Aktivera anonym bedömning

Du kan aktivera anonym bedömning för uppgifter och test som inte innehåller de inbyggda frågetyperna. Du kan bara lägga till text och filer till anonymt bedömda uppgifter och tester.

Deltagarnas namn är dolda under din bedömning och visas först när du publicerar alla resultat.

Du kan inte dölja eller visa deltagarnas namn efter att deltagarna öppnar en uppgift eller ett test eller lämnar in försök.

The Assignment settings panel is open with the "Hide student names" checkbox selected and the Anonymous grading section highlighted.

När du döljer namn kan du inte lägga till frågor, återanvända frågor eller välja dessa inställningar:

  • Tillåt klasskonversationer
  • Samla in inlämningar offline
  • Tilldela till grupper

Mer information om anonym bedömning


Aktivera parallell bedömning

Du kan ge vissa användare i dina kurser i uppdrag att bedöma specifika uppsättningar av uppgifter som lämnats in. Bedömare kan inte se andra bedömares bedömningar, återkoppling, anteckningar i deltagarfiler eller kriterier. De bedömer parallellt och lämnar provisoriska resultat. Standardrollerna för bedömning innefattar lärare, bedömare och assistenter.

Lärarollen är som standard den slutgiltiga bedömaren eller den som förenar resultat. Den som förenar resultat granskar de provisoriska resultaten och beslutar om det slutgiltiga resultatet som deltagare ser. Du kan tilldela behörigheten att förena resultat till en eller flera användare med bedömningsrättigheter och ta bort din behörighet att förena resultat.

Mer om parallella bedömare och personer som förenar resultat

Du kan aktivera parallell bedömning och tilldela bedömare när du skapar en uppgift. Du kan också aktivera parallell bedömning efter det att deltagare skickat in inlämningar. Systemet tilldelar slumpmässigt bedömare som du väljer så att varje deltagare har två bedömare för uppgiften. Arbetsbelastningen med bedömning fördelas jämt bland bedömarna. Bedömare kan bara öppna inlämningar från deltagare som tilldelats dem.

Deltagare aviseras inte om att uppgiften har mer än en bedömare, såvida du inte informerar dem om det. Deltagarna ser bara det slutgiltiga resultatet och den feedback som den som förenar resultat lämnar.

För tillfället kan du inte skapa grupper eller lägga till frågor när parallell bedömning är aktiverad. Bedömare, assistenter och kursbyggare kan inte aktivera eller inaktivera parallell bedömning.

I panelen Uppgiftsinställningar väljer du kryssrutan Två bedömare per deltagare i avsnittet Parallell bedömning.

Välj länken Tilldela bedömare som visas. På sidan Tilldela bedömare kan du välja bedömare och vilka som ska förena resultat.

The Assignment settings panel is open with the "2 graders per student" checkbox selected and the Evaluation options section pointed and highlighted.