This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Formatalternativ bestämmer utseende, tema, kursmenyformat och -layout, innehållsutseende, startpunkt och banderollbild för en kurs.

Öppna avsnittet AnpassningKontrollpanelen och klicka på Undervisningsformat för att komma åt olika formatalternativ för kurser.

Välja en kursstruktur

Kursstrukturer innehåller kursytor, valfria innehållsexempel och instruktioner som hjälper dig att ta fram din kurs. Klicka på en struktur för att visa tillhörande beskrivning och en förhandsgranskning av hur menyn ser ut när den läggs till i en kurs. Du kan välja att inkludera innehållsexempel när du lägger till en kursstruktur i din kurs.

Den valda kursstrukturens innehåll läggs till i din kurs och ersätter inte befintliga kursmenyalternativ och befintligt innehåll. Du kan redigera och ta bort kursstrukturinnehåll på samma sätt som annat skapat eller importerat innehåll. Innan du börjar ska du exportera eller arkivera kursen så att du har en ursprunglig version innan du lägger till en kursstruktur. Du kan även begära en tom kurs där du kan experimentera med kursstrukturer.

Om avsnittet Välj kursstruktur inte visas så har din institution inaktiverat det.

Använd följande steg för att välja en kursstruktur:

 1. Välj Undervisningsformat under Anpassningkontrollpanelen.
 2. På sidan Undervisningsformat visar den vänstra kolumnen alla kursstrukturer i en lista i avsnittet Välj kursstruktur. Välj en kursstruktur för att bläddra igenom beskrivningen och förhandsgranska kursmenyn. I förhandsgranskningen kan du klicka på en kursmenylänk för att få information om det objektets roll i kursstrukturen. Du kan även välja länken för att få mer information om kursstrukturer.

  Välj en kursstruktur och klicka på Använd denna struktur. Den kursstruktur som du har valt anges med en grön bock längst upp på kursstrukturens markeringsverktyg.

  Återställ dina val genom att klicka på Befintlig meny i kursstrukturlistan och sedan på Använd denna struktur. Din kurs ändras inte.

 3. När du har valt en kursstruktur visas kryssrutan Inkludera innehållsexempel. Markera kryssrutan för att lägga till innehållsobjekt och instruktioner samt kursstrukturens menylänkar. Om du inte inkluderar innehållsexempel läggs bara menylänkar till i kursen.
 4. Klicka på Skicka för att lägga till kursstrukturinnehållet till din kurs. Klicka på Avbryt för att avsluta utan att lägga till en kursstruktur.

Om du inkluderar innehållsexempel fylls kursstrukturen med innehållsobjekt som är lämpliga för kursstrukturtypen. Innehållsexemplen är avsedda som riktlinjer för att skapa ditt eget innehåll. Exempelinnehållet är ej tillgängligt och deltagarna kan inte se det. Om du beslutar dig för att använda innehållsexemplen kan du redigera dem så att de passar din kurs och göra objekten tillgängliga för användare.


Välja kursens startpunkt

Kursens startpunkt är den första ytan som användarna ser när de öppnar din kurs. Standardstartpunkten för en kurs är hemsidan som innehåller moduler med information om kursens aktiviteter.

Mer information om hemsidan

Du kan ändra startpunkten. Välj en tillgänglig yta på menyn. De tillgängliga startpunkterna är alla de ytor som visas på kursmenyn.

Den nya startpunkten används omedelbart och blir synlig för användare som loggar in på systemet efter ändringen. De användare som redan är inloggade i systemet när ändringen äger rum ser den nya startpunkten först när de loggar in nästa gång.


Använda teman

Om din institution använder systemtemat Bb Learn 2012 kan du välja ett kurstema på den här sidan. Kursteman lägger till en bakgrundsbild i kursvisningen och ändrar färgen på menyerna, knapparna och kontrollknapparna. Använd listan för att välja önskat kurstema bland de miniatyrbilder som visas som exempel. Du kan ändra tema när som helst. Teman påverkar inte kursens innehåll eller en vald kursstruktur.

Om din institution har angett att teman inte ska vara tillgängliga, visas inte ikonen för kursteman.

Du kan även ändra kursteman från valfri plats i kursen genom att använda funktionen Ändra kurstema. Håll pekaren över temaikonen för att visa alla tillgängliga kursteman och välj ett alternativ. Bläddra genom förhandsgranskningsrutan med teman och välj ett tema.

Kurstemat ändras omedelbart till det nya valet. Ändra tema genom att välja ett annat.


Välja menyformat

Du bestämmer om kursmenyn ska visas som oformaterad text mot en färgbakgrund eller som grafiska knappar med text. När du väljer menyfärger ska du välja bakgrunds- och textfärger med en hög kontrastnivå, så att texten blir läsbar och lättillgänglig.

När du gör dina val i avsnittet Välj menyformat visar exempelmenyn Förhandsgranskning hur inställningarna kommer att se ut när du har sparat dem.

Klicka på Text och välj bakgrunds- och textfärger genom att öppna färgremsorna på den kontextuella menyn. Det finns en stor palett med förinställda färger. Du kan även ange ett hexadecimalt färgvärde. Välj en färg och klicka sedan på Tillämpa.

Klicka på Knappar och visa Knappbibliotek för att välja mellan följande alternativ:

 • Knapptyp: Välj Mönster, Ifylld eller Randig på menyn.
 • Knappform: Välj Rundade hörn, Rektangulär eller Rundade ändar på menyn.
 • Knappfärg: Om du vill begränsa tillgängliga alternativ kan du ange ett färg- eller knappnamn och klicka på Sök.

Efter hand som du markerar alternativen ändras de knappar som visas i Knappbibliotek för att visa vad du har valt. Välj en knapp i biblioteket.


Ställa in standardinnehållsvyn

Inställningen Standardinnehållsvy anger hur innehållsobjekt visas i mappar första gången användarna öppnar kursen

 • Endast ikon visar innehållsobjekt som ikoner med titlar, men utan beskrivningar.
 • Endast text visar innehållsobjekt endast som titlar med korta textbeskrivningar.
 • Ikon och text, standardalternativet, visar ikoner med titlar och beskrivningar.

Om du ändrar standardinnehållsvyn påverkas endast nya innehållsytor. Om du även vill ändra alla befintliga sidor markerar du kryssrutan för att Tillämpa denna vy för allt befintligt innehåll.


Välja en banderoll

Du kan lägga till en banderollbild som ska visas överst på startpunkten för kursen. Banderollbilden centreras automatiskt.

Använd Bläddra i min dator för att hitta en bildfil på datorn. Du kan inte använda bilder som har lagrats i Content Collection eller Kursfiler. Men varje gång du laddar upp en ny bild sparas en kopia där. Om du tar bort bilden från kursens startsida ligger bildfilen kvar på kurslagringsplatsen i den huvudsakliga mappen.

Den rekommenderade storleken för banners är ca 480 gånger 80 pixel. När du väljer en banderollbild ska du tänka på att användarna kan ändra storlek på sina webbläsarfönster, visa och dölja kursmenyn samt använda olika storlekar och skärmupplösningar på sina bildskärmar. Efter att en banderoll har laddats upp kan du visa den under dessa förhållanden för att kontrollera att den visas som avsett.