Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Gallwch raddio cyfranogiad mewn blogiau ar gyfer unigolion a grwpiau. Gallwch raddio ansawdd y drafodaeth, yn ogystal â'r nifer o gofnodion a sylwadau a wneir gan unigolyn neu grŵp cwrs.

Sut mae graddau blog yn ymddwyn

Pan fyddwch yn galluogi graddio ar gyfer blog, crëir colofn yn awtomatig yn y Ganolfan Raddio. Wrth i fyfyrwyr gyflwyno blogiau, bydd eiconau’n dechrau ymddangos yn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen pwnc y blog, ac ar y dudalen Angen Graddio:

 • Mae’r eicon Angen Graddio yn ymddangos pan fydd gweithgarwch myfyriwr wedi bodloni’r trothwy rydych chi’n ei ddewis yng ngosodiadau’r blog. Er enghraifft, os fyddwch yn dewis cael eich hysbysu wedi i bedwar o fyfyrwyr gyflwyno eu gwaith, bydd yr eicon hwn yn ymddangos wedi i bedwar o fyfyrwyr o leiaf gyflwyno eu blogiau.
 • Mae’r eicon Ar y Gweill yn ymddangos pan fydd yr amodau hyn yn digwydd:
  • Nid yw gweithgarwch myfyrwyr yn bodloni’r isafswm a osodwyd gennych.
  • Ni ddewisoch y blwch ticio Dangos cyfranogwyr yn y statws angen graddio yng ngosodiadau’r blog.

Gallwch raddio cyflwyniad blog yn y Ganolfan Raddau, ar y dudalen Angen Graddio, neu drwy fynd i’r Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Blogiau mewn cwrs.

Golygwch y wybodaeth golofn yn y Ganolfan Raddau i benderfynu a all myfyrwyr weld eu graddau ac adborth neu beidio yn Fy Ngraddau.

Mwy ar golofnau gradd ac eitemau yn y Ganolfan Raddau

Wrth i chi raddio cyflwyniadau myfyrwyr, mae’r graddau’n dangos ar unwaith yn y Ganolfan Raddau. Pan fyddwch yn golygu gradd a neilltuir o dudalen pwnc y blog, diweddarir y Ganolfan Raddau.


Newid pwnc o wedi ei raddio i heb ei raddio

Ni allwch newid blog a raddiwyd i heb ei raddio. Mae angen i chi ddileu'r blog a raddiwyd o dudalen rhestru'r Blogiau a'r Ganolfan Raddau, a chreu pwnc heb ei raddio newydd.

Fel arall, i gadw cofnodion, gosodwch golofn Ganolfan Raddau'r blog i beidio â chael ei chynnwys mewn cyfrifiadau. Mewn gwirionedd, mae'r blog yn parhau i gael ei ystyried fel graddiwyd gan y Ganolfan Raddau, ond anwybyddir unrhyw ganlyniadau neu raddau a neilltuir mewn cyfrifiadau eraill.


Graddio cyflwyniadau blog unigol

Dechreuwch raddio blogiau o’r Ganolfan Raddau, y dudalen Angen Graddio, ac yna’r adran Offer y Cwrs yn y Panel Rheoli.

 1. Ar dudalen pwnc y blog, dewiswch y cofnod neu gofnodion blog i'w graddio. Mae cofnod neu gofnodion blog y defnyddiwr yn agor yn y ffrâm gynnwys.
 2. Teipiwch gyfanswm pwyntiau yn y blwch Gradd. Os cydgysylltoch gyfarwyddyd â'r blog a raddir hwn, ehangwch a chwblhewch y cyfarwyddyd.
 3. I olygu gradd bresennol, dewiswch y blwch Gradd a newid y radd.
 4. Gallwch hefyd gynnwys adborth ar gyfer y myfyriwr yn y blwch Adborth i’r Dysgwr. Dewiswch eicon y golygydd a gynrychiolir gan y llythyren A i agor ffenestr naid y golygydd. Gallwch blannu recordiad sain/fideo o'ch adborth yn y golygydd wrth i chi raddio blogiau.
 5. Dewiswch Ychwanegu Nodiadau i adael nodiadau sy’n ymddangos i chi a’r rôl graddiwr yn unig.
 6. Dewiswch Cyflwyno i ychwanegu’r radd, adborth, a’r nodiadau graddio i’r Ganolfan Raddau.

Graddio blog grŵp

Ar dudalen pwnc y blog, gallwch ddarllen yr holl gofnodion ar gyfer blog grŵp ac ychwanegu un radd ar gyfer yr holl aelodau. Os nad ydych yn neilltuo gradd i aelod o'r grŵp, mae'r eicon Angen Graddio yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau, ar dudalen y pwnc blog yn y rhestr Holl Aelodau'r Grŵp, a rhestrir y blog grŵp ar y dudalen Angen Graddio.

Ar dudalen blog y grŵp, mae'r bar ochr graddio'n ymddangos, sy'n rhestru pob aelod o'r grŵp.

Pan fyddwch yn ychwanegu gradd ar gyfer blog grŵp, rhoddir y radd yn awtomatig i bob aelod o'r grŵp. Neilltuir gradd i'r holl aelodau, hyd yn oed os nad oedd aelod wedi cyfrannu, er y gallwch newid y radd hon. Gall myfyrwyr weld eu graddau blog grŵp yn Fy Ngraddau ac yn y blog grŵp drwy ddewis eu henwau yn y ddewislen Holl Aelodau’r Grŵp.


Rhoi gradd wahanol i aelodau o’r grŵp

Gallwch aseinio gradd i aelod unigol o’r grŵp sy’n wahanol i radd y grŵp. Os byddwch yn newid gradd aelod o'r grŵp, ac yna’n neilltuo gradd grŵp newydd, ni fydd y radd grŵp newydd yn effeithio ar radd newydd yr unigolyn. Mae myfyrwyr ond yn gallu gweld eu graddau eu hunain, nid beth mae pob un o'u grŵp aelodau yn ei dderbyn.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch eicon y pensil i newid gradd y grŵp ar gyfer aelod. Teipiwch radd newydd a dewiswch eicon y tic i'w chadw. Mae'r radd hon yn dod yn radd gwrthwneud.

Mae gradd y grŵp a gradd a olygwyd yr aelod grŵp unigol yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau. Mae celloedd mewn print llwyd yn ymddangos yng ngholofn blog y grŵp ar gyfer aelodau'r cwrs nad ydynt yn rhan o'r grŵp.


Newid gradd aelod o'r grŵp yn ôl

Gallwch droi gradd aelod a olygwyd yn ôl i'r radd grŵp gwreiddiol, roedd pob aelod o'r grŵp wedi ei derbyn.

Yn y bar ochr graddio, dewiswch eicon y pensil ar gyfer yr aelod â'r radd olygedig. Dewiswch y saeth sy'n pwyntio i'r chwith i newid y radd i'r radd grŵp wreiddiol. Dilëir yr eicon gwrthwneud ac mae’r newid yn ymddangos yn y Ganolfan Raddau.