Med språkpaket går det att använda Blackboard Learn på ett annat språk och med andra kulturella normer som har anpassats för olika slutanvändare. Inställningar för språkpaket anges på systemnivå, kurs- eller organisationsnivå och användarnivå.

Tre nivåer av språkpaket

Systemnivå

Din institution fastställer ett språkpaket som standard för hela systemet. Det här språkpaketet visas om inga andra språkpaket har ställts in på kursnivå eller användarnivå.

Kursnivå

I originalgränssnittet kan du ange ett språkpaket som skiljer sig från standardinställningen, för att se till att alla användarna på kursen ser samma språkpaket. Om du till exempel undervisar i en spanskakurs vill du kanske välja spanska som språk på kursnivå. I nuläget kan lärare inte ange kursspecifika språk i Ultra-gränssnittet.

Användarnivå

Användarna kan välja det språkpaket de föredrar, om inte ett språkpaket är påtvingat.

Anpassade namn på innehållsytor och verktyg ändras inte genom språkpaketet. Dessa värden kvarstår för alla språkpaket. Systemets standardnamn översätts och är annorlunda i varje språkpaket.


Ställa in ett språkpaket

  1. Välj Egenskaper under Anpassningkontrollpanelen.
  2. Välj alternativ på menyn Språkpaket på sidan Egenskaper.
  3. Klicka på Använd språkpaket för att alltid visa den här kursen på valt språk.
  4. Klicka på Skicka.

Om du inte väljer ett språkpaket för en kurs visas kursen med användarens föredragna språkpaket. Om användaren inte har angett ett föredraget språkpaket visas kursen med systemets standardspråkpaket.


Kursytor som inte påverkas av språkpaketval

Kontrollpanelen visas till större delen på det språkpaket som har valts för en kurs och inte på det språkpaket som användaren har valt. På vissa platser i en kurs visas sidan med systemets standardinställning eller användarens föredragna språkpaket istället för kursens språkpaket. Följande sidor visas inte med kursens valda språkpaket:

  • Kontrollpanel > Kursinformation > Redigera objekt, Kopiera objekt, Lägg till objekt, Ta bort objekt
  • Kontrollpanel > Kopiera filer till Innehållssamling
  • Kontrollpanel > Diskussionsforum > Lägg till forum
  • Kontrollpanel > Meddelanden > Bekräftelsekvitto

När höger-till-vänster-språk används vänds inte engelska nummer. Till exempel ligger samma som A58B265 kvar i vänster-till-höger och höger-till-vänster. Datum, snedstreck och mediekontroller ändrar inte riktning, men riktnings- och rullningslister vänder eller byter plats.

Oavsett om det är Hijri- eller gregorianska kalendern visas den från vänster till höger, om den är skriven på engelska med engelska siffror. Men om det är på arabiska vänds kalendern och visas från höger till vänster.