Aan de slag met SafeAssign in Blackboard Learn

Als je SafeAssign al eerder hebt gebruikt, kun je meteen beginnen met deze instructies. Lees meer over hoe SafeAssign werkt om originaliteit in de inzendingen van studenten te stimuleren.

SafeAssign inschakelen voor opdrachten en toetsen


Aan de slag met SafeAssign

Hoe werkt SafeAssign?

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set academische verhandelingen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel. Gebruik SafeAssign om inzendingen te beoordelen op originaliteit en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen.

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een werkstuk en bronmateriaal vaststelt. Inzendingen worden vergeleken met verschillende databases:

  • Global Reference Database: bevat meer dan 15 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
  • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
  • Internet: SafeAssign maakt gebruik van een interne zoekservice.
  • ProQuest ABI/Inform Journal Database: een database met meer dan 3000 publicaties, 4,5 miljoen documenten en meer dan 200 onderwerpcategorieën vanaf de jaren zeventig tot heden met onderwerpen die variëren van adverteren tot vrouwenstudies.

Global Reference Database

De Global Reference Database van Blackboard is een speciale database waarin studenten op vrijwillige basis werkstukken kunnen opslaan om plagiaat tegen te gaan. Deze database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle werkstukken worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de Global Reference Database. Studenten zijn vrij om hun werkstukken op te slaan in de Global Reference Database, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen paper achteraf te verwijderen. Werkstukken in de Global Reference Database zijn kopieën en zijn uitsluitend bedoeld om plagiaat te voorkomen. Blackboard maakt geen enkele aanspraak op het eigendom van ingezonden werkstukken.

Een nieuwe URL voorstellen

Deze tool is alleen beschikbaar in Blackboard Learn-cursussen die de originele cursusweergave gebruiken.

Met behulp van de tool URL Adder kun je extra webpagina's en websites voorstellen aan SafeAssign die mogelijk niet zijn gemarkeerd of doorzocht voor originaliteitsrapporten.

De tool URL Adder tool is voor cursusleiders toegankelijk via: Cursustools > SafeAssign > URL Adder. Selecteer hiervoor URL voorstellen op de pagina SafeAssign om het adres van de bron op te geven.

Als een gebruiker een bepaalde webpagina voorstelt, zal SafeAssign proberen om alle webpagina's op te nemen die beschikbaar zijn onder de basis-URL van de website. Als bijvoorbeeld http://www.blackboard.com/about-us/index.aspx wordt voorgesteld, wordt er geprobeerd om alle webpagina's te vinden die vallen onder de basis-URL http://www.blackboard.com voor de website.

Alle URL's die worden toegevoegd met de tool URL Adder zijn beschikbaar voor alle SafeAssign-gebruikers en -instellingen. Het voorstellen van URL's kan dus zinvol zijn voor de hele SafeAssign-community.


Ondersteunde bestanden

SafeAssign ondersteunt alleen bestandstypen die kunnen worden geconverteerd naar tekst zonder opmaak, zoals deze bestandstypen: DOCX, DOC, PPT, PPTX, PDF, TXT, ODT, RTF, HTML en HTM. Spreadsheetbestanden worden niet ondersteund.

SafeAssign kan ook overweg met ZIP-bestanden en verwerkt dan de ingepakte bestanden met een van de bovenstaande bestandstypen.

SafeAssign telt en vermeldt het totale aantal bijlagen van een inzending, evenals het aantal bijlagen dat door SafeAssign is verwerkt. SafeAssign verwerkt en genereert alleen Originality Reports voor bijlagen met een ondersteund bestandstype. In het geval van een niet-ondersteund bestandstype wordt er geen score vermeld in het originaliteitsrapport van SafeAssign.


Originaliteitsrapporten van SafeAssign

Nadat een inzending is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Je kunt overeenkomende bronnen verwijderen uit het rapport en het werkstuk opnieuw verwerken als het werkstuk een vervolg is op werk dat eerder is ingeleverd door de student.

Lees het rapport zorgvuldig door en stel vast of er een bronvermelding voor het tekstblok is toegevoegd.

Meer informatie over originaliteitsrapporten van SafeAssign


SafeAssign in de praktijk

Lees hier meer over het gebruiken van SafeAssign in je cursus.