This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Om förhandsgranskning av deltagare

Du vill kunna känna dig säker på att din kurs har utformats på ett bra sätt och att funktionerna fungerar som man kan förvänta sig – innan deltagarna ser kursen. Med deltagarförhandsgranskning kan du förhandsgranska kursinnehållet från en deltagares perspektiv. Du kan även validera kursbeteende, såsom villkorliga släpp av innehåll och hur resultat visas.

Du kan utföra följande deltagaraktiviteter i det här förhandsgranskningsläget:

  • Skicka in uppgifter
  • Göra tester
  • Skapa blogg- och diskussionsinlägg
  • Skapa loggboks- och wiki-poster
  • Visa deltagarverktyg, till exempel Mina resultat

Förhandsgranskning av deltagare skiljer sig från redigeringsläget. I redigeringsläget döljs redigeringskontrollerna och innehåll under särskilda villkor, medan deltagarförhandsgranskning kan visa kursen så som den kommer att se ut för deltagarna.


Öppna läget för förhandsgranskning av deltagare

För att gå till deltagarförhandsgranskning ska du välja ikonen Gå till deltagarförhandsgranskning.

Deltagarförhandsgranskning skapar ett deltagarkonto som kallas för förhandsgranskningsanvändare. Du loggar in som deltagaranvändaren och är inskriven på den aktuella kursen. När du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare visas förhandsgranskningsfältet längst upp på varje sida. I fältet visas texten ”Läget förhandsgranskning av deltagare är PÅ” samt funktionerna Inställningar och Avsluta förhandsgranskning.

Läget för förhandsgranskning av deltagare är endast aktivt i de kurser där du har aktiverat det. Du är fortfarande en lärare i resten av Blackboard Learn. Samma förhandsgranskningsanvändarkonto användas däremot när du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare i mer än en kurs.


Ditt användarkonto för förhandsgranskning

När du öppnar läget för förhandsgranskning av deltagare och loggar in i din kurs med förhandsgranskningsanvändarkontot visas förhandsgranskningsanvändaren i kursens deltagarförteckning. Förhandsgranskningsanvändaren är synlig för alla deltagare som är inskrivna i kursen. Deltagare och administratörer kan lätt se att det är ditt användarkontot för förhandsgranskning på namnet: Efternamnet i kontot är ditt efternamn med tillägget _PreviewUser och användarnamnet är ditt användarnamn med tillägget _previewuser.

Om du undervisar en kurs med en annan lärare har ni båda varsitt användarkonto för förhandsgranskning.

I egenskap av förhandsgranskningsanvändare registreras alla data som är kopplade till dina aktiviteter av Blackboard Learn, till exempel inskickade uppgifter och diskussionsinlägg. Andra deltagare kan interagera med dig i egenskap av förhandsgranskningsanvändare. De kan till exempel svara på dina inlägg som om du vore en annan deltagare som är inskriven i kursen.


Avsluta och ta bort ditt användarkonto för förhandsgranskning

Klicka på Avsluta förhandsgranskning för att avsluta deltagarförhandsgranskningen. Om du lämnar kursen och inte går ut från deltagarförhandsgranskningen kommer du att vara kvar i detta läge när du återvänder till kursen.

När du avslutar deltagarförhandsgranskningen får du frågan om du vill behålla eller ta bort förhandsgranskningsanvändaren och alla tillhörande data.

Ta bort förhandsgranskningsanvändaren och tillhörande data

Vi rekommenderar att du tar bort förhandsgranskningsanvändaren och alla tillhörande data.

Välj Ta bort förhandsgranskningsanvändaren och alla data (rekommenderas) i fönstret Avsluta förhandsgranskning av deltagare. Om du vill kan du markera kryssrutan Fråga mig inte. Varje gång du avslutar förhandsgranskning av deltagare används ditt val automatiskt av kursen.

Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på Inställningar på fältet i deltagarförhandsgranskning.

När du tar bort förhandsgranskningsanävndaren tas all aktivitet som utförs eller skapas av en förhandsgranskningsanvändare bort permanent från kursen. I borttagningen ingår testförsök, uppgiftsinlämningar, resultat och diskussionsposter. All interaktion som förekommer mellan en inskriven deltagare och en förhandsgranskningsanvändare, till exempel svar på en förhandsgranskningsanvändares diskussionsposter, tas också bort. Förhandsgranskningsanvändaren är inte längre inskriven i kursen. Om användaren inte är inskriven i en annan kurs tas förhandsgranskningsanvändarkontot bort.

Du kan ta bort användarkontot för förhandsgranskning från inskrivningen i en kurs med de vanliga inskrivningsverktygen. Om du gör det finns vissa av aktiviteterna som utfördes eller skapades av förhandsgranskningsdeltagaren kvar i kursen, men de görs anonyma. Till exempel behålls diskussionsinlägg men Anonym visas istället för namnet.

Behålla förhandsgranskningsanvändaren och tillhörande data

Markera Behåll förhandsgranskningsanvändaren och alla data om du vill behålla användaren och tillhörande data för att se hur deltagaraktiviteterna ser ut för dig i egenskap av lärare, till exempel resultatberäkningar. Om du behåller alla data, visas förhandsgranskningsanvändarkontot i kursens deltagarförteckning, Kursadministration och resultat samt på alla platser där du interagerade som den användaren.

När du sparar användarkontot för förhandsgranskning blir punkten i mitten av ikonen Öppna deltagarförhandsgranskning grön. Kontot för förhandsgranskning av deltagare är klart att använda.

Om du kör kursrapporter eller samlar in statistik, kommer siffrorna att vara missvisande med ett användarkonto (eller flera om flera lärare använder deltagarförhandsgranskning). Det kan även vara förvirrande för deltagare som interagerar med den här deltagaren när du inte är i deltagarförhandsgranskningsläget och kan bevaka interaktionen.