This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Egenskaper bestämmer de funktionella inställningarna i din kurs. Få åtkomst till kursegenskaper genom att ändra redigeringsläget till , expandera avsnittet AnpassningKontrollpanelen och klicka på Egenskaper.

Ange ett namn och en beskrivning

Du kan ändra namn och beskrivning på din kurs. Det här namnet visas som kursnamnet i hela Blackboard Learn. Beskrivningen visas i kurskatalogen.


Använda kursklassificering

Du kan bortse från de här fälten. Kursklassificeringen utgör inte någon del av och används inte till kurskategorisering för kurskatalogen. När du skapar en kurs anges ett standardvärde för klassificering. De här fälten användes i föregående versioner av Blackboard Learn, men finns nu enbart för att garantera bakåtkompatibilitet med byggblock eller andra plugin-program.


Ställa in kurstillgänglighet

Du kan ställa in kurser som tillgängliga eller ej tillgängliga. Om en kurs är tillgänglig har alla deltagare på kursen åtkomst. Om en kurs ställs in som ej tillgänglig bestäms åtkomsten av kursrollen. Lärare, kursbyggare, assistenter och bedömare kan se och få åtkomst till ej tillgängliga kurser på fliken Mina kurser samt i kurslistan, men de är markerade som ej tillgängliga. Deltagare kan inte få åtkomst till ej tillgängliga kurser, oavsett kursens varaktighet. Ej tillgängliga kurser visas inte i kurskatalogen.


Ställa in kursens varaktighet

Kursens varaktighet fastställer under vilken tid som deltagare kan samverka med en kurs:

  • Kontinuerlig: Kursen är alltid tillgänglig.
  • Välj datum: Kursen är tillgänglig enligt vissa datum. Kurserna kan ha ett startdatum men inget slutdatum. Start- och sluttider ställs automatiskt in till den lokala tiden för den som skapat kursen. Om kursskaparens lokala tid är Eastern Time, ställs tiden alltså in till Eastern Time. Kursen startar omedelbart och slutar kl. 11:59:59.  Efter slutdatumet är kurserna inte tillgängliga för deltagare längre, men förblir oförändrade i övrigt.
  • Dagar från inskrivningsdatum: Sätt en tidsgräns för kurser, från och med en deltagares inskrivningsdatum. Använd det här alternativet för kurser som utförs i egen takt.

Använda terminer för att ställa in tillgänglighet och tidsperiod

Om din institution har kopplat en termin till en kurs – till exempel vårterminen 2013 eller vintersessionen 2013 – kan du ange att de här förinställda datumen ska användas för kursen.

När en termin är tillgänglig för en kurs visas ytterligare alternativ med Ställ in tillgänglighet och Ställ in tidsperiod för kursen:

  • Använd terminens tillgänglighet: Kursen är tillgänglig under terminens datum, men ej tillgänglig före och efter. Terminens namn anges.
  • Använd terminens varaktighet: Kursen löper under hela terminen och börjar på terminens första datum och slutar på det sista datumet. De faktiska datumen anges för den kopplade terminen.

Kategorisera kursen

Kurskatalogen visar en lista över de kurser som erbjuds i systemet och din institution gör dem tillgängliga för användare. Kategorierna i kurskatalogen skapas och underhålls också av din institution. Du kan lägga till din kurs i en eller flera kategorier som anges i kurskatalogen.

Markera en katalogkategori och använd pilfunktionerna för att flytta kategorin till rutan Valda objekt. Du kan välja fler än en kategori. Upprepa metoden för att lägga till ytterligare en kategori. Kursen visas under valda kategorier. Invertera urval markerar kategorier som inte har markerats och rensar kategorier som har markerats. Använd den här metoden när du vill exkludera en eller två kategorier utan att behöva markera alla andra kategorier.


Välja ett språkpaket

Språkpaket ändrar språk på knappar, titlar och annan text som tillhandahålls av systemet. Inställningar för språkpaket fastställs på systemnivå, kursnivå och användarnivå.

På systemnivå fastställer din institution ett språkpaket som standard för hela systemet. Det är det här språkpaketet som används när inga andra språkpaket har angetts på kursnivå eller på användarnivå.

Du kan ställa in ett språkpaket på kursnivå som skiljer sig från standardinställningen om du vill se till att alla användarna på kursen ser samma språkpaket. Du kan till exempel ändra språkpaketet så att det matchar en kurs som är avsedd att lära ut det språket.

På användarnivån kan användarna välja det språkpaket de föredrar, såvida inte ett språkpaket är påtvingat.

Anpassade namn på innehållsytor och verktyg ändras inte genom språkpaketet. Dessa värden kvarstår för alla språkpaket. Systemets standardnamn översätts och är annorlunda i varje språkpaket.

Mer information om att välja ett språkpaket


Ställa in kursfilsalternativ

Dessa egenskaper är endast tillgängliga om din institution har tillgång till funktioner för innehållshantering:

  • Standardkatalog för kursfiler: Skriv in eller bläddra efter katalogen som innehåller filerna för den här kursen. Den här katalogen är standardplatsen där filer sparas för kursen och innebär ingen konflikt med inställningarna för Content Collections hemsida.
  • Visa: Varje objekt i Content Collection har en meny som ger åtkomst till de åtgärder som är tillgängliga. När du arbetar på kursfilsytan på kontrollpanelen konfigurerar det markerade alternativet menyn att visa alla Content Collection-alternativ som är tillgängliga när du arbetar på Content Collection-fliken eller enbart de kursspecifika alternativen.

Mer information om Content Collection