Den här informationen gäller endast den ursprungliga kursvyn. Din institution styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Se till att din kurs sticker ut!

Du kan eventuellt anpassa lärupplevelsen för deltagarna, beroende på vilka inställningar din institution gör. Med bara några få steg i den ursprungliga kursvyn kan du välja en kursstruktur som matchar det undervisningsformat du vill använda. Du kan även välja teman och färger.

Ställ in tillgänglighet och tidsperiod för kursen med kursegenskaper. Med kursroller kan du även lägga till personer i kursen som bedömare, deltagare, kursbyggare och andra lärare.