This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Du kan bedöma enskilda personer och gruppers deltagande i en blogg. Du kan bedöma kvaliteten på diskussionen och även antalet poster och kommentarer som en person eller en kursgrupp bidrar med.

Så här fungerar bloggresultat

När du aktiverar bedömning för en blogg skapas automatiskt en kolumn i Kursadministration och resultat. När deltagare lämnar in bloggar visas ikoner i Kursadministration och resultat, på bloggämnessidan och på sidan Behöver bedömas:

 • Ikonen för Behöver bedömas visas när en deltagaraktivitet har uppfyllt de krav som du har valt i blogginställningarna. Om du till exempel väljer att meddelas när fyra deltagare skickat in inlämningar visas ikonen när minst fyra deltagare har skickat in sina bloggar.
 • Ikonen Pågår visas när följande inträffar:
  • Deltagaraktiviteten inte uppfyller det lägsta antalet som du har ställt in.
  • Du har inte markerat kryssrutan Visa deltagare med statusen ”behöver bedömas” i blogginställningarna.

Du kan bedöma en bloggpost i Kursadministration och resultat, på sidan Behöver bedömas eller genom att gå till Kontrollpanelen > Kursverktyg > Bloggar i en kurs.

Du kan bestämma om deltagarna ska kunna se resultat och återkoppling i Mina resultat genom att redigera kolumninformationen i Kursadministration och resultat.

Mer om resultatkolumner och -objekt i Kursadministration och resultat

När du bedömer deltagares bloggposter visas resultaten direkt i Kursadministration och resultat. När du redigerar ett tilldelat resultat på bloggämnessidan uppdateras Kursadministration och resultat.


Ändra ett ämne från bedömt till inte bedömt

Du kan inte ändra ett bedömt bloggämne till inte bedömt. Du måste radera det bedömda bloggämnet från listsidan med bloggar och Kursadministration och resultat och skapa ett nytt, icke bedömt ämne.

Alternativt kan du bevara poster genom att ange att bloggens kolumn Kursadministration och resultat inte ska tas med i uträkningar. I grund och botten ses bloggen fortfarande som bedömd i Kursadministration och resultat, men tilldelade resultat ignoreras i andra uträkningar.


Bedöma individuella bloggposter

Du kan påbörja bedömningsprocessen för bloggar från Kursadministration och resultat, sidan Behöver bedömas och sektionen KursverktygKontrollpanelen.

 1. Välj vilka bloggposter som du vill bedöma på bloggämnessidan. Användarens bloggposter öppnas i innehållsramen.
 2. Ange en poängsumma i rutan Resultat. Om du har kopplat ett kriterium till den här bedömda bloggen visar du och slutför kriteriet.
 3. Ändra ett befintligt resultat genom att klicka på rutan Resultat och ändra resultatet.
 4. Du kan också lägga till återkoppling till deltagaren i rutan Återkoppling till deltagare. Klicka på ikonen för redigeraren som representeras av bokstaven A för att öppna redigerarens popup-fönster. Du kan bädda in en ljud-/videoinspelning med återkoppling i redigeraren när du bedömer bloggar.
 5. Klicka på Lägg till anteckningar för att lämna anteckningar som endast visas för dig och rollen bedömare.
 6. Klicka på Skicka för att lägga till resultat, återkoppling och bedömningsanteckningar i Kursadministration och resultat.

Bedöma en gruppblogg

På bloggämnessidan kan du läsa alla poster i en gruppblogg och ange ett resultat för alla medlemmarna. Om du inte har gett en av gruppmedlemmarna något resultat visas ikonen för Behöver bedömas i Kursadministration och resultat, på bloggämnessidan i listan Alla gruppmedlemmar och gruppbloggen visas på sidan Behöver bedömas.

Sidpanelen för bedömning, med alla gruppmedlemmar, visas på gruppbloggens sida.

När du anger ett resultat för en gruppblogg kommer resultatet automatiskt att ges till alla medlemmar i gruppen. Alla medlemmar tilldelas ett resultat, även om en medlem inte har bidragit. Du kan dock ändra det resultatet. Deltagarna kan se sina gruppbloggresultat i Mina resultat och i gruppbloggen genom att välja sitt namn på menyn Alla gruppmedlemmar.


Ge olika resultat till gruppmedlemmar

Du kan ge en enskild deltagare i gruppen ett annat resultat än resten av gruppen. Om du ändrar en gruppmedlems resultat och sedan ger ett nytt resultat till gruppen, påverkar inte det nya gruppresultatet den enskilda medlemmens resultat. Deltagarna ser bara sina egna resultat och inte de andra gruppmedlemmarnas resultat.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för att ändra gruppresultatet för en medlem. Ange ett nytt resultat och klicka på kryssmarkeringsikonen för att spara det. Detta resultat blir ett justerat resultat.

Gruppens resultat och den enskilda gruppmedlemmens redigerade resultat visas i Kursadministration och resultat. Cellerna i kolumnen för gruppbloggen är nedtonade för kursdeltagare som inte är med i aktuell grupp.


Ändra tillbaka en gruppmedlems resultat

Du kan återställa en gruppmedlems ändrade resultat till det ursprungliga gruppresultatet som alla gruppmedlemmar fick.

Klicka på pennikonen i sidpanelen för bedömning för medlemmen med det redigerade resultatet. När du klickar på vänsterpilen ändras resultatet tillbaka till det ursprungliga gruppresultatet. Justeringsikonen försvinner och ändringen visas i Kursadministration och resultat.