och befintliga arbeten.

SafeAssign är effektivt både som ett avskräckningsmedel och som ett utbildningsverktyg. Använd SafeAssign för att kontrollera originaliteten i uppgiftsinlämningar och skapa möjligheter för deltagare att lära sig hur man hänvisar till källor på rätt sätt istället för att skriva om.

SafeAssign baseras på en unik textmatchningsalgoritm som kan upptäcka exakta och inexakta matchningar mellan en uppsats och källmaterial. Inlämningar jämförs med flera olika databaser:

  • Global Reference Database: Innehåller 15 miljoner uppsatser som skickats in frivilligt av studenter på institutioner som är kunder hos Blackboard för att hjälpa till att förhindra plagiering mellan institutioner.
  • Dokumentarkiv på institutionen: Innehåller alla uppsatser som skickats in till SafeAssign av användare på respektive institution.
  • Internet: SafeAssign söker efter matchande text på hela Internet med hjälp av en intern söktjänst.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: Över 3 000 publicerade titlar, 4,5 miljoner dokument och över 200 ämneskategorier från 1970-talet till nutid som omfattar allt ifrån marknadsföring till genusvetenskap.

Global Reference Database

Blackboards globala referensdatabas är en separat databas dit kursdeltagare frivilligt skickar in kopior av sina uppsatser för att främja originalitet. Den här databasen är separat från varje institutions interna databas där alla uppsatser lagras av respektive institution. Deltagarna kan välja att kontrollera sina uppsatser utan att skicka in dem till Global Reference Database. Deltagare skickar in sina uppsatser frivilligt och går med på att inte radera uppsatser i framtiden. Inlämningar till den globala referensdatabasen är extra kopior som skickas in frivilligt i syfte att främja originalitet. Blackboard äger inte inskickade rapporter.

Föreslå en ny URL

Det här verktyget är endast tillgängligt i Blackboard Learn-kurser med den ursprungliga kursvyn

Med verktyget URL Adder kan du föreslå ytterligare webbplatser och webbsidor för SafeAssign som inte har flaggats eller refererats till i originalitetsrapporter.

Verktyget är tillgängligt för lärare via: Kursverktyg > SafeAssign > URL Adder. Välj Föreslå URL på sidan SafeAssign om du vill skicka in en webbadress.

Om en användare föreslår en viss webbsida försöker SafeAssign inkludera alla tillgängliga sidor under huvudadressen. Om till exempel föreslås http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx kommer den försöka hitta alla webbplatser som är kopplade till http://www.blackboard.com huvudadressen.

Alla URL-adresser som inkluderas med URL Adder finns tillgängliga för alla SafeAssign-användare och-institutioner, vilket innebär att det kan vara till allas fördel att föreslå en URL-adress.


Filer som stöds

SafeAssign har endast stöd för filtyper som kan konverteras till oformaterad text, däribland följande typer: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML och HTM. Det går inte att använda kalkylbladsfiler.

SafeAssign godtar även ZIP-filer och bearbetar filer som matchar dessa filtyper.

SafeAssign räknar och visar det totala antalet bilagor i en inlämning och även antalet bilagor som SafeAssign bearbetat. SafeAssign bearbetar och skapar endast originalitetsrapporter för bilagor som matchar de filtyper som stöds. För filtyper som inte stöds utelämnar originalitetsrapporten från SafeAssign matchande poäng.


SafeAssign originalitetsrapporter

När en uppsats har bearbetats genereras en rapport med andelen text i inlämningen som matchar befintliga källor. Rapporten visar de misstänkta källorna till varje del av den inskickade uppsatsen som får en matchning. Du kan ta bort matchande källor från rapporten och bearbeta den igen om uppsatsen är en fortsättning på ett arbete som tidigare har skickats in av samma deltagare.

Läs rapporten noga och utred om varje textblock är korrekt källhänvisat.

Mer information om SafeAssign-originalitetsrapporter


SafeAssign i praktiken

Få mer information om hur du använder SafeAssign i din kurs!