Kom i gang med SafeAssign i Blackboard Learn

Hvis du har brukt SafeAssign tidligere, kan du komme raskt i gang med disse instruksjonene. Les mer for å finne ut hvordan SafeAssign legger til rette for originalt innhold i studentinnsendinger.

Aktiver SafeAssign for oppgaver og prøver


Kom i gang med SafeAssign

Slik fungerer SafeAssign

SafeAssign sammenligner innleverte oppgaver med et utvalg akademiske artikler for å finne områder som overlapper med den innleverte oppgaven og eksisterende verk.

SafeAssign er både avskrekkende og et pedagogisk verktøy. Bruk SafeAssign til å gå gjennom originalitet i oppgaveinnsendinger og opprette muligheter for å hjelpe studenter med å identifisere hvordan de kan henvise til kilder på riktig måte i stedet for å omskrive.

SafeAssign er basert på en unik teksttilpasningsalgoritme som kan påvise eksakt og ueksakt samsvar mellom artikler og kildemateriell. Innsendinger jevnføres med flere databaser:

  • Global Reference Database: Inneholder oppgaver som studenter har sendt inn frivillig fra institusjoner som bruker Blackboard, for å hindre plagiat på tvers av institusjoner.
  • Institusjonens dokumentarkiv: Inneholder alle oppgaver brukere sender til SafeAssign av i sine respektive institusjoner.
  • Internett: SafeAssign søker etter samsvarende tekst på Internett ved å bruke en intern søketjeneste.
  • ProQuest ABI / Inform Journal Database: Mer enn 3000 publikasjoner, 4,5 millioner dokumenter og over 200 dagsaktuelle kategorier fra 1970-tallet til i dag, om alt fra markedsføring til kvinneforskning.

Global Reference-databasen

Blackboards Global reference-database er en egen database der studenter frivillig kan donere kopier av oppgavene sine for å fremme originalt arbeid. Den er atskilt fra hver institusjons interne database – der alle oppgaver lagres av selve institusjonene. Studentene står fritt til å velge alternativet for å sjekke oppgavene sine uten å sende dem til Global reference-databasen. Studenter sender inn oppgavene sine til databasen frivillig, og de godtar å ikke slette oppgavene i fremtiden. Innsendinger til Global reference-databasen er ekstra kopier som er gitt frivillig for å fremme originalt arbeid. Blackboard hevder ikke eierskap for innsendte oppgaver.

Foreslå en ny nettadresse

Dette verktøyet er bare tilgjengelig i Blackboard Learn-emner ved bruk av Original-emnevisningen

Hvis det er andre nettsider og nettsteder du vil ha med i SafeAssign, og som ikke er flagget eller vist til i Originality Reports, kan du foreslå dem med URL Adder-verktøyet.

URL Adder-verktøyet er tilgjengelig for undervisere via Emneverktøy > SafeAssign > URL Adder. Velg Foreslå nettadresseSafeAssign-siden for å sende inn nettadresser.

Hvis en bruker foreslår en spesifikk nettside, prøver SafeAssign å inkludere alle nettsider som er tilgjengelige på nettstedets domene. Hvis du for eksempel foreslår http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx, prøver SafeAssign å finne alle nettsider som er tilknyttet http://www.blackboard.com-domenet.

Eventuelle nettadresser som inkluderes via URL Adder-verktøyet, blir gjort tilgjengelig for alle SafeAssign-brukere og -institusjoner, noe som betyr at alle som bruker SafeAssign, kan ha nytte av dem.


Filer som støttes

SafeAssign støtter bare filtyper som kan konverteres til vanlig tekst, deriblant disse: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML og HTM. Regneark støttes ikke.

SafeAssign godtar også ZIP-filer og behandler filer som samsvarer med disse filtypene.

SafeAssign teller og viser det totale antallet av vedlegg i en innsending, i tillegg til antallet vedlegg som behandles av SafeAssign. SafeAssign behandler og oppretter bare Originality Reports for vedlegg som bruker støttede filtyper. For ustøttede filtyper utelates den samsvarende poengsummen fra SafeAssign Originality Report.


SafeAssign Originality Reports

Etter at en innsending er behandlet, genereres det en rapport med detaljer om prosentverdien av tekst i den innsendte oppgaven som samsvarer med eksisterende kilder. Rapporten viser mistenkelige kilder for hver del av den innsendte oppgaven der det finnes samsvar. Hvis oppgaven er en fortsettelse av noe studenten har sendt inn tidligere, kan du slette kilder det gis treff i, fra rapporten og kjøre den på nytt.

Les rapporten nøye, og undersøk om det er henvist til kilder for hver tekstblokk.

Mer om SafeAssign Originality Reports


SafeAssign i praksis

Lær hvordan du bruker SafeAssign på emnet ditt!