This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Bireylerin ve grupların bloglara katılımına not verebilirsiniz. Tartışma kalitesine ve bireyler veya bir kurs grubu tarafından yapılan girdi ve yorum sayısına da not verebilirsiniz.

Blog notları nasıl çalışır?

Bloga not vermeyi etkinleştirdiğinizde Not Merkezi'nde otomatik olarak bir sütun oluşturulur. Öğrenciler blog gönderdikçe Not Merkezi’nde, blog konu sayfasında ve Not Bekleyenler sayfasında simgeler görünmeye başlar:

 • Öğrenciler blog ayarlarında seçtiğiniz eşiği geçerek minimum etkinliği karşıladığında Not Verilmesi Gerekiyor simgesi görünür. Örneğin; dört öğrenci çalışma gönderdikten sonra uyarı almak istediğinizde bu simge ancak en az dört öğrenci blogunu gönderdikten sonra görünecektir.
 • Aşağıdaki durumlarda Devam ediyor simgesi görüntülenir:
  • Öğrenci etkinliği ayarladığınız minimum sayıyı karşılamadığında.
  • Blog ayarlarında Not verme gerekiyor statüsündeki katılımcıları göster onay kutusunu seçmediniz.

Not Merkezi'nde, Not Verme Gerekiyor sayfasından veya bir kurs içinde Denetim Masası > Kurs Araçları > Bloglar'a giderek blog girişlerine not verebilirsiniz.

Öğrencilerin Notlarım bölümünde notlarını ve geri bildirimleri görüp göremeyeceğini belirlemek için Not Merkezi’nde sütun bilgisini düzenleyin.

Not Merkezi’ne not sütunları ve ögeleri hakkında daha fazla bilgi

Öğrencilerin blog girdilerine verilen notlar anında Not Merkezi'nde gösterilir. Blogun konu sayfasından atanan bir notu düzenlerken, Not Merkezi güncelleştirilir.


Konunun durumunu not verildi iken not verilmedi olarak değiştirme

Not verilebilen bir blog konusunu not verilmeyen olarak değiştiremezsiniz. Not verilen blog konusunu Bloglar liste sayfasından ve Not Merkezi’nden silmeniz ve ardından not verilmeyen yeni bir wiki oluşturmanız gerekir.

Alternatif olarak, girdileri korumak için, blogun Not Merkezi sütununu hesaplamalara dâhil etmeyecek şekilde ayarlayın. Bu işlemden sonra da blog, Not Merkezi tarafından not verilebilir olarak kabul edilir. Ancak atanan sonuçlar ya da notlar, hesaplamalarda dikkate alınmaz.


Bireysel blog girdilerine not verme

Not Merkezi’nden, Not Verilmesi Gerekiyor sayfasından ve Denetim Masası'ndaki Kurs Araçları bölümünden bloglara not vermeye başlayın.

 1. Blog konu sayfasında not vermek için blog girdisini veya girdilerini seçin. Kullanıcıların blog girdisi veya girdileri içerik çerçevesinde açılır.
 2. Not kutusuna toplam notu girin. Bu not verilen blog için bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirdiyseniz dereceli puanlama anahtarını genişletin ve tamamlayın.
 3. Mevcut notu değiştirmek için Not kutucuğunu tıklatın, ardından da notu değiştirin.
 4. Öğrenciye Geri Bildirim Gönder kutusuna öğrencileriniz için geri bilirim de yazabilirsiniz. Açılır düzenleyici penceresini açmak için A harfi ile temsil edilen düzenleyici simgesini seçin. Bloglara not verirken düzenleyicide geri bildiriminizin ses/video kaydını ekleyebilirsiniz.
 5. Yalnızca sizin ve not veren rolünün görebileceği şekilde not bırakmak için Not Ekle ögesini tıklatın.
 6. Not Merkezi’ne not, geri bildirim ve notlara ilişkin kısa bilgiler eklemek için Gönder’i tıklatın.

Grup bloguna not verme

Blog konusu sayfasında, grup bloglarına yazılan tüm girdileri okuyabilir ve tüm grup üyelerine tek bir not verebilirsiniz. Grup üyelerinden birine not vermediyseniz Not Merkezi’nde, Tüm Grup Üyeleri listesindeki blog konu sayfasında ve Not Verilmesi Gerekiyor sayfasındaki grup blogunda Not Verilmesi Gerekiyor simgesi görünecektir.

Grup blog sayfasında, tüm grup üyelerini listeleyen not verme kenar çubuğu görünür.

Grup bloguna not vermek notu otomatik olarak grubun tüm üyelerine verecektir. Tüm üyelere (üyenin katkıda bulunup bulunmamasına bakılmaksızın) not atanır ancak bu notu değiştirebilirsiniz. Öğrenciler grup blogu notlarını Notlarım sayfasında ve grup blogunda Tüm Grup Üyeleri menüsünden adlarını seçerek görüntüleyebilir.


Grup üyelerine farklı not verme

Bir grup üyesine, gruptan farklı bir not atayabilirsiniz. Grup üyelerinden birinin notunu değiştirdiğinize ve gruba yeni bir not verdiğinizde yeni grup notu bireyin notunu etkilemez. Öğrenciler, grup üyelerinin her birinin aldığı notu değil yalnızca kendi aldıkları notu görür.

Not verme kenar çubuğunda, üyelerden birinin grup notunu değiştirmek için kalem simgesini tıklatın. Yeni notu girin ve değişikliği kaydetmek için onay işareti simgesini tıklatın. Bu not, geçersiz kılma notu haline gelir.

Grup notu ve grup üyelerinden birinin düzenlenen notu Not Merkezi'nde görülür. Grileştirilmiş hücreler, grubun parçası olmayan kurs üyeleri için grup ödevi blogu sütununda görünür.


Bir grup üyesinin notunu değiştirme

Bir üyenin düzenlenen notunu, tüm grup üyelerinin aldığı orijinal grup notuna geri alabilirsiniz.

Not verme kenar çubuğunda, notu düzenlenen üyenin kalem simgesini seçin. Notu, orijinal grup notuna değiştirmek için sola bakan ok işaretini tıklatın. Geçersiz kılma simgesi kaldırılır ve değişiklik Not Merkezi’nde görünür.